Основне информације

Ниво студија
Специјалистичке академске студије


Звање које се стиче
Специјалиста инжењер менаџмента (Спец. инж. менаџм.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
2 / 3


Укупан број ЕСПБ бодова
90


Специјалистичке академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент трају три семестра, а академски назив који се стиче је специјалиста инжењер менаџмента....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Ћосић др Илија
Проф. ЕмеритусТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Методологија научно-истраживачког рада00031.004
Изборни предмет 132002.008
Одабрана поглавља из индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента32003.008
Изборни предмет ИМДР10-40-3000.00-4.0010

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет ИМДР23-53-5000.00-4.0010
Изборни предмет ИМДР343003.0010
Изборни предмет ИМДР443003.0010

Година: 2, Семестар: Зимски

Напредне инжењерске технологије32001.007
Стручна пракса00003.003
Студијско истраживачки рад на теоријским основама- специјалистички рад00000.0015
Израда и одбрана специјалистичког рада00000.005

Година: 2, Семестар: Летњи