проф. др Владимир Ђаковић


Недостаје слика

др Владимир Ђаковић

Редовни професор


Телефон021/485-2190
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 301

Др Владимир Ђ. Ђаковић рођен је у Новом Саду, у коме је завршио основну школу, гимназију и Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду. Докторске академске студије је завршио на Факултету техничких наука – студијски програм: Индустријско инжењерство / Инжењерски менаџмент. Предметни наставник је на основним академским студијама, мастер академским студијама, специјалистичким струковним студијама, специјалистичким академским студијама и докторским академским студијама. Аутор је значајног броја стручних радова и учесник на домаћим и међународним научним конференцијама из области инвестиционог менаџмента - финансијских тржишта, портфолио менаџмента, техничке анализе и управљања ризицима, као и научним пројектима. Поред универзитетског рада, стручно се усавршавао у Војвођанској банци а.д. Нови Сад (Инвестиционо банкарство), као и у фирми Concord Financial Intermediary GmbH (Франкфурт/М, Немачка) у области Fixed income markets, Equity markets и Secondary life insurance contracts markets. Рецензент је часописа Индустрија (ISSN: 0350-0373; М24) и Пословна економија (ISSN: 1820-6859; М51) од 2014. године, Економија: теорија и пракса (ISSN: 2217-5458; М52) од 2019. године, као и часописа Engineering Economics (ISSN: 1392-2785; М22) од 2016. године. Активно познаје енглески и немачки језик.

Редовни професор
30.10.2023.
НазивУ Установи
Хипотекарно тржиште - емисија и пласман хипотекарних заложница

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2006

Примена модела теорије екстремних вредности у инвестирању

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2013

Хипотекарно тржиште - емисија и пласман хипотекарних заложница

Мастер рад

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2006

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаBorocki J., Đaković V., Bunčić S., Mitrović S.: Analysis of Innovation Factors at Joint Stock Companies on Emerging Markets Applying Strategic Planning Model, Vienna, DAAM International Vienna, Vienna 2016, Austria, 2016, str. 361-374, ISBN 978-3-902734-09-9
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиGradojević N., Kukolj D., Adcock R., Đaković V.: Forecasting Bitcoin with technical analysis: A not-so-random forest?, International Journal of Forecasting, 2023, Vol. 39, No. 1, pp. 1-17, ISSN 0169-2070
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуOkanović A., Ješić (Đuran) J., Đaković V., Vukadinović (Vučenov S., Andrejević Panić A.: Increasing University Competitiveness through Assessment of Green Content in Curriculum and Eco-Labeling in Higher Education, Sustainability, 2021, Vol. 13, No. 2, pp. 1-20, ISSN 2071-1050
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐaković V., Ivetić J., Anđelić G.: Modelling Risk under Volatile Conditions: Tail Index Estimation and Validation, Engineering Economics, 2021, Vol. 32, No. 4, pp. 325-337, ISSN 1392-2785
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуOkanović A., Jokanović B., Đaković V., Vukadinović (Vučenov S., Ješić (Đuran) J.: Innovating a Model for Measuring Competitiveness in Accordance with the Challenges of Industry 4.0, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2020, ISSN 1785-8860
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVekić A., Đaković V., Borocki J., Sroka W., Popp J., Olah J.: The Importance of Academic New Ventures for Sustainable Regional Development, Amfiteatru Economic, 2020, Vol. 22, No. 54, pp. 533-550, ISSN 1582-9146
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуНиколић С., Градојевић Н., Ђаковић В., Младеновић В., Станковић Ј.: The marketing-entrepreneurship paradox: A frequency-domain analysis, E and M Ekonomie a Management, 2017, Vol. 20, No 3, pp. 207-218, ISSN 1212-3609, UDK: DOI: 10.15240/tul/001/2017-3-014
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуМилошевић М., Анђелић Г., Видаковић С., Ђаковић В.: The Influence of "Holiday Effect" on the Rate of Return of Emerging Markets: A Case Study of Slovenia, Croatia and Hungary, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2019, Vol. 32, No. 1, pp. 2354-2376, ISSN 1331-677X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуМилошевић М., Анђелић Г., Видаковић С., Ђаковић В.: The Influence of "Holiday Effect" on the Rate of Return of Emerging Markets: A Case Study of Slovenia, Croatia and Hungary, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2018, ISSN 1331-677X
(М23) Рад у међународном часописуКабок Ј., Киш Т., Анђелић Г., Ђаковић В.: Competitiveness of Higher Education: A Cross – National perspective, TTEM. Tehnics tehnologies education management, 2013, Vol. 8, No 1, ISSN: 1840-1503
(М23) Рад у међународном часописуЂаковић В., Младеновић И., Анђелић Г.: An empirical examination of investment risk management models for Serbia, Hungary, Croatia and Slovenia, Acta Polytechnica Hungarica, 2015, Vol. 12, No 4, pp. 201-220, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуГрадојевић Н., Ђаковић В., Анђелић Г.: Random Walk Theory and Exchange Rate Dynamics in Transition Economies, Panoeconomicus, 2010, Vol. 57, No 3, pp. 303-320, ISSN: 1452-595X, UDK: 330.342:336.748
(М23) Рад у међународном часописуАнђелић Г., Ђаковић В.: Financial Market Co-Movement Between Transition Economies: A Case Study of Serbia, Hungary, Croatia and Slovenia, Acta Polytechnica Hungarica, 2012, Vol. 9, No 3, pp. 115-134, ISSN: 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуЂаковић В., Анђелић Г., Петковић А.: Investment Environment Problems Analysis and Evaluation: An Ex Post Empirical Analysis and Performance Implications, Engineering Economics, 2019, Vol. 30, No. 4, pp. 422-433, ISSN 1392-2785
(М23) Рад у међународном часописуЂаковић В., Анђелић Г.: The Possibilities of Application of the Parametric and Nonparametric VaR Daily Returns Estimation - Regional Perspective, Engineering Economics, 2017, Vol. 28, No 2, pp. 127-134, ISSN 1392-2785
(М23) Рад у међународном часописуРадишић С., Ћосић И., ТКАЧ М., Анђелић Г., Царић М., Ђаковић В.: The Scopes and Challenges of the Privatization Process:the Case of the Republic of Serbia with a Focus on the Region of Vojvodina (2002-2007), Journal of Economics (Ekonomicky casopis), 2010, Vol. 58, No 7, pp. 690-706, ISSN: 0013-3035
(М23) Рад у међународном часописуЂаковић В., Младеновић И., Анђелић Г.: Ан емпирицал еxаминатион оф инвестмент риск манагемент моделс фор Сербиа, Хунгарy, Цроатиа анд Словениа, Ацта Полyтецхница Хунгарица, Јоурнал оф Апплиед Сциенцес, 2015, Вол. 12, Но. 4, пп. 201-220, ИССН 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуАнђелић Г., Иванић В., Ђаковић В.: The impact of the EU accession process to the organizational culture of the companies operating in the transition countries, The Proceedings of Rijeka Faculty of Economics - Journal of Economics and Business, 2012, Vol. 30, No 2, pp. 295-319, ISSN: 1331-8004, UDK: 65.012.4: 339.137.2
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомЂаковић В., Анђелић Г., Љумовић И.: Parametric and Nonparametric VaR Daily Returns Estimation, Industrija, 2014, Vol. 42, No 4, pp. 43-54, ISSN 0350-0373, UDK: 33
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомАнђелић Г., Ђаковић В., Сујић М.: An Empirical Evaluation of Value-At-Risk: The Case of the Belgrade Stock Exchange Index - BELEX15, Индустрија, 2012, Vol. 40, No 1, pp. 39-60, ISSN: 0350-0373, UDK: 005.334:336.76 (497.11)
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомРадишић С., Кабок Ј., Ђаковић В., Кузмановић Б.: The Programme Budget Model as a Basis for Measuring the Performance of the Public Sector in Transition Economies, Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 2016, No. 79, pp. 69-78, ISSN 0354-8635, UDK: 336.13.051
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомРалевић Н., Глишовић Н., Ђаковић В., Анђелић Г.: Hybrid System Prediction for the Stock Market: The Case of Transitional Markets, Индустрија, 2017, Vol. 45, No 1, pp. 45-60, ISSN 0350-0373
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЂаковић В., Ралевић Н., Глишовић Н.: Dynamic Optimization of the Investment Portfolio in the Contemporary Business Conditions, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 392-395, ISBN 978-86-7892-978-6, UDK: 658.5 (082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниАнђелић Г., Ђаковић В.: South-East European Regional Financial Market as a Core Condition for Regional Development, 5. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Sofija: Sofia University, Sofia, Bulgaria, 1-2 Jun, 2012, pp. 60-67, ISBN: 978-954-07-3346-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЂаковић В., Анђелић Г.: Minority Shareholders Rights in the Republic of Serbia, 13. International symposium SymOrg, Zlatibor: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 5-9 Jun, 2012, pp. 731-735, ISBN: 978-86-7680-255-5, UDK: 005 (082) (0.034.2)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРалевић Н., Ђаковић В., Анђелић Г.: Fuzzy Sets and Decision Analysis in Emerging Markets, 8. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica: Obuda University, Budapest, Hungary; Subotica Tech, Serbia; University of Novi Sad, Serbia, 2010, pp. 523-526, ISBN: 978-1-4244-7395-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРалевић Н., Ђаковић В., Анђелић Г., Ковачевић И., Киурски Ј., Чомић Л.: Fuzzy Prediction Based on Regression Models: Evidence from the Belgrade Stock Exchange – Prime Market and Graphic Industry, 9. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: Obuda University, Budapest, Hungary; Subotica Tech, Serbia; University of Novi Sad, Serbia, 8-10 Септембар, 2011, pp. 151-156, ISBN: 978-1-4577-1973-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРалевић Н., Ђаковић В., Киурски Ј., Анђелић Г.: Fuzzy Uncertainty Analysis in the Investment Processes, 10. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: Obuda University, Budapest, Hungary; Subotica Tech, Serbia; University of Novi Sad, Serbia, 20-22 Септембар, 2012, pp. 361-365, ISBN: 978-1-4673-4749-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРалевић Н., Глишовић Н., Киурски Ј., Ђаковић В., Анђелић Г.: Application of Neural Networks in Investments: A Case of BELEX15 Stock Index, 11. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: Obuda University, Budapest, Hungary; Subotica Tech, Serbia; University of Novi Sad; Subotica: Visoka tehnička škola strukovnih studija, Serbia, 26-28 Septembar, 2013, pp. 171-175, ISBN: 978-1-4799-0304-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРалевић Н., Глишовић Н., Киурски Ј., Анђелић Г., Ђаковић В.: Prediction Risk Estimation of the Neural Networks Application on the Belgrade Stock Exchange, 19. International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged: SZAB, Szeged, Hungary , 23 Septembar, 2013, pp. 249-252, ISBN: 978-963-315-141-9
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаАнђелић Г., Ђаковић В., Тот В.: Нови правци развоја робних берзи кроз "призму" савремених стандарда, Пословна економија, 2016, Vol. 10, No 2, pp. 1-27, ISSN 1820-6859, UDK: 336.76
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДимитријевић Б., Ђаковић В., Анђелић Г., Глишовић Н.: Sunspots and stock markets: some empirical evidence of their interdependence in transition countries, Poslovna ekonomija, 2016, Vol. 18, No 1, pp. 1-24, ISSN 1820-6859, UDK: 339.138
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЂаковић В., Анђелић Г.: Компаративна студија модела теорије екстремних вредности у инвестирању, Пословна економија, 2014, Vol. 14, No 1, pp. 9-22, ISSN 1820-6859, UDK: 330.332
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаКабок Ј., Анђелић Г., Ђаковић В.: Примена модела инвестирања у установе високог образовања, Пословна економија, 2011, Vol. 5, No 1, pp. 165-189, ISSN: 1820-6859, UDK: 3:33 336
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаАнђелић Г., Ђаковић В.: Реформа јавног сектора Републике Србије-правци, трендови, изазови, Пословна економија, часопис за пословну економију, предузетништво и финансије, 2013, Вол. 7, Но 1, пп. 59-78, ИССН: 1820-6859, УДК: 005.32:35
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМилошев И., Анђелић Г., Ђаковић В.: Оптимизација портфолија у функцији израде капиталних инвестиционих пројеката, Техника, 2011, Vol. 65, No 2, pp. 209-212, ISSN 0040-2176, UDK: 62(062.2) (497.1)
(М53) Рад у научном часописуХамзагић А., Анђелић Г., Ђаковић В.: Инвестиционе активности и примена портфолио теорије, Економика, 2010, Vol. 56, No 2, pp. 137-146, ISSN: 0350-137X
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКовачевић И., Анђелић Г., Ђаковић В.: Doctor of busines administration - академски и пословни изазов, 15. ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА - ТРЕНД, Копаоник: Факултет техничких наука, 2-5 Март, 2009, ISBN: 978-86-7892-157-5
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаЂаковић В.: Примена модела теорије екстремних вредности у инвестирању, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 2013, стр. 1-227
(У01) Основни уџбеник за наставни предметАнђелић Г.Б., Ђаковић В.Ђ.: Основе инвестиционог менаџмента, ФТН Издаваштво, Едиција „Техничке науке – уџбеници“/Факултет техничких наука, Нови Сад, бр. 284, 2010, 555 стр., UDK: 005:330.322(075.8), ISBN: 978-86-7892-313-5, COBISS.SR-ID 259747079
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука30.10.2023.
Ванредни професорМенаџмент и инвестиције у инжењерствуФакултет техничких наука30.10.2018.
ДоцентМенаџмент и инвестиције у инжењерствуФакултет техничких наука30.10.2013.
АсистентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука30.10.2010.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука25.12.2006.