ванр. проф. др Ивана Миленковић


Недостаје слика

др Ивана Миленковић

Ванредни професор


Телефон021 485 2127
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаЛабораторија 125

Ивана Миленковић рођена је у Оџацима. Основно и средње образовање је стекла у оџачким школама. 2001. године је уписала студије на Факултету техничких наука, на студијском програму Индустријско инжењерство, усмерење Мехатроника, роботика и аутоматизација. Академско звање дипломирани инжењер индустријског инжењерства-мастер је стекла 28.09.2006. године.

У току студија је била добитник стипендија Фонда за младе таленте Републике Србије, Фонда др Зоран Ђинђић и других многобројних факултетских и универзитетских стипендија и награда.

У фебруару 2007. године је уписала докторске студије на Факултету техничких наука на студијском програму Индустријско инжењерство, у оквиру прве генерације студената који студије похађају у складу са новим Законом о високом образовању и била је стипендиста Министарства науке. Од 2008. године је запослена на Факултету техничких наука најпре као сарадник у настави, а од септембра 2009. као асистент-мастер за ужу научну област Мехатроника, роботика и аутоматизација.

Звање доктора наука стекла је у октобру 2014. године, одбранивши докторски дисертацију под називом “Квалитет ваздуха под притиском у функцији одрживе производње” из области Индустријског инжењерства. Фебруара 2015. године је изабрана у звање доцента, а фебруара 2020. у звање ванредног професора.

Аутор је великог броја научних и стручних радова.

Поред стручних пракси у компанијама Фесто и Сименс, у Немачкој и Аустрији, била је и гостујући предавач на Техникуму у Бечу.
Сарадник је на бројним ТЕМПУС пројектима и пројектима Министарства науке, као и учесник у многобројним пројектима реализованим са привредом у области повећања енергетске ефикасности система ваздуха под притиском.

Ванредни професор
18.02.2020.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом10.10.2014.01.02.2015.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент23.09.2009.01.09.2014.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Сарадник у настави11.02.2008.01.09.2009.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Доцент18.02.2015.Катедра за мехатронику, роботику и аутоматизацију
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Секретар катедре01.01.2015.31.05.2016.Катедра за мехатронику, роботику и аутоматизацију
НазивУ Установи
Инжењерски алати за помоћ у пројектовању пнеуматских система

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2006

Квалитет ваздуха под притиском у функцији одрживе производње

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2014

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаШешлија Д., Игњатовић И., Дудић С.: Increasing the Energy Efficiency in Compressed Air Systems, Rijeka, InTech, 2012, str. 151-174, ISBN 978-953-51-0800-9
(М21) Рад у врхунском међународном часописуIgnjatović I., Komenda T., Šešlija D., Malisa V.: Optimisation of compressed air and electricity consumption in a complex robotic cell, Robotics and Computer-integrated Manufacturing, 2012, ISSN 0736-5845
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуДудић С., Игњатовић И., Шешлија Д., Благојевић В., Миодраг С.: Leakage quantification of compressed air using ultrasound and infrared thermography, MEASUREMENT, 2012, Vol. 45, No 7, pp. 1689-1694, ISSN 0263-2241
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуДудић С., Игњатовић И., Шешлија Д., Благојевић В., Стојиљковић М.: Leakage quantification of compressed air on pipes using thermovision, Thermal Science, 2012, Vol. 16, No 2, pp. 621-631, ISSN 0354-9836
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуШешлија Д., Игњатовић И., Дудић С., Лагод Б.: Potential energy savings in compressed air systems in Serbia, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 14, pp. 5637-5645, ISSN 1993-8233
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуReljić V., Milenković I., Dudić S., Šulc J., Bajči B.: Augmented Reality Applications in Industry 4.0 Environment, Applied Sciences, 2021, Vol. 11, No. 12, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDudić S, Šulc J, Reljić V, Bajči B, Šešlija D, Milenković I, Automatic device for remote measuring of circularity - development and implementation in education courses, Journal of Engineering Research, 2021, Vol.9 No. (4A) pp. 235-245, DOI:10.36909/jer.9753
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуШулц Ј., Бајчи Б., Рељић В., Миленковић И., Шешлија Д., Дудић С.: Automatic manipulator for remote measurement of linear dimensions—development and integration in education courses, Computer Applications in Engineering Education, 2018, Vol. 26, No 4, pp. 947-958, ISSN 1061-3773, DOI: 10.1002/cae.21939
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуРељић В., Миленковић И., Бајчи Б., Шешлија Д., Шулц Ј.: Remotely controlled compressed air spring—Design and implementation for distance education, Computer Applications in Engineering Education, 2018, pp. 1-10, ISSN 1061-3773, DOI: 10.1002/cae.22015
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуШешлија Д., Миленковић И., Дудић С., Шулц Ј.: Improving EnergyEfficiency in Compressed Air Systems - Practical Experiences, Thermal Science, 2016, Vol. 20, pp. 355-370, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(М23) Рад у међународном часописуMilenković I., Reljić V., Dudić S., Mladenović V.: Energy efficient compressed air filtration: An experimental study on the effect of filters selection and configuration on pressure drop, Thermal Science, 2024, Vol. 28, No. 1, pp. 377-389, ISSN 0354-9836
(М23) Рад у међународном часописуDakić N., Jurošević V., Reljić V., Milenković I., Dudić S., Šulc J.: Augmented Reality System for Instructed and Visualized Pallet Loading, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2024, Vol. 21, No. 6, pp. 263-284, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуŠulc J., Vidicki P., Reljić V., Milenković I., Dudić S.: Augmented Reality as an Aid to Collaborative and Autonomous Learning in Engineering Education, Journal of Scientific and Industrial Research, 2023, Vol. 82, No. 7, pp. 736-744, ISSN 0022-4456
(М23) Рад у међународном часописуDudić S., Šulc J., Reljić V., Bajči B., Šešlija D., Milenković I.: Automatic device for remote measuring of circularity: Development and implementation in education courses, Journal of Engineering Research, 2021, Vol. 9, No. 4A, pp. 235-245, ISSN 2307-1877
(М23) Рад у међународном часописуMilenković I, Reljić V, Dudić S, Mladenović V (2023) Energy efficient compressed air filtration: An experimental study on the effect of filters selection and configuration on pressure drop, Thermal Science ISSN: 0354-9836, DOI: https://doi.org/10.2298/TSCI230212144M
(М23) Рад у међународном часописуŠulc J, Vidicki P, Reljić V, Milenković I, Dudić S (2023) Augmented Reality as an Aid to Collaborative and Autonomous Learning in Engineering Education, Journal of Scientific and Industrial Research ISSN: 0022-4456, Vol. 82, No.7, pp. 736-744, DOI: 10.56042/jsir.v82i07.2150
(М23) Рад у међународном часописуИгњатовић И., Шешлија Д., Тарјан Л., Дудић С.: Wireless sensor system for monitoring of compressed air filters, Journal of Scientific and Industrial Research (JSIR), 2012, Vol. 71, No 5, pp. 334-340, ISSN 0022-4456
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниШешлија Д., Игњатовић И., Дудић С.: Compressed air system structure and energy efficiency, 15. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Soko Banja: University of Nis, Faculty of Mechanical Engineering and Society of Thermal Engineers of Serbia, 18-21 Oktobar, 2011, pp. 649-658, ISBN 978-86-6055-018-9
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниШешлија Д., Игњатовић И.: Wireless monitoring of compressed air filters, 10. Triennial International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Niš: University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, 10-12 Novembar, 2010, pp. 158-164, ISBN 978-86-6125-020-0
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниШешлија Д., Миленковић И., Дудић С.: An Overview of Energy Efficient Pneumatic Control, 7. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Phuket: Prince of Songkla University, Faculty of Engineering, 19-20 Jun, 2015
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниМиленковић И., Шешлија Д.: Implementation of cloud manufacturing in a concept of Industry 4.0, 8. International Conference Life Cycle Engineering and Management - ICDQM, Prijevor: DQM Research center, 29-30 Jun, 2017, pp. 31-38, ISBN 978-86-86-355-34-8, UDK: 005.6(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРељић В., Миленковић И., Шешлија Д., Дудић С.: Failsafe behaviour of basic pneumatic systems, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 112-115, ISBN 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБајчи Б., Рељић В., Миленковић И., Шулц Ј., Видицки П.: Using a Remotely Controlled Automated Device for Measuring Linear Dimensions in Teaching Activities in Secondary Vocational Schools, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 142-147, ISBN 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРељић В., Шешлија Д., Шулц Ј., Бајчи Б., Дудић С., Миленковић И.: Modular Construction of Circular Manipulator as a Test Bed for Testing Pneumatic Control, 9. The 9th International Symposium - KOD 2016 - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Faculty of Engineering, Hunedoara, Faculty of Engineering, Szeged, 9-12 Jun, 2016, pp. 225-228, ISBN 978-86-7892-821-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠulc J, Jurošević V, Reljić V, Milenković I, Dudić S, Dakić N, Šešlija D (2022) Two-axis pneumatic manipulator as a test bed for teaching energy efficiency of compressed air systems, International scientific conference Technics and Informatics in Education – TIE, ISBN 978-86-7776-262-9, pp. 194-200, DOI: 10.46793/TIE22.194S
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБајчи Б., Шулц Ј., Рељић В., Шешлија Д., Дудић С., Миленковић И.: Remote Laboratory for Learning Basics of Pneumatic Control, 14. International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation - REV, New York: Columbia University, New York, 15-17 Mart, 2017, pp. 118-124
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić V, Dudić S, Trišić Ž, Jekić B, Jurošević V, Milenković I, Augmented Reality as a Support to Solve Pallet Loading Problem, International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation - REV 2022, 2022, pp. 338-348, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-17091-1_27
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБајчи Б., Дудић С., Шулц Ј., Рељић В., Шешлија Д., Миленковић И.: Using Remotely Controlled One-way Flow Control Valve for Speed Regulation of Pneumatic Cylinder, 15. International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation, Dusseldorf: University of Applied Sciences Duesseldorf, Germany, 21-23 Mart, 2018, pp. 8-15
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБајчи Б., Шулц Ј., Рељић В., Шешлија Д., Дудић С., Миленковић И.: Remote Laboratory for Learning Basics of Pneumatic Control, 14. International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation - REV, New York: Columbia University, New York, 15-17 Mart, 2017, pp. 144-150, ISBN 978-3-319-64351-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБајчи Б., Дудић С., Шулц Ј., Миленковић И., Шешлија Д., Рељић В.: Remote System for Measuring Geometric Tolerances: Roundness, 13. International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation - REV, Madrid: UNED Madrid, 24-26 Februar, 2016, pp. 279-280, ISBN 978-1-4673-8245-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШулц Ј., Шешлија Д., Дудић С., Миленковић И.: Implementation of Remote Laboratory for Measuring Linear Dimensions in the Process of e-Learning, 3. Experiment@ International Conference, Azores, 2-4 Jun, 2015, pp. 65-66, ISBN 978-989-20-5753-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШешлија Д., Дудић С., Игњатовић И.: Cost effectiveness t of pressure regulation on return stroke of pneumatic actuators, 11. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Нови Сад: Факултет техничких наука, 20-21 Септембар, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниАнишић З., Шешлија Д., Игњатовић И., Младеновић В.: PLM master curriculum design at University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, 8. The IFIP WG 5.1 International Conference on Product Lifecycle Management, Eindhoven: Technical University Eindhoven, 11-13 Јул, 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМалиса В., Titanilla K., Игњатовић И.: Energy efficient automation on an example of a demo robot cell, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 14-16 Septembar, 2011, pp. 97-100, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДудић С., Игњатовић И., Шешлија Д.: Usage of non-destructive methods in compressed air system, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 14-16 Septembar, 2011, pp. 101-104, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниИгњатовић И., Васиљев М., Шешлија Д.: Еnergy effect of inappropriate dryer use in compressed air system-example of bad practice, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 14-16 Septembar, 2011, pp. 110-113, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниИгњатовић И., Шешлија Д., Дудић С.: Increasing energy efficiency of compressed air for sustainable production of food and beverage, 2. Management of Technology – Step to Sustainable Production - MOTSP, Rovinj: University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2-4 Jun, 2010, UDK: 978-953-7738-09-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниИгњатовић И., Шешлија Д.: Origins of industrial engineering and management, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, Нови Сад, 2-3 Октобар, 2008, пп. 17-24, ИСБН 978–86–7892–135-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШешлија Д., Игњатовић И., Дудић С., Шешлија М.: New structure of distribution system for compressed air, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, Нови Сад, 2-3 Октобар, 2008, пп. 167-173, ИСБН 978–86–7892–135-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДудић С., Шешлија Д., Игњатовић И.: Determination of influence of dirty filters on pressure drop in compressed air system, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, Нови Сад, 2-3 Октобар, 2008, пп. 160-166, ИСБН 978–86–7892–135-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниИгњатовић И., Шешлија Д.: Примена инжењерских алата за повећање енергетске ефикасности у апликацијама са вакуум сисаљкама, 10. ICDQM, Beograd: Research Center of Dependability and Quality Management-DQM, 13-14 Jun, 2007, pp. 843-849, UDK: 658.56
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниИгњатовић И., Шешлија Д.: Engineering tools as a support in suction cups applications in order to increase energy efficiency, 2. South East European Doctoral Student Conference-DSC, Thessaloniki: South East European Research Centre, Thessaloniki, Greece, 22-23 Jun, 2007, ISBN 978-960-89629-5-8
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаЋосић И., Шешлија Д., Игњатовић И.: Развој образовања индустријских инжењера, Београд, Економски институт, 2011, стр. 19-45, ИСБН 978-86-7329-086-7
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДудић С., Шешлија Д., Стојиљковић М., Благојевић В., Игњатовић И.: Influence of piston rod clamping unit on increased energy efficiency of compressed air systems, Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 2012, Vol. 9, No 2, pp. 161-168, ISSN 0354–2025, UDK: 621.542
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаИгњатовић И., Шешлија Д., Дудић С.: Increasing energy efficiency of compressed air usage for sustainable production of food and beverage, Acta Technica Corviniensis, 2011, Vol. 4, No 2, pp. 61-65, ISSN 2067-3809
(М53) Рад у научном часописуРељић В., Бајчи Б., Миленковић И., Шулц Ј., Шешлија Д., Дудић С.: Development of an Experimental Setup for Remote Testing of Pneumatic Control, International Journal of Online Engineering (iJOE), 2018, Vol. 14, No 1, pp. 195-202, ISSN 1861-2121
(М53) Рад у научном часописуШешлија Д., Дудић С., Миленковић И.: Cost effectiveness analysis of pressure regulation method on pneumatic cylinder circuit, International Energy Journal, 2017, Vol. 12, No 2, pp. 89-98, ISSN 1513-718X
(М53) Рад у научном часописуШулц Ј., Шешлија Д., Дудић С., Миленковић И.: Remote Laboratory for Measuring Linear Dimensions in the Process of E-Learning, International Journal of Online Engineering (iJOE), 2016, Vol. 12, No 4, ISSN 1861-2121
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниИгњатовић И., Тарјан Л., Дудић С., Шешлија Д.: Испитивање домета бежичног система за надзор стања филтерских уложака у пнеуматским системима, 9. Инфотех, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 17-19 Март, 2010, пп. 317-320, ИСБН 99938-624-2-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниАнишић З., Шешлија Д., Лалић Б., Игњатовић И., Гечевска В., Вежа И.: Development of joint master studies for product lifecycle management, 16. Скуп "Трендови развоја" - ТРЕНД, Копаоник: Факултет техничких наука, Нови Сад, 1-4 Март, 2010, пп. 312-318, ИСБН 978-86-7892-236-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниИгњатовић И., Тарјан Л., Лекић Н., Шешлија Д.: Бежична размена података о детекцији запрљаности у пнеуматским системима, 32. Конгрес о хидропнеуматичкој аутоматизацији - ХИПНЕФ, Врњачка Бања: Машински факултет, Универзитет у Нишу, 14-16 Октобар, 2009, пп. 107-112, ИСБН 978-86-81505-48-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниИгњатовић И., Тарјан Л., Дудић С., Шешлија Д.: Примена бежичних технологија за надзор квалитета ваздуха под притиском, 8. Инфотех, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 18-20 Март, 2009, пп. 572-575, ИСБН 99938-624-2-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниИгњатовић И., Шешлија Д., Голубовић З., Стојиљковић М.: Одит пнеуматских система – први корак ка повећању енергетске ефикасности, 21. ПРОЦЕСИНГ, Суботица: Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије, 4-6 Јун, 2008
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниИгњатовић И., Дудић С., Шешлија Д., Славковић Б.: Оптимизација рада и повећање енергетске ефикасности палетизера, 31. Конгрес о хидропнеуматичкој аутоматизацији - ХИПНЕФ, Врњачка Бања: Машински факултет, Универзитет у Нишу, 15-17 Октобар, 2008, пп. 153-158, ИСБН 978-86-80587-87-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДудић С., Игњатовић И., Шешлија Д., Голубовић З., Славковић Б.: Квантификација губитака ваздуха под притиском на манипулатору стаклених боца, 31. Конгрес о хидропнеуматичкој аутоматизацији - ХИПНЕФ, Врњачка Бања: Машински факултет, Универзитет у Нишу, 15-17 Октобар, 2008, пп. 147-152, ИСБН 978-86-80587-87-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДудић С., Шешлија Д., Игњатовић И.: Утицај примене модула за блокирање положаја клипњаче цилиндра на енергетску ефикасност пнеуматских система, 31. Конгрес о хидропнеуматичкој аутоматизацији - ХИПНЕФ, Врњачка Бања: Машински факултет, Универзитет у Нишу, 15-17 Октобар, 2008, пп. 141-146, ИСБН 978-86-80587-87-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШешлија Д., Игњатовић И.: Програмирање делотворног ангажовања примењених и развојних научних истраживања у функцији генерисања развојних идеја
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Шешлија Д., Игњатовић И., Тарјан Л., Лекић Н.: Информациони модел за повезивање филтера за ваздух под притиском и бежичног комуникационог уређаја, 2010
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоШешлија Д., Игњатовић И., Тарјан Л., Лекић Н.: Бежични систем надзора стања филтерских уложака у пнеуматским системима; Број малог патента: РС1159 У, Нови Сад, Завод за интелектуалну својину, Београд, 2010
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоШешлија Д., Игњатовић И., Тарјан Л., Марковић Ј.: Интегрисани уређај за даљински надзор пада притиска на филтерима ваздуха под притиском са употребом два манометра; Број малог патента: РС1233 У, Нови Сад, Завод за интелектуалну својину, Београд, 2011
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиУниверзитет у Новом Саду18.02.2020.
ДоцентМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиУниверзитет у Новом Саду18.02.2015.
АсистентМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука27.08.2012.
АсистентМехатроника, роботика и аутоматизацијаФакултет техничких наука23.09.2009.
Сарадник у наставиМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука11.02.2009.
Сарадник у наставиМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука11.02.2008.