проф. др Богдан Кузмановић


Недостаје слика

др Богдан Кузмановић

Редовни професор


Телефон021/485-2158
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 109

Др Богдан Кузмановић рођен је 11.01.1964. године у Ковиљу. Основне студије завршио је на Економском факултету Универзитета у Новом Саду, где је и магистриао (1997). Докторирао је (2005.) на Факултету техничких наука у Новом Саду, где је и сада запослен у звању ванредног професора из области осигурања, превентивног инжењеринга  и управљања ризицима на основним, мастер и докторским студијама. Поседује богато искуство у привреди. Више од 20 година радио је у компанији ДДОР Нови Сад АДО где је био на месту директора осигурања имовине, транспорта и пољопривреде.  Посебна специјалност му је била осигурање међународног  транспорта. Био је на пословима генералног директора у периоду када је компанија ДДОР Нови Сад имала најдинамичнији раст и најбоље резултате у својој историји. Био је председник Управног одбора ДДОР Банке, Металс банке ад Нови Сад, Предузећа за путеве “Нови Сад”. Поред рада на факултету ангажован је у Транснафта ад на пословима генералног директора. Влада Републике Србије именовала га је на место председника Управног одбора Института за ратарство и повртарство – НС СЕМЕ из Новог Сада где се и сада налази. Један је од оснивача и члан првог управног одбора „Српске асоцијације менаџера“ основане у Београду, 27. новембра 2006. године, био је члан Управног одбора Приврдне коморе Војводине, члан је председништва Савеза економиста Војводине, заменик је предсеника Сената привреде Србије, дугогодишњи члан УО Ватерполо савеза Србије (2004.-2014.), члан УО Спортског друштва Црвена Звезда (2006.-2010.), председник Управног одбора КК „Војводина“ Нови Сад.
Аутор и коаутор је три уџбеника, две монографије и више од 50 радова из области осигурања, организације, менаџмента и управљања ризицима од којих је 9 на СЦИ листи.
Ожењен је, има троје деце, живи и ради у Новом Саду

Редовни професор
01.03.2022.
НазивУ Установи
Примена статистичких модела у осигурању моторних возила

Диплома

Економске науке

Економски факултет

1993

Примена ЕДИ (Елецтрониц Дата Интерцханге) технологије у осигурању са посебним освртом на транспортно осигурање

Магистратура

Економске науке

Економски факултет

1997

Модел интелигентне подршке у осигурању транспортних и аутоматизованих система

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2005

Критеријум продукцијеОпис
(М12) Монографија међународног значајаЊегомир В., Маровић Б., Пејановић Р., Кузмановић Б.: Klimatske promene i osiguranje poljoprivrede, Beograd, Princip Pres, 2017, ISBN ISBN 978-86-6189-10, UDK: 631:368 551.583:631 005.334:631
(М21) Рад у врхунском међународном часописуКузмановић Б.: THERMAL MANIKIN AND ITS STABILITY FOR ACCURATE AND REPEATABLE MEASUREMENTS, International Journal of Simulation Modelling, 2016, Vol. 15, No 4, ISSN 1726-4529
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуТешић З., Кузмановић Б., Томић М., Томић И.: An empirical study of employee loyalty, service, quality, cost reduction and company performance, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2018, Vol. 31, No 1, pp. 827-846, ISSN 1331-677X
(М23) Рад у међународном часописуМилић Б., Грубић-Нешић Л., Кузмановић Б., Делић М.: The influence of authentic leadership on the learning organization at the organizational level: The mediating role of employees’ affective commitment, Journal for East European Management Studies, 2018, Vol. 22, No 1, pp. 9-38, ISSN 0949-6181
(М23) Рад у међународном часописуКабок Ј., Радишић С., Кузмановић Б.: Cluster analysis of higher-education competitiveness in selected European countries, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2017, Vol. 30, No 1, pp. 845-857, ISSN 1331-677X
(М23) Рад у међународном часописуКузмановић Б.: Classification of natural disasters between the legislation and application: experience of the Republic of Serbia, Acta Geographica Slovenica - Geografski Zbornik, 2013, Vol. 53, No 1, pp. 149-164, ISSN 1581-6613, UDK: 91:504.4(497.11)
(М23) Рад у међународном часописуМилић Б., Грубић-Нешић Л., Кузмановић Б., Делић М.: The influence of authentic leadership on the learning organization at the 
organizational level: The mediating role of employees’ affective commitment, Journal for East European Management Studies, 2017, Vol. 22, No 1, ISSN 0949-6181
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомРадишић С., Кабок Ј., Ђаковић В., Кузмановић Б.: The Programme Budget Model as a Basis for Measuring the Performance of the Public Sector in Transition Economies, Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 2016, No 79, pp. 69-78, ISSN 0354-8635, UDK: 336.13.051
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТодић В., Тешић З., Кузмановић Б., Томић М.: Procena troškova upotrebe novog proizvoda u fazi njegovog razvoja, 16. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 22-24 Mart, 2017, ISBN 978-99955-763-9-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРоухани С., Берковић И., Кузмановић Б., Лечић Д.: ERP systems in Human Resources Management, 4. International conference on applied internet and information technologies, Zrenjanin, 23 Oktobar, 2015, pp. 106-109, ISBN 978-86-7672-260-0 1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТешић З., Кузмановић Б., Томић М., Томић И.: Performance Measurement and Management: An empirical study of employee loyalty, service quality, cost reduction and company performance, 22. EurOMA Conference, Neuchatel: University of Neuchatel, 26-1 Jun, 2015, ISBN 978-2-9700901-2-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТешић З., Кузмановић Б., Томић М., Томић И.: An innovative Performance Measurement and Management Method, 21. EurOMA Conference, Palermo: Universita Deglo Studi Di Palermo, 20-25 Jun, 2014, ISBN -, UDK: -
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКузмановиц, Т., Кузмановиц, Б.,Estimate of incurred but not reported claims (IBNR) by Chain-Ladder method and the influence at solvency of insurance companies, International Scientific Conference on Industrial Systems-IS08, Novi Sad, 2008.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаКузмановић Б., Тодић В., Ћосић И., Тешић З., Кузмановић Б., Тасић Н.: Procena troškova proizvodnje u fazi razvoja proizvoda primenom fazi-neuronskih mreža, Tehnika, 2016, Vol. 66, No 5, pp. 749-755, ISSN 0040-2176, UDK: 005.21:004.032.26657.47
(М52) Рад у часопису националног значајаКузмановић Б.: A Correlation Between hte Function of Controlling and the Process of Risk Management in the Company, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2015, Vol. 6, No 4, pp. 179-189, ISSN 2217-2661, UDK: 005.334
(М52) Рад у часопису националног значајаТешић З., Кузмановић Б., Томић М.: A Model for Analyzing and Measuring the Performance of Industrial Enterprise, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2015, Vol. 6, No 1, pp. 21-28, ISSN 2217-2661
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКузмановић Б., Томашевић М., Тешић З., Кузмановић Б., Стеванов Б., Тодић В.: Razvoj modela upravljanja lancima snabdevanja, Infoteh, Jahorina, 2016, Vol. 15, pp. 413-418, ISSN konferencija, 15. Infoteh-Jahorina, Jahorina: Infoteh-Jahorina, 16-18 Mart, 2016, pp. 413-418
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент01.03.2022.
Ванредни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент01.03.2017.
ДоцентУправљање ризиком и менаџмент осигурањаФакултет техничких наука26.01.2012.
ДоцентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука01.10.2006.