О студијском програму


30.05.2014. - 10:13 
Специјалистичке академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент трају три семестра, а академски назив који се стиче је специјалиста инжењер менаџмента.

Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из области Инжењерски менаџмент. То, поред осталог укључује и даљи развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно продубљеног знања из области које проучава.