Elektronska oglasna tabla odbrana završnih radova
Nivo studija: 
Student:Tamara Antić (RA 215/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:SOFTVERSKI PAKET ZA PRIKAZ I UPOZORAVANjE NA KVALITET VAZDUHA U RADNOM OKRUŽENjU
Tema (Eng):Software package for monitoring and alerting on air quality in the working environment
Datum odbrane:05.03.2024. 09:00
Mesto odbrane:NT308 - NTP-308
Komisija

PredsednikMilan Čeliković
Docent
MentorVladimir Dimitrieski
Vanredni profesor
ČlanSonja Ristić
Redovni profesor
 
Student:Petar Jovanović (IM 5/2019)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza uticaja javnih nameta iz domena zaštite životne sredine u evropskim zemljama u periodu od 2010. do 2021. godine
Tema (Eng):Analysis of the impact of public environmental charges in European countries in the period from 2010 to 2021
Datum odbrane:04.03.2024. 16:00
Mesto odbrane:308 - Kabinet
Komisija

PredsednikDušan Dobromirov
Redovni profesor
MentorMladen Radišić
Redovni profesor
ČlanMiroslav Ferenčak
Docent
 
Student:Sara Novaković (AU 56/2015)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PREDLOG TRANSFORMACIJE DELA GRADSKE PLAŽE U UŽICU
Tema (Eng):DESIGN FOR THE TRANSFORMATION OF A PART OF THE CITY BEACH IN UZICE
Datum odbrane:04.03.2024. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDarko Reba
Redovni profesor
MentorAleksandra Milinković
Docent
ČlanDijana Brkljač
Asistent sa doktoratom
 
Student:Bojana Maricki (I2 22/2022)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:ESG kao nova dimenzija vrednovanja projekata
Tema (Eng):ESG as new dimension of projects evaluation
Datum odbrane:29.02.2024. 15:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikBojan Lalić
Redovni profesor
MentorDanijela Ćirić Lalić
Docent
ČlanMaja Petrović
Vanredni profesor
 
Student:Bojana Kastratović (IM 24/2010)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Implementacija ERP sistema
Tema (Eng):ERP Systems Implementation
Datum odbrane:29.02.2024. 08:00
Mesto odbrane:203 - Kabinet
Komisija

PredsednikTeodora Vučković
Docent
MentorDarko Stefanović
Redovni profesor
ČlanMarina Janković
Asistent-master
 
Student:Nemanja Mraović (EM 12/2015)
Studijski program:Merenje i regulacija
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Detektor elektromagnetnog zračenja
Tema (Eng):Electromagnetic field EMF detector
Datum odbrane:28.02.2024. 17:15
Mesto odbrane:NT213 - NTP-213
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Redovni profesor
MentorMarjan Urekar
Vanredni profesor
ČlanStefan Mirković
Asistent-master
 
Student:Miloš Stojanović (EM 8/2019)
Studijski program:Merenje i regulacija
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje metal detektora
Tema (Eng):Designing a metal detector
Datum odbrane:28.02.2024. 16:45
Mesto odbrane:NT213 - NTP-213
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Redovni profesor
MentorMarjan Urekar
Vanredni profesor
ČlanStefan Mirković
Asistent-master
 
Student:Strahinja Ćulibrk (EE 56/2018)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Prednosti i nedostaci releja za zaštitu od kvarova
Tema (Eng):Advantages and disadvantages of fault protection relays
Datum odbrane:27.02.2024. 16:45
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikGoran Švenda
Redovni profesor
MentorDuško Bekut
Redovni profesor
ČlanNeven Kovački
Docent
 
Student:Vesna Dragićević (EE 167/2017)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Savremena zaštita osiguračima
Tema (Eng):Contemporary fuse protection
Datum odbrane:27.02.2024. 16:15
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikGoran Švenda
Redovni profesor
MentorDuško Bekut
Redovni profesor
ČlanNeven Kovački
Docent
 
Student:Zoran Bukorac (SW 40/2019)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:AWS bazirana aplikacija za onlajn prodaju knjiga
Tema (Eng):AWS based application for online books sales
Datum odbrane:23.02.2024. 12:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMiroslav Zarić
Vanredni profesor
MentorGoran Sladić
Redovni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Vojislava Srdić (ST 49/2011)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:IDENTIFIKACIJA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA CISTERNI ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA
Tema (Eng):IDENTIFICATION OF TECHNICAL CHARACTERISTICS OF TANKS FOR THE TRANSPORTATION OF HAZARDOUS MATERIALS
Datum odbrane:23.02.2024. 12:00
Mesto odbrane:405 - Kabinet
Komisija

PredsednikGordan Stojić
Redovni profesor
MentorSiniša Sremac
Redovni profesor
ČlanPavle Pitka
Vanredni profesor
 
Student:Uroš Popović (RA 194/2016)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Automatizacija i provera integracionog procesa nakon promene modela MotionWise sistema
Tema (Eng):Automation and verification of the integration process after changing the MotionWise system model
Datum odbrane:23.02.2024. 08:00
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikNebojša Pjevalica
Redovni profesor
MentorBogdan Pavković
Vanredni profesor
ČlanMarija Antić
Vanredni profesor
 
Student:Ana Mićić (E1 11/2020)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Pamentne bežične komunikacione tehnologije u sistemu električnog vozila
Tema (Eng):Smart wireless communication technologies in electric vehicle systems
Datum odbrane:22.02.2024. 13:30
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikDarko Marčetić
Redovni profesor
MentorVladimir Popović
Docent
ČlanMirna Kapetina
Vanredni profesor
 
Student:Aleksandra Stojaković (EE 1/2017)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena Matlab/Simulink za modelovanje fotonaponskih elektrana
Tema (Eng):APPLICATION OF MATLAB FOR MODELING OF PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS
Datum odbrane:22.02.2024. 12:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikDejan Jerkan
Vanredni profesor
MentorAleksandar Stanisavljević
Docent
ČlanVladimir Popović
Docent
 
Student:Tea Milinković (MH 2/2019)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena NeRF-a za lokalizaciju i manipulaciju objekata u radnom prostoru robota
Tema (Eng):Application of NeRF for object localisation and manipulaiton in robot's workspace
Datum odbrane:19.02.2024. 09:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSrđan Savić
Docent
MentorMirko Raković
Vanredni profesor
ČlanMilutin Nikolić
Vanredni profesor
 
Student:Sonja Nedić (V2 1/2021)
Studijski program:Matematika u tehnici (II godišnji)
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Konveksno programiranje i primena na portfolio investicionih fondova u uslovima permakrize
Tema (Eng):Convex programming and application to the portfolio of investment funds in permacrisis conditions
Datum odbrane:28.11.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVladimir Đaković
Redovni profesor
MentorNebojša Ralević
Redovni profesor
ČlanVladimir Ilić
Docent