Master akademske studije / / Arhitektura / Savremene teorije i tehnologije u arhitekturi
Savremene teorije i tehnologije u arhitekturi

 Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer arhitekture (Mast. inž. arh.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Arhitektura


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Teorija i kritika arhitektonskog dela22002.006
Optimizacione i upravljačke tehnologije u arhitektonskom projektovanju22000.006
Savremene teorije i tehnologije primenjene na arhitekturu, urbanizam i dizajn 122002.006
Teorija i kritika urbane sredine22002.006
Strani jezik2-30000.003
Izborna pozicija 122001.004

Godina: 1, Semestar: Letnji

Savremene teorije i tehnologije primenjene na arhitekturu, urbanizam i dizajn 222001.005
Izborna pozicija 222000.004
Stručna praksa - master00003.003
Studijski istraživački rad000100.009
Izrada i odbrana master rada00007.008
 Dokumenta