doc. dr Dejan Ecet


Nedostaje slika

dr Dejan Ecet

Docent


Telefon021/485-2467
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Dejan Ecet je rođen je 1975. godine u Novom Sadu. Školske 1996/97 upisuje integrisane studije arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je diplomirao sa ocenom 10 (tema završnog rada integrisanih studija (tadašnji diplomski rad, danas priznat kao master) Primena asocijativnog modelovanja u procesu projektovanja.

Profesionalno iskustvo počinje 1999. godine. Nakon nekoliko godina samostalne prakse,  osniva projektni biro 3 Architects (2007). U okviru biroa, samostalno i u timu, učestvuje u izradi brojnih projekata iz oblasti arhitekture i dizajna, od kojih su mnogi realizovani. Nagrađivan je na nekoliko internacionalnih konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma. Učestvovao je u projektovanju većeg broja objekata i prostora koji su prikazani na različitim izložbama međunarodnog i nacionalnog karaktera.

U nastavu Departmana za arhitekturu i urbanizam uključen je 2011. godine, u zvanju saradnika u nastavi, a od 2012. u zvanju asistenta. Doktorske studije je upisao 2012/13 školske godine. Tokom doktorskih studija bavi se temom upotrebe savremenih tehnologija, pre svega optimizacionih algoritama u sferi arhitektonskog i urbanističkog projektovanja (ćelijska automata, genetski algoritmi), iz koje je objavio nekoliko stručnih radova na međunarodnim konferencijama i udžbenik (kao član autorskog tima) sa temom „Savremeni pristup arhitektonskom projektovanju školskih zgrada“. U domenu stručne- umetničke produkcije, učestvovao je u autorskim timovima arhitektonskih projekata i umetničkih projekata na međunarodnim i nacionalnim selektiranim izložbama, kao i u pratećim publikacijama. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Prilog razvoju metoda arhitektonskog projektovanja školskih zgrada“ odbranio je u maju 2019. godine na istom fakultetu.

Docent
01.10.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent27.02.2013.Katedra za arhitekturu i urbanizam
NazivU Ustanovi
Primena asocijativnog metoda modelovanja u procesu projektovanja

Diploma

Arhitektura

Prilog razvoju metoda arhitektonskog projektovanja školskih zgrada

Doktorat

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2019

Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Miškeljin I., Maraš I., Todorov M., Kojić R.: Izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi sa katalogom i recenzijama: Books and Wine, interior design, Novi Sad, 2012, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Игор Мараш, Марко Тодоров, Ивана Мишкељин, Јелена Атанцковић Јеличић, Радомир Којић, Дејан Ецет, Тихомир Јањушевић: Изведени ентеријер Централне зграде Универзитета у Новом Саду приказан на међународном Салону архитектуре у Новом Саду 2014., учешће на пратећој изложби, 22-30.05.2014. објављено у часопису DaNS, 79. број, Октобар 2014., стр. 09-11, CORBISS. SR.-ID 19320844, ISSB 0351-9775. Приказано на Међународној изложби „Newness“, 15.04.2019.-25.04.2019., Генерални конзулат Републике Србије у Њујорку, САД: Њујорк, и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијама, селекциони одбор са члановима из 5 држава, стр. 116-119, COBISS.SR-ID 329697287, ISBN 978-86-6022-183-6, Издавач: Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија, 2019.
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Дејан Eцет.: Изведени ентеријер приказан на међународној изложби са каталогом и рецензијама: Apartment на међународној излложби „Macrointeriors“, 06.11-13.11.2015, Галерија центра за очување амбијенталне целине Кула Гардош, Земун, двојезични каталог са рецензијом, селекциони одбор сачињен од чланова из 5 држава, стр. 8-9, Издавач: Академска мисао, Београд, 2015, UDK COBISS.SR-ID 218747660, ISBN 978-86-7466-579-4. доступно на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/PDF/Macro%20interiors_katalog.pdf
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Дејан Eцет; Драган Бајић: Изведени ентеријер приказан на међународној изложби са каталогом и рецензијама: Caffe Bulevar, на Међународној изложби "Archi-segments", 03.03.-17.03.2016, Уметничка Алијанса Србије, двојезични каталог са рецензијом, селекциони одбор са члановима из 5 држава, Београд, стр. 10-11, ISBN 978-86-80520-00-1, Издавач: Уметничка Алијанса Србије, Курсулина 16, Београд. доступно на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/PDF/archi%20segments%202016%20katalog%20.pdf
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Maraš I., Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Ecet D., Kojić R., Janjušević T.: Izvedeni enterijer Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Realizacija prikazana i nagrađena specijalnom nagradom na međunarodnoj izložbi - 19. Salon arhitekture u Novom Sadu. Prikazano i u katalogu izložbe - specijalnom izdanju časopisa "DaNS 79-19. Salon arhitekture", str 10-11, ISSB 0351-9775
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Атанацковић Јеличић Јелена; Царевић Марина; Ецет Дејан; Јањушевић Тихомир; Којић Радомир; Костреш Милица; Мараш Игор; Мараш Ивана; Мишкељин Ивана; Радовић Миленко; Сладић Мирјана; Тодоров Марко; Рапаић Милан: Награда на међународном конкурсу: Откупна награда на отвореном, идејном, међународном конкурсу за урбанистичко-архитектонско решење дела старог центра у Сремским Карловцима и непосредног окружења. Састав жирија: М. Филиповић, дипл. правник, председник општине Срем. Карловци; В. Вишњић, дипл. правник, начелник Општинске управе Срем. Карловци; В. Просеница, дипл. инж. арх., Удружење урбаниста Србије; Др А. Јевтић, дипл. инж. грађ., Војвођанско дружење урбаниста; Мр Л. Кузманов, дипл.инж.арх., Удружење архитеката Србије; Б. Шекарић, историчар уметности, Републички завод за заштиту споменика културе; С. Бакић, дипл. инж.арх. – конзерватор, Покрајински завод за заштиту споменика културе; Ј. Штетић, дипл. инж. пејз. арх., Покрајински завод за заштиту природе; В. Качала, инж. арх., Барде
(SUA1.4) Nagrada ili pohvala na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomЕцет Дејан (учешће у колективној изложби) : Награда „Ранко Радовић“ у категорији телевизијске емисије, изложбе или мултимедијалне презентације за изложбу Невидљиви градови, Нови Сад (МАнуел парк и МСУВ), Бечеј (галерија Круг), Суботица (Отворени универзитет) и Београд (БИНА). Награда је освојена на међународном конкурсу. Састав жирија: проф. др Мариела Цветић, уметница и теоретичарка уметности (председница) мр Маја Сковран, сликарка, проф. др Татјана Дадић Динуловић, теоретичарка уметности и медија. Одбор за доделу Награде Ранко Радовић 2013: доц. др Марта Вукотић Лазар, ист. ум. – УЛУПУДС (председник), мр Бранка Гугољ, ист. ум. – УЛУПУДС, Стеван Жутић, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС, проф. Спасоје Крунић, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС, проф. Живојин Бата Кара-Пешић, дипл. инж. арх. – Задужбина Илије Милосављевића Коларца, проф. др Мирјана Ротер Благојевић, дипл. инж. арх. – Архитектонски факултет у Београду проф. др Дарко Реба, дипл. инж. арх.  - Факултет техничких наука у Новм Саду, Департман
(SUA1.4) Nagrada ili pohvala na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomМараш Игор; Атанацковић Јеличић Јелена; Костреш Милица; Тодоров Марко; Дорић Марија; Тодоров Марко; Реба Дарко; Мишкељин Ивана; Ецет Дејан; Којић Радомир; Јањушевић Тихомир: Grand Prix међународног Салона архитектуре у Новом Саду за 2014. годину за пројекат Централне зграде Универзитета у Новом Саду и учешће у пратећој изложби, 22-30.05.2014., Нови Сад, објављено у часопису DaNS, Стр. 09-11, CORBISS. SR.-ID 19320844, ISBN 0351-9775
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Атанацковић Јеличић Јелена, Деспотовић Јелена, Ецет Дејан, Гргић Станислав, Јањушевић Тихомир, Којић Радомир, Мараш Игор, Медић Саша, Мишкељин Бојана, Мишкељин Ивана, Пилиповић Драгана, Радовић Миленко, Ткаченко Саша, Тодоров Марко, Топић Алберт: „And Tonight, I See Tomorow“ - урбанистичко-архитектонски пројекат уређења површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду, приказано на међународној изложби - „Међупростор 505“, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад, 24. октобра - 07. новембра 2018., и на међународној изложби у оквиру пратећег програма 41. Салона архитектуре у Београду- "Conditional: 505 -Kondicional: 505", Музеј примењене уметности, ИСБН 978-86-6022-180-5, COBISS.SR-ID 329922823, Београд, 16. април - 30. април 2019.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Атанацковић Јеличић Ј., Деспотовић Ј., Ецет Д., Капетина М., Мараш И., Медић С., Рапаић М.: ”Алгоритам 2012-2018” приказано на међународној изложби - „Међупростор 505“, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад, 24. октобра - 07. новембра 2018., и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијама, селекциони одбор сачињен од чланова из 5 држава, стр. 46-49. ISBN 978-86-6022-134-8, COBISS.SR-ID 327499527; Издавач: Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2018. Доступно на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/PDF/Medjuprostor505.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Maraš I., Miškeljin I., Kojić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Arhitektonski projekat Istraživačkog centra „Milutin Milanković” u Starom Slankamenu (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/PDF/Medjuprostor505.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Radović M., Štakić J., Medić S., Despotović J.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Arhitektonski projekat Gradske pijace u Somboru „Nova Pijaca 2“ (2016), prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/PDF/MAPA10.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Radović M., Medić S., Grgić S., Metikoš D.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Beograd noću", 2015, Međunarodna izložba „Macro Interiors“, Galerija centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd, 06-13. novembra 2015. godine. Katalog izložbe na engleskom i srpskom jeziku, "MACRO Interiors: exibition catalogue", ukupno strana 61, UDK: COBISS.SR-ID 218747660
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Janjušević T., Kojić R., Maraš I., Medić S., Miškeljin B., Pilipović D., Radović M., Tkačenko S., Todorov M., Topić A.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „And Tonight, I See Tomorow“, – urbanističko-arhitektonski projekat uređenja površina javne namene dela gradskog jezgra u Novom Sadu (2018), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Medić S., Miškeljin I., Radović M., Todorov M., Tkačenko S.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Objekat mešovite namene – tri studije“ (2017), arhitektonski projekat tri kompleksa mešovite namene u Novom Sadu, prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Дејан Ецет; „Мика Антић“ приказан на међународној изложби са каталогом и рецензијама: Instalacija Mika Antić, Нови Сад, 2015, Међународна изложба „Мрежа“, Централна зграда Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 37-38. март 2015. године. Двојезични каталог „Мрежа“, селекциони одбор из 5 држава, страна 132, UDK COBISS.SR-ID 295532807, ISBN 978-86-7892-692-1, Издавач: Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Medić S., Radović M., Tkačenko S., Todorov M.: "Mapa 10", Autorska izložbe tima Kabineta 505, Galerija "Đura Kojić", 21. oktobra - 21. novembra 2018., 10 radova gde su svi radovi rezultat grupe autora, recenzija dr Slađana Milićević, docent. Objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2018, str. 1-36, ISBN 978-86-6022-135-5
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Maraš I., Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Miškeljin I., Sladić M., Todorov M., Tkačenko S.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Piazza Disponibile" (2013), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 29-30 ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Todorov M., Miškeljin I., Janjušević T., Ecet D., Maraš I., Kojić R.: Aerodrom Čenej, idejno rešenje, mаketа i prezentаcijа. Izložbа u holu zgrаde Vlаde Vojvodine, od 4.5.-11.5.2012. Prikаzаno u ”Aerodrom Čenej- prаtećа publikаcijа”, Depаrtmаn zа аrhitekturu i urbаnizаm, Fаkultet tehničkih nаukа, Novi Sаd, 2012, ukupno strаnа 47, ISBN 987-7892-398-2, dostupno i nа http://arhns.com, 2012
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Rapaić M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: PUD Experiment 505/1, 2012, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ Iukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Мишкељин Ивана; Ецет Дејан; Бајић Драган; Цревар Никола; Шолевић Татјана; Атанацковић Јеличић Јелена; Гргић Станислав; Деспотовић Јелена; Медић Саша; Радовић Миленко; Мараш Игор; Којић Радомир; Штиклица Моника; Икомонов Елена; Јегени Емил; Милојковић Јасна; Богоевски Веле; Тодоров Марко; Ножинић Растко; Хаџиахметовић Емир; Сладић Мирјана; Бошковић Весна; Ткаченко Саша; Кркљеш Милена; Милинковић Александра; Апостоловић Дијана: Композиција пројеката ентеријера 505.2015, приказаних на Међународној изложби „Архитектонска лабораторија“, 22.12.2015.-20.01.2016., Музеј савремене уметности Војводине, двојезични каталог са рецензијом, селекциони одбор са члановима из 5 држава, Нови Сад, Стр. 44-45, ISBN 978-86-7892-814-7, Издавач: Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад. Доступно на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2016/izlozbe/laboratorija_prostora/LABORATORIJA%20PROSTORA_MSUV_katalog.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Janjušević T., Ecet D., Maraš I., Kojić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi:Projekat Airport Terminal, Čenej, Novi Sad., 2012, izložen na: Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ , ukupno str.65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Maraš I.; Ecet D.; Kostreš M.; Reba D.: Projekat uređenja javne površine u zoni zgrade Narodnog Pozorišta u Subotici / Design of Public Space in Area of National Theatre Building in Subotica; Prikazano na međunarodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. децембар 2011. године) sa dvojezičnim katalogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, pp. 31-34., ISBN 978- 86-7892-365-4
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Rapaić M., Kapetina M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: PUD Experiment 505/2, Understanding illegal settlements, 2013, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ Iukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Nedučin D., Kubet V., Ecet D., Atanacković-Jeličić J.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Extension to the elementary school building, Sremska Kamenica, 2013, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Todorov M., Miškeljin I., Ecet D.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Housing, Novi Sad, 2013, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Maraš I., Kojić R., Radović M., Ecet D., Crevar N., Šolević T., Uroda I.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Aluartforum Zagreb" (2014), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 25-26 ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Ecet D., Miškeljin I., Kojić R., Medić S., Radović M., Crevar N., Šolević T., Despotović J., Grgić S., Pušara Đ., Metikoš D., Nožinić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "4 x RTV x 505" (2014), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji i tehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 15-24. ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Maraš I., Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Miškeljin I., Sladić M., Todorov M., Tkačenko S.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Piazza Disponibile" (2013), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 29-30 ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Crevar N., Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Maraš I., Miškeljin I., Radović M., Šolević T., Todorov M., Uroda I.: Učešće na međunarodnoj izložbi rešenja pristiglih na "Međunarodni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja Umjetničke galerije Akademije likovnih umjetnosti ALUARTFORUM" u organizaciji Udruženja hrvatskih arhitekata, izložba održana u HDLU, Zagreb, 25.5.2014-25.6.2014
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Crevar N., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Miškeljin I., Nožinić R., Pušara Đ., Radović M., Šolević T., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi konkursnih rešenja pristiglih na Medjunarodni konkurs definisan konkursnom dokumentacijom za nabavku Izrade idejnog rešenja zgrade RUV broj JN KZD 07/14, naručioca Radiodifuzne ustanove Vojvodina “Radio televizija Vojvodina”, objavljen u pratećem katalogu. Izložba održana u Studiu M, RTV, Novi Sad, septembar-oktobar 2014
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Ecet D.: Paviljon-Primena asocijativnog modelovanja /Pavilion - Application of Associative Modeling; Prikazano na međunarodnoj izložbi “"NOW/SADA" , decembar 2011.godine, sa dvojezičnim katalogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Ecet D., Maraš I., Kostreš M., Reba D.: Пројекат уређења јавне површине у зони зграде Народног Позоришта у Суботици / Design of Public Space in Area of National Theatre Building in Subotica;Приказано на међународној изложби “"NOW/SADA" (8-26. децембар 2011. године) са двојезичним каталогом Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Coworking prostor sa Wellness centrom“ (2018), projekat transformacije postojećeg objekta u Zemunu, prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Kojić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Grafički dizajn linije parfema – rad na međunarodnom konkursu (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Medić S., Radović M., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: “Lanzarote Music Factory“ – arhitektonski projekat kuće muzike na ostrvu Lanzarote, Kanarska ostrva, Španija (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Radović M., Miškeljin I., Ecet D., Todorov M., Maraš I., Medić S., Despotović J., Kojić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Paviljon u Univerzitetskom kampusu“ (2016), idejno arhitektonsko rešenje paviljona u kampusu Univerziteta u Novom Sadu, prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Radović M., Tkačenko S.: "Beograd noću/Belgrade by night", prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, ISBN 978-86-6022-134-8- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Maraš I., Kojić R., Radović M., Ecet D., Crevar N., Šolević T., Uroda I.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Aluartforum Zagreb" (2014), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 25-26 ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Ecet D., Miškeljin I., Kojić R., Medić S., Radović M., Crevar N., Šolević T., Grgić S., Pušara Đ., Metikoš D., Nožinić R., Despotović J.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "4 x RTV x 505" (2014), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji i tehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 15-24. ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Radović M., Medić S., Grgić S., Metikoš D., Despotović J.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Beograd noću", 2015, Međunarodna izložba „Macro Interiors“, Galerija centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd, 06-13. novembra 2015. godine. Katalog izložbe na engleskom i srpskom jeziku, "MACRO Interiors: exibition catalogue", ukupno strana 61
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Ecet D.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Miroslav Antić" (2013), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehnićkih nauka, 2015, str. 37-38 ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Nedučin D., Kubet V., Ecet D., Atanacković-Jeličić J.: Extensions to the Elementary School Building, Sremska Kamenica. Izloženo na međunarodnoj izložbi "Mreža, arhitektura, mediji i tehnologija" (Rektorat Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, mart 2015.) i objavljeno u dvojezičnom katalogu, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Crevar N., Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Miškeljin I., Šolević T., Todorov M., Uroda I., Kojić R., Radović M.: Učešće na međunarodnoj izložbi rešenja pristiglih na "Međunarodni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja Umjetničke galerije Akademije likovnih umjetnosti ALUARTFORUM" u organizaciji Udruženja hrvatskih arhitekata, izložba održana u HDLU, Zagreb, 25.5.2014-25.6.2014
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Nedučin D., Kubet V., Ecet D., Atanacković-Jeličić J.: Extensions to the Elementary School Building, Sremska Kamenica, izložen na međunarodnoj izložbi "Endless Paper" (Muzej savremene umetnosti Vojvodine, jun 2013.) sa dvojezičnim katalogom
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Janjušević T., Ecet D., Maraš I., Kojić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi:Projekat Airport Terminal, Čenej, Novi Sad., 2012, izložen na: Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ , ukupno str.65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Rapaić M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: PUD Experiment 505/1, 2012, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ Iukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Rapaić M., Kapetina M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: PUD Experiment 505/2, Understanding illegal settlements, 2013, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ Iukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Nedučin D., Kubet V., Ecet D., Atanacković-Jeličić J.: Extension to the elementary school building, Sremska Kamenica, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Todorov M., Miškeljin I., Ecet D.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Housing, Novi Sad, 2013, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Ecet D.: Paviljon-Primena asocijativnog modelovanja /Pavilion - Application of Associative Modeling; Prikazano na međunarodnoj izložbi “"NOW/SADA" , decembar 2011.godine, sa dvojezičnim katalogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Igor Maraš, Dejan Ecet, Kostreš Milica, Darko Reba, Projekat uređenja javne površine u zoni zgrade Narodnog Pozorišta u Subotici / Design of Public Space in Area of National Theatre Building in Subotica; Prikazano na međunarodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. decembar 2011. godine) sa dvojezičnim katalogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 7-10, ISBN 978-86-7892-365-4
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Crevar N., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Metikoš D., Miškeljin I., Pušara Đ., Šolević T., Todorov M., Despotović J., Kojić R., Medić S., Nožinić R., Radović M.: Učešće na međunarodnoj izložbi konkursnih rešenja pristiglih na Medjunarodni konkurs definisan konkursnom dokumentacijom za nabavku Izrade idejnog rešenja zgrade RUV broj JN KZD 07/14, naručioca Radiodifuzne ustanove Vojvodina “Radio televizija Vojvodina”, objavljen u pratećem katalogu. Izložba održana u Studiu M, RTV, Novi Sad, septembar-oktobar 2014
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Ecet D., Atanacković-Jeličić J.: Učešće na izložbi nacionalnog značaja (sa nacionalnom selekcijom i štampanim katalogom): Izložba "Diversity", Muzej Vojvodine, Novi Sad, jun-jul 2013
(M18) Uređivanje naučne monografije,tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije međunarodnog značajaAtanacković-Jeličić J., Todorov M., Miškeljin I., Ecet D., Sladić M., Maraš I.: Uređivanje kataloga međunarodne izložbe „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ISBN-13: 978-86-7892-513-9., Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2013, ISBN ISBN 978-86-7892-513, UDK: COBISS.SR-ID 279358471
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniЕцет Д., Којић Р., Радовић М., Gaming and model-based approaches to urban design, radical space in between disciplines international interdisciplinary conference, Radical Space in Between Disciplines Conference Proceedings, Novi Sad, September 21st-23rd 2015; ISBN 978-86-7892-755-3 COBISS.SR-ID 302423815, Published by Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia, pp. 385-395.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniДеспотовић Ј., Ецет Д., Рапаић М., Медић С.: Participatory Approach to Informal Settlements Problem Solving , Radical Space in Between Disciplines Conference Proceedings, Novi Sad, September 21st-23rd 2015; ISBN 978-86-7892-755-3 COBISS.SR-ID 302423815, Published by Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia, pp. 405-413.
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaAtanacković-Jeličić J., Maraš I., Despotović J., Ecet D., Medić S., Rapaić M.: URBAN DESIGN IN WWW. ENVIROMENT: CASE OF INFORMAL SETTLEMENT,Zbornik radova: ”Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije”, urednici: prof. dr Nađa Kurtović Folić, prof. dr Milena Krklješ, u štampi, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2017, ISBN 9-788678-928420
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeAtanacković-Jeličić J., Ecet D., Kojić R.: Uređivanje kataloga izložbe Diversity, Muzej Vojvodine, Novi Sad, jun-jul 2013, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn, 2013, ISBN 9788678925825
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuDespotović J., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Radović M., Crevar N., Kojić R., Nožinić R., Šolević T., Todorov M., Miškeljin I., Tkačenko S.: 2X505XBG, Autorska izložba tima Kabinet505 Saša Tkačenko, Galerija "Đura Kojić", 20.april - 4. maj 2015, recenzija: dr Milena Krklješ, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2015, ISBN 978-86-7892-701-0, UDK: COBISS.SR-ID 296401927
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuMiškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Todorov M., Ecet D., Radović M., Tkačenko S., Kojić R., Medić S., Despotović J.: "Međuprostor 505", Autorska izložba tima Kabineta 505, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018. 10 radova gde su svi radovi rezultat grupe autora. Recenzija: dr Slađana Milićević, docent; dr Aleksandra Pešterac, docent. Objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, 2018, str. 1-62, ISBN 978-86-6022-134-8
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuDespotović J., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Radović M., Crevar N., Kojić R., Nožinić R., Šolević T., Todorov M., Miškeljin I., Tkačenko S.: 2X505XBG, Autorska izložba tima Kabinet505 + Saša Tkačenko, Galerija "Đura Kojić", 20.april - 4. maj 2015, recenzija: dr Milena Krklješ, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2015, ISBN 978-86-7892-701-0, UDK: COBISS.SR-ID 296401927
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuCrevar N., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Miškeljin I., Nožinić R., Pušara Đ., Radović M., Šolević T., Todorov M., Despotović J.: Izložba "4 x RTV x 505", Galerija "Đura Kojić", Novi Sad, decembar 2014 - januar 2015, 4 projekta gde su svi radovi rezultat grupe autora, čija su imena pobrojana po abecednom redu, recenzija: dr Milena Krklješ, docent, Novi Sad, Departman za arhitekturu, Fakultet tehničkih nauka, 2014, ISBN 978-86-7892-665-5
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.10.2019.
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka27.02.2016.
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija27.02.2013.
Saradnik u nastaviArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija27.09.2012.
Saradnik u nastaviArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija27.09.2011.