Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Јелена Рашковић (ST 69/2014)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Упоредна анализа карактеристика паркирања у улицама Народних хероја и Трга младенаца у Новом Саду
Тема (Eng):Comparative analysis of parking characteristics on Narodnih heroja and Trga mladenaca streets in Novi Sad
Датум одбране:18.12.2023. 10:00
Место одбране:132 - Кабинет
Комисија

ПредседникЗоран Папић
Редовни професор
МенторМиља Симеуновић
Ванредни професор
ЧланНенад Саулић
Асистент са докторатом
 
Студент:Ђорђе Мирковић (MH 5/2017)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој и имплементација симулатора машине за бризгање за ефикасно тестирање и интеграцију ИМЛ робота
Тема (Eng):Development and Implementation of an Injection Molding Machine Simulator for Efficient Testing and Integration of In-Mold Labeling Robots
Датум одбране:14.12.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Шенк
Ванредни професор
МенторЛасло Тарјан
Ванредни професор
ЧланДрагана Орос
Ванредни професор
 
Студент:Желимир Ферко (SE 17/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Специјалистичке струковне студије
Тема:Примена ГПОН технологије у приступним мрежама
Тема (Eng):GPON Technology Implementation in Access Network
Датум одбране:13.12.2023. 14:15
Место одбране:NT125 - НТП-125
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторЖивко Бојовић
Ванредни професор
ЧланБранко Бркљач
Ванредни професор
 
Студент:Сунчица Суџум (GG 32/2018)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Деформациона анализа силоса Житосрем применом IWST методе
Тема (Eng):Deformation analysis of the Žitosrem silos using the IWST method
Датум одбране:13.12.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Ванредни професор
МенторМехмед Батиловић
Доцент
ЧланЖељко Бугариновић
Асистент са докторатом
 
Студент:Алија Батиловић (GG 36/2017)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Контрола геометрије моста у Кули применом технологије терестричког ласерског скенирања
Тема (Eng):Geometry control of the bridge in Kula using terrestrial laser scanning technology
Датум одбране:12.12.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВладимир Булатовић
Редовни професор
МенторМарко Марковић
Ванредни професор
ЧланЗоран Сушић
Ванредни професор
 
Студент:Борко Раковић (PI 16/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент МБА
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Правни и економски аспекти спољнотрговинског пословања са освртом на пословање компанија у слободним зонама у Републици Србији
Тема (Eng):Legal and Economic aspects of Foreign Trade Business with Overview to Operations of Companies in Free zones in Republic of Serbia
Датум одбране:11.12.2023. 14:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторМаријана Дукић-Мијатовић
Ванредни професор
ЧланДанијела Ћирић Лалић
Доцент
 
Студент:Никола Кецић (O1 26/2018)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Израда геопортала водоводне мреже за подручје града Новог Сада
Тема (Eng):Creation of a geoportal of the water supply network for the area of the city of Novi Sad
Датум одбране:11.12.2023. 11:30
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникАлександар Ристић
Редовни професор
МенторДубравка Сладић
Ванредни професор
ЧланМехмед Батиловић
Доцент
 
Студент:Магдалена Зечевић (GG 4/2019)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Креирање модела података за просторне планове подручја посебних намјена у складу са INSPIRE директивом
Тема (Eng):Creation of data models of spatial plan of special purpose areas in accordance with the INSPIRE directive
Датум одбране:07.12.2023. 13:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникАлександра Радуловић
Ванредни професор
МенторДубравка Сладић
Ванредни професор
ЧланИгор Русковски
Асистент-мастер
 
Студент:Владан Буха (MM 39/2019)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Својства и састав уља за двотактне моторе
Тема (Eng):Properties and composition of oil for two-stroke engines
Датум одбране:07.12.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНебојша Николић
Ванредни професор
МенторЈован Дорић
Редовни професор
ЧланСтјепан Галамбош
Доцент
 
Студент:Јована Церовац (PR 38/2016)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверско решење онлајн вести базирано на ГрапхQЛ-у
Тема (Eng):Software solution for online news based on GraphQL
Датум одбране:07.12.2023. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСебастијан Стоја
Доцент
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Стефан Кандић (SW 73/2017)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Произвољни неуронски пренос стила у реалном времену
Тема (Eng):Arbitrary neural style transfer in real time
Датум одбране:06.12.2023. 16:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторАлександар Ковачевић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Драган Радић (ST 18/2017)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:СТРЕС ВОЗАЧА КАО ФАКТОР БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Тема (Eng):DRIVER STRESS AS A TRAFFIC SAFETY FACTOR
Датум одбране:06.12.2023. 08:30
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникТодор Бачкалић
Редовни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Милица Виловски (Z1 9/2022)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Техничка и еколошка анализа рада индустријског постројења „Дијамант“ ДОО - Зрењанин
Тема (Eng):Technical and environmental analysis of industrial plant operation "Diamant" DOO - Zrenjanin
Датум одбране:05.12.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДраган Адамовић
Ванредни професор
МенторЗоран Чепић
Доцент
ЧланБоривој Степанов
Ванредни професор
 
Студент:Анђела Радишић (O2 24/2021)
Студијски програм:Геодезија и геоинформатика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа и имплементација књиге поља у облику геопортала
Тема (Eng):ANALYSIS AND IMPLEMENTATION OF THE FIELD BOOK IN THE FORM OF A GEOPORTAL
Датум одбране:01.12.2023. 13:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникМехмед Батиловић
Доцент
МенторДушан Јовановић
Ванредни професор
ЧланДубравка Сладић
Ванредни професор
 
Студент:Соња Недић (V2 1/2021)
Студијски програм:Математика у техници (II годишњи)
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Конвексно програмирање и примена на портфолио инвестиционих фондова у условима пермакризе
Тема (Eng):Convex programming and application to the portfolio of investment funds in permacrisis conditions
Датум одбране:28.11.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВладимир Ђаковић
Редовни професор
МенторНебојша Ралевић
Редовни професор
ЧланВладимир Илић
Доцент
 
Студент:Саша Талоши (E2 44/2017)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Децентрализовано усаглашавање системских сатова у чворовима ад-хок бежичне мреже
Тема (Eng):Decentralized clock synchronization of nodes in wireless ad hoc networks
Датум одбране:16.11.2023. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторМилан Рапаић
Редовни професор
ЧланДејан Вукобратовић
Редовни професор