Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Никола Матаруга (GG 7/2016)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Класификација фотограметријског снимка методама машинског учења
Тема (Eng):Classification of photogrametry images by methods of machine learning
Датум одбране:29.04.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАлександра Радуловић
Ванредни професор
МенторМиро Говедарица
Редовни професор
ЧланДубравка Сладић
Ванредни професор
 
Студент:Марко Ђурђевић (ST 42/2009)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:УПОРЕДНА АНАЛИЗА ФУНКЦИОНИСАЊА ЛИНИЈЕ БРОЈ 4 У НОВОМ САДУ ЗА 2010, 2017. И 2023 ГОДИНУ
Тема (Eng):Comparative analysis of the functioning of line number 4 in Novi Sad for 2010th, 2017th and 2023rd year
Датум одбране:26.04.2024. 14:00
Место одбране:132 - Кабинет
Комисија

ПредседникМилан Симеуновић
Редовни професор
МенторПавле Питка
Ванредни професор
ЧланТатјана Ковачевић
Доцент
 
Студент:Марко Вучинић (G1 28/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОДВОЂЕЊА УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА НАСЕЉА ШАЈКАШ СА ППОВ
Тема (Eng):CONCEPTUAL SOLUTION FOR WASTE WATER DRAINAGE OF THE SETTLEMENT ŠAJKAŠ WITH PPOV
Датум одбране:26.04.2024. 10:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникСлободан Колаковић
Ванредни професор
МенторМатија Стипић
Доцент
ЧланСлободан Ташин
Ванредни професор
 
Студент:Богдан Радић (ZP 5/2021)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Процена ризика од катастрофа Клиничког Центра Војводине
Тема (Eng):Storm wind and fire risk assessment of the Clinical Center of Vojvodina
Датум одбране:25.04.2024. 14:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникВладимир Рајс
Ванредни професор
МенторСлободан Шупић
Доцент
ЧланГоран Тепић
Доцент
 
Студент:Горан Матић (PM 17/2021)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Особине челика X153ЦрМоВ12 за израду пужа екструдера
Тема (Eng):Properties of X153CrMoV12 steel for making extruder screws
Датум одбране:25.04.2024. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДраган Рајновић
Ванредни професор
МенторМирослав Драмићанин
Доцент
ЧланСавка Адамовић
Ванредни професор
 
Студент:Бошко Вуковић (M1 7/2020)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Одређивање везе између тврдоће и степена деформације код запреминског деформисања цилиндричним алатом
Тема (Eng): Hardness – strain relation in a bulk forming with a cylindrical tool
Датум одбране:25.04.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСавка Адамовић
Ванредни професор
МенторМирослав Драмићанин
Доцент
ЧланПлавка Скакун
Ванредни професор
 
Студент:Мила Алексић (MM 14/2017)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Хидростатички погон возила
Тема (Eng):Hydrostatic drive system
Датум одбране:23.04.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРадомир Ђокић
Ванредни професор
МенторБорис Стојић
Ванредни професор
ЧланСтјепан Галамбош
Доцент
 
Студент:Сања Пумпаловић (ZZ 25/2018)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:УТИЦАЈ МИКРОПЛАСТИКЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У ГРАЂЕВИНСКОМ СЕКТОРУ
Тема (Eng):Environmental impact of microplastics in the civil engineering sector
Датум одбране:22.04.2024. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЗоран Чепић
Ванредни професор
МенторБојан Батинић
Ванредни професор
ЧланЗорица Миросављевић
Асистент - др наука
 
Студент:Наташа Дрљача (MM 30/2017)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Управљање залихама
Тема (Eng):Inventory management
Датум одбране:22.04.2024. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаринко Масларић
Ванредни професор
МенторСања Бојић
Ванредни професор
ЧланСветлана Николичић
Редовни професор
 
Студент:Срђан Бијелић (H1 7/2020)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:СИСТЕМ ПАМЕТНЕ КУЋЕ
Тема (Eng):SMART HOME SYSTEM
Датум одбране:19.04.2024. 16:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникВуле Рељић
Доцент
МенторВладимир Рајс
Ванредни професор
ЧланКалман Бабковић
Ванредни професор
 
Студент:Мирослав Богдановић (E1 58/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:БЕЖИЧНИ ПРЕНОС ЕЛЕ?ТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПУЊЕЊА ЛА?ИХ ЕЛЕ?ТРИЧНИХ ВОЗИЛА
Тема (Eng):Wireless transmission of electricity for charging light electric vehicles
Датум одбране:19.04.2024. 14:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникВуле Рељић
Доцент
МенторВладимир Рајс
Ванредни професор
ЧланБане Попадић
Доцент
 
Студент:Милош Пјевац (O2 7/2020)
Студијски програм:Геодезија и геоинформатика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Конформне пројекције за Републику Србију са најмањим апсолутним линеарним деформацијама
Тема (Eng):Conformal projections for the Republic of Serbia with the least absolute linear deformations
Датум одбране:19.04.2024. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАлександар Ристић
Редовни професор
МенторМирко Борисов
Редовни професор
ЧланГоран Маринковић
Ванредни професор
 
Студент:Соња Томчић (E2 20/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ЕКСТРАКТИВНА СУМАРИЗАЦИЈА ТЕКСТА УПОТРЕБОМ WОРД2ВЕЦ, ДОЦ2ВЕЦ И ГПТ3.5 МОДЕЛА
Тема (Eng):EXTRACTIVE TEXT SUMMARIZATION OF USING WORD2VEC, DOC2VEC AND GPT-3.5 MODELS
Датум одбране:18.04.2024. 11:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторАлександар Ковачевић
Редовни професор
ЧланЛидија Крстановић
Ванредни професор
 
Студент:Катарина Мијаиловић (SA 16/2019)
Студијски програм:Сценска архитектура, техника и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема: Студија архитектуре пролазности: Идејни пројекат Кућа – Споменик
Тема (Eng):Transience Architecture Study: Conceptual project House - Monument
Датум одбране:09.04.2024. 12:00
Место одбране:SCEN - Сценска лабораторија
Комисија

ПредседникТатјана Бабић
Доцент
МенторАлександра Пештерац
Ванредни професор
ЧланДрагана Вилотић
Доцент из поља уметности
 
Студент:Ана Крсмановић (ZZ 68/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Евалуација утицаја на животну средину изградње силоса и сушаре
Тема (Eng):Evaluation of the environmental impact of the Construction of Silos and Dryer
Датум одбране:05.04.2024. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДрагана Штрбац
Редовни професор
МенторНемања Станисављевић
Редовни професор
ЧланЗорица Миросављевић
Асистент - др наука