Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Александар Петровић (GR 120/2018)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СУ+ПР+4+ПК-ДУПЛЕКС, НОВИ САД
Тема (Eng):Tehnology and organization of construction for multy-family residential buiding BA+GL+4+AT-Duplex, Novi Sad
Датум одбране:08.12.2022. 13:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЈасмина Дражић
Редовни професор
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланЖељко Јакшић
Ванредни професор
 
Студент:Милена Милетић (G1 49/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:АНАЛИЗА И ПРИМЕНА СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА ПЛАТЕИА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА
Тема (Eng):ANALYSIS AND APPLICATION OF THE PLATEIA SOFTWARE PACKAGE FOR ROAD DESIGN
Датум одбране:02.12.2022. 09:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Доцент
МенторМилош Шешлија
Доцент
ЧланСлавиша Думнић
Доцент
 
Студент:Милош Драгаш (GG 54/2015)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Израда дигиталног елевационог модела и туристичких карата општине Косјерић
Тема (Eng):Creation of a digital elevation model and tourist maps of the municipality of Kosjerić
Датум одбране:30.11.2022. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАлександар Ристић
Редовни професор
МенторМирко Борисов
Редовни професор
ЧланЖељко Бугариновић
Асистент-мастер
 
Студент:Јована Божић (GT 24/2016)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Енергетска анализа породичног стамбеног објекта са предлогом мера за санацију
Тема (Eng):Energy analysis of a single-family residential building with a proposal for reconstruction
Датум одбране:30.11.2022. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЂорђије Додер
Доцент
МенторБранка Гвозденац Урошевић
Ванредни професор
ЧланИгор Мујан
Доцент
 
Студент:Марцела Мачаји (GI 73/2017)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПОСТОЈАНОСТ НА СПОЉАШЊЕ УТИЈАЦЕ ТЕКСТИЛНИХ ОТИСАКА ОДШТАМПАНИХ ТЕXОПАQУЕ ОП 206 СЕРИТОНЕ БЛУЕ (РС)/ДЕЕП БЛУЕ И МАРАБУ МАРА ГЛАСС МГХТ БОЈАМА
Тема (Eng):Resistance to external influence prints of textile prints printed with Texopaque OP 206 Seritone Blue (RS)/Deep Blue i Marabu Mara Glass MGHT inks
Датум одбране:29.11.2022. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Ванредни професор
МенторНемања Кашиковић
Редовни професор
ЧланРастко Милошевић
Асистент са докторатом
 
Студент:Милош Ђукић (ME 14/2013)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПОРЕЂЕЊЕ ПРОРАЧУНА ТОПЛОТНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА КЛИМАТИЗОВАНИХ ПРОСТОРИЈА ПРЕМА ВДИ 2078 И АСХРАЕ СТАНДАРДУ
Тема (Eng):COOLING LOAD CALCULATION OF AIR-CONDITIONED ROOMS WITH VDI 2078 AND ASHRAE STANDARDS
Датум одбране:29.11.2022. 11:00
Место одбране:006A - Канцеларија
Комисија

ПредседникМладен Томић
Доцент
МенторАлександар Анђелковић
Ванредни професор
ЧланБранко Маркоски
Редовни професор
 
Студент:Бранкица Тадић (GT 12/2013)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Обновљиви извори енергије и тржиште електричне енергије у Србији
Тема (Eng):Renewable energy resources and electricity market in Serbia
Датум одбране:29.11.2022. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБранка Гвозденац Урошевић
Ванредни професор
МенторНенад Катић
Ванредни професор
ЧланАлександар Станисављевић
Доцент
 
Студент:Биљана Маринков (IN 26/2018)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверски пакет за подршку рада агенције за продају и издавање некретнина
Тема (Eng):A Software Tool for Real Estate Agency
Датум одбране:28.11.2022. 16:00
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторСлавица Кордић
Ванредни професор
ЧланМарко Вјештица
Асистент-мастер
 
Студент:Јован Јењић (E2 120/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Утицај Реацт лазy и Wебпацк конфигурација на перформансе апликације
Тема (Eng):The impact of React lazy and Webpack configuration in application performance
Датум одбране:28.11.2022. 14:00
Место одбране:301 - Сала за састанке
Комисија

ПредседникМаријана Дукић-Мијатовић
Ванредни професор
МенторАлександар Купусинац
Редовни професор
ЧланБранко Маркоски
Редовни професор
 
Студент:Ања Палинкаш (GI 30/2016)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:УТИЦАЈ МОТИВАЦИЈЕ, ДРУШТВЕНЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈЕ НА КОРИСНИЧКО ИСКУСТВО ЕДУКАТИВНИХ АПЛИКАЦИЈА ЗА ДЕЦУ
Тема (Eng):THE IMPACT OF MOTIVATION, SOCIAL INTERACTION AND PERSONALIZATION ON THE USER EXPERIENCE OF EDUCATIONAL APPLICATIONS FOR CHILDREN
Датум одбране:25.11.2022. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЖивко Павловић
Редовни професор
МенторНеда Милић Керестеш
Ванредни професор
ЧланИвана Јурич
Доцент
 
Студент:Дајана Кукић (gi 44/2016)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Расподела величина честица пигмента цијан сито текстилне боје
Тема (Eng):Particle size distribution of pigment of cyan screen textile ink
Датум одбране:25.11.2022. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Ванредни професор
МенторСавка Адамовић
Ванредни професор
ЧланБојан Бањанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Јована Ђорђевић (II 20/2018)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена метода и техника у циљу унапређења квалитета при решавању рекламације у организацији “Грундфос”
Тема (Eng):Application of methods and techniques in order to improve quality when resolving complaints in the "Grundfos" organization
Датум одбране:25.11.2022. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНебојша Бркљач
Доцент
МенторМилан Делић
Ванредни професор
ЧланМарина Жижаков
Асистент-мастер
 
Студент:Синиша Павковић (I2 104/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Утицај извршних власти на кретање страних директних инвестиција у Србији 1990-2020
Тема (Eng):THE INFLUENCE OF EXECUTIVE AUTHORITIES ON THE DYNAMICS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN SERBIA 1991-2020
Датум одбране:24.11.2022. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАлександар Анђелковић
Ванредни професор
МенторБранислав Неранџић
Редовни професор
ЧланВеселин Перовић
Редовни професор
 
Студент:Данијела Лазић (EE 84/2015)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИНЦИПИ ЗАШТИТЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА
Тема (Eng):Principles of Protection of Power Transformers
Датум одбране:21.10.2022. 12:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Доцент
ЧланВладимир Поповић
Доцент