Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Светозар Вулин (R2 28/2022)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Систем за праћење присуства на догађајима
Тема (Eng):System for monitoring participation in events
Датум одбране:26.02.2024. 08:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникНикола Лубурић
Доцент
МенторГоран Сладић
Редовни професор
ЧланИван Прокић
Доцент
 
Студент:Зоран Букорац (SW 40/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:AWS базирана апликација за онлајн продају књига
Тема (Eng):AWS based application for online books sales
Датум одбране:23.02.2024. 12:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМирослав Зарић
Ванредни професор
МенторГоран Сладић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Милан Говедарица (E2 102/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Компаративна анализа система за управљање садржајем
Тема (Eng):Comparative Analysis of Content Management Systems
Датум одбране:23.02.2024. 12:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторСтеван Гостојић
Редовни професор
ЧланМарко Савић
Доцент
 
Студент:Војислава Срдић (ST 49/2011)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ИДЕНТИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЦИСТЕРНИ ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
Тема (Eng):IDENTIFICATION OF TECHNICAL CHARACTERISTICS OF TANKS FOR THE TRANSPORTATION OF HAZARDOUS MATERIALS
Датум одбране:23.02.2024. 12:00
Место одбране:405 - Кабинет
Комисија

ПредседникГордан Стојић
Редовни професор
МенторСиниша Сремац
Редовни професор
ЧланМилош Копић
Редовни професор
 
Студент:Никола Влаховић (ZK 23/2017)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Тимска комуникација у кризи
Тема (Eng):Team communication in crisis
Датум одбране:23.02.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМирјана Лабан
Редовни професор
МенторМладен Печујлија
Редовни професор
ЧланСенка Бајић
Доцент
 
Студент:Урош Поповић (RA 194/2016)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аутоматизација и провера интеграционог процеса након промене модела МотионWисе система
Тема (Eng):Automation and verification of the integration process after changing the MotionWise system model
Датум одбране:23.02.2024. 08:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникНебојша Пјевалица
Редовни професор
МенторБогдан Павковић
Ванредни професор
ЧланМарија Антић
Ванредни професор
 
Студент:Ана Мићић (E1 11/2020)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Паментне бежичне комуникационе технологије у систему електричног возила
Тема (Eng):Smart wireless communication technologies in electric vehicle systems
Датум одбране:22.02.2024. 13:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДарко Марчетић
Редовни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланМирна Капетина
Ванредни професор
 
Студент:Дарија Богојевић (A7 54/2021)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа и израда идејног решења центра научне заједнице кроз призму одрживе архитектуре
Тема (Eng):Analysis and development of conceptual design from the scientific community hub through the prism of sustainable architecture
Датум одбране:22.02.2024. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Амила Салихбеговић (IT 54/2019)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПОДРШКУ ПОСЛОВАЊА ОБЈЕДИЊЕНОГ СИСТЕМА КЊИЖАРЕ
Тема (Eng):Implementation of the information system for business support of the United Bookstore system
Датум одбране:22.02.2024. 12:00
Место одбране:203 - Кабинет
Комисија

ПредседникДарко Стефановић
Редовни професор
МенторТеодора Вучковић
Доцент
ЧланДушанка Дакић
Асистент-мастер
 
Студент:Сара Вукоје (A7 40/2021)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Ентеријер Департмана за архитектуру и урбанизам
Тема (Eng):Interior Design: Department of Architecture And Urbanism
Датум одбране:22.02.2024. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Адалет Шемсовић (A7 48/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Реконструкција и ревитализација породичне куће у селу Читлук
Тема (Eng):Reconstruction and revitalization of a family house in the village of Citluk
Датум одбране:22.02.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторИгор Мараш
Ванредни професор
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Бојан Секулић (ST 87/2017)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:АНАЛИЗА УТИЦАЈА САВРЕМЕНИХ СИСТЕМА ПОМОЋИ ВОЗАЧУ НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Тема (Eng):Impact of Advanced Driver Assistance Systems on Traffic Safety
Датум одбране:22.02.2024. 10:00
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникТодор Бачкалић
Редовни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Теа Милинковић (MH 2/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена НеРФ-а за локализацију и манипулацију објеката у радном простору робота
Тема (Eng):Application of NeRF for object localisation and manipulaiton in robot's workspace
Датум одбране:19.02.2024. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСрђан Савић
Доцент
МенторМирко Раковић
Ванредни професор
ЧланМилутин Николић
Ванредни професор
 
Студент:Милош Узелац (ZR 8/2015)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Оцењивање утицаја животног циклуса на раднике применом ПСИЛЦА базе података
Тема (Eng):Use of PSILCA database for assessment of life cycle impact on workers
Датум одбране:12.02.2024. 10:00
Место одбране:10/1 - Кабинет
Комисија

ПредседникМилана Илић-Мићуновић
Доцент
МенторБорис Агарски
Ванредни професор
ЧланБојана Зораја
Асистент - др наука
 
Студент:Соња Недић (V2 1/2021)
Студијски програм:Математика у техници (II годишњи)
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Конвексно програмирање и примена на портфолио инвестиционих фондова у условима пермакризе
Тема (Eng):Convex programming and application to the portfolio of investment funds in permacrisis conditions
Датум одбране:28.11.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВладимир Ђаковић
Редовни професор
МенторНебојша Ралевић
Редовни професор
ЧланВладимир Илић
Доцент