Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Никола Вукоманов (MP 53/2014)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена Тагучи методе на излазне карактеристике при процесу обраде ласером
Тема (Eng):Application of the Taguchi method to the output characteristics during laser processing
Датум одбране:02.02.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБранко Штрбац
Доцент
МенторБорислав Савковић
Ванредни професор
ЧланДраган Родић
Доцент
 
Студент:Лука Мириловић (MH 34/2017)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај неких конструкционих параметара вентилског механизма на основне погонске карактеристике мотора СУС
Тема (Eng):Influence of some design parameters of the valvetrain on the basic performance characteristics of the IC engine
Датум одбране:02.02.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБорис Стојић
Ванредни професор
МенторНебојша Николић
Ванредни професор
ЧланАтила Зелић
Доцент
 
Студент:Владислав Максимовић (E2 85/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој децентрализованог информационог система за управљање трансакцијама незамењивих токена
Тема (Eng):Development of a Decentralized Information System for the NFT Transaction Management
Датум одбране:02.02.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНебојша Ралевић
Редовни професор
МенторДушан Гајић
Ванредни професор
ЧланДину Драган
Ванредни професор
 
Студент:Јован Мирановић (ST 69/2010)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Означавање товарно-манипулативних јединица интермодалног транспорта
Тема (Eng):Codification of the intermodal loading units
Датум одбране:01.02.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Ивана Ружић (AI 57/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Визуализација ентеријера резиденцијалног стана у скандинавском стилу
Тема (Eng):Visualization of the interior of a residential apartment in the Scandinavian style
Датум одбране:31.01.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРатко Обрадовић
Редовни професор
МенторИвана Васиљевић
Доцент
ЧланНенад Кузмановић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
 
Студент:Немања Јаковљевић (ME 54/2016)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ ОБЈЕКАТА У КОМЕРЦИЈАЛНОМ СЕКТОРУ
Тема (Eng):TECHNOLOGIES FOR AIR-CONDITIONING FACILITIES IN THE COMMERCIAL SECTOR
Датум одбране:30.01.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДамир Ђаковић
Редовни професор
МенторМирослав Кљајић
Ванредни професор
ЧланЂорђије Додер
Доцент
 
Студент:Јелена Берић (ZZ 28/2018)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Преглед понуда и карактеристика уређаја за сагоревање дрвне биомасе у Републици Србији
Тема (Eng):Overview of the offer and characteristics of devices for burning wood biomass in republic of Serbia
Датум одбране:30.01.2023. 10:00
Место одбране:F-12 - Ф - Блок 012
Комисија

ПредседникБојан Батинић
Ванредни професор
МенторЗоран Чепић
Доцент
ЧланМладенка Новаковић
Асистент - др наука
 
Студент:Владан Живковић (MP 38/2017)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Избор резних алата за операције обраде спојнице
Тема (Eng):Selection of cutting tools for machining of the coupling
Датум одбране:27.01.2023. 18:00
Место одбране:014 - Кабинет
Комисија

ПредседникМилован Лазаревић
Редовни професор
МенторЂорђе Вукелић
Редовни професор
ЧланЖељко Сантоши
Доцент
 
Студент:Сања Јовић (B1 9/2020)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Свила као биоматеријал
Тема (Eng):Silk as biomaterial
Датум одбране:27.01.2023. 13:00
Место одбране:110 - Кабинет
Комисија

ПредседникДраган Рајновић
Ванредни професор
МенторСебастиан Балош
Редовни професор
ЧланИван Шарчев
Редовни професор
 
Студент:Никола Ковачевић (AU 99/2012)
Студијски програм:Архитектура и урбанизам
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Архитектонско-урбанистичка студија одрживог домаћинства
Тема (Eng):Architectural-urbanistic study of a sustainable homestead
Датум одбране:29.12.2022. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарина Царевић-Томић
Доцент
МенторМилица Врачарић
Редовни професор
ЧланИвана Мараш
Доцент
 
Студент:Данијела Лазић (EE 84/2015)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИНЦИПИ ЗАШТИТЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА
Тема (Eng):Principles of Protection of Power Transformers
Датум одбране:21.10.2022. 12:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Доцент
ЧланВладимир Поповић
Доцент