Elektronska oglasna tabla odbrana završnih radova
Nivo studija: 
Student:Svetozar Vulin (R2 28/2022)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Sistem za praćenje prisustva na događajima
Tema (Eng):System for monitoring participation in events
Datum odbrane:26.02.2024. 08:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikNikola Luburić
Docent
MentorGoran Sladić
Redovni profesor
ČlanIvan Prokić
Docent
 
Student:Zoran Bukorac (SW 40/2019)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:AWS bazirana aplikacija za onlajn prodaju knjiga
Tema (Eng):AWS based application for online books sales
Datum odbrane:23.02.2024. 12:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMiroslav Zarić
Vanredni profesor
MentorGoran Sladić
Redovni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Milan Govedarica (E2 102/2022)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Komparativna analiza sistema za upravljanje sadržajem
Tema (Eng):Comparative Analysis of Content Management Systems
Datum odbrane:23.02.2024. 12:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMarko Marković
Docent
MentorStevan Gostojić
Redovni profesor
ČlanMarko Savić
Docent
 
Student:Vojislava Srdić (ST 49/2011)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:IDENTIFIKACIJA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA CISTERNI ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA
Tema (Eng):IDENTIFICATION OF TECHNICAL CHARACTERISTICS OF TANKS FOR THE TRANSPORTATION OF HAZARDOUS MATERIALS
Datum odbrane:23.02.2024. 12:00
Mesto odbrane:405 - Kabinet
Komisija

PredsednikGordan Stojić
Redovni profesor
MentorSiniša Sremac
Redovni profesor
ČlanMiloš Kopić
Redovni profesor
 
Student:Nikola Vlahović (ZK 23/2017)
Studijski program:Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Timska komunikacija u krizi
Tema (Eng):Team communication in crisis
Datum odbrane:23.02.2024. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMirjana Laban
Redovni profesor
MentorMladen Pečujlija
Redovni profesor
ČlanSenka Bajić
Docent
 
Student:Uroš Popović (RA 194/2016)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Automatizacija i provera integracionog procesa nakon promene modela MotionWise sistema
Tema (Eng):Automation and verification of the integration process after changing the MotionWise system model
Datum odbrane:23.02.2024. 08:00
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikNebojša Pjevalica
Redovni profesor
MentorBogdan Pavković
Vanredni profesor
ČlanMarija Antić
Vanredni profesor
 
Student:Ana Mićić (E1 11/2020)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Pamentne bežične komunikacione tehnologije u sistemu električnog vozila
Tema (Eng):Smart wireless communication technologies in electric vehicle systems
Datum odbrane:22.02.2024. 13:30
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikDarko Marčetić
Redovni profesor
MentorVladimir Popović
Docent
ČlanMirna Kapetina
Vanredni profesor
 
Student:Darija Bogojević (A7 54/2021)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Analiza i izrada idejnog rešenja centra naučne zajednice kroz prizmu održive arhitekture
Tema (Eng):Analysis and development of conceptual design from the scientific community hub through the prism of sustainable architecture
Datum odbrane:22.02.2024. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIvana Miškeljin
Vanredni profesor
MentorJelena Atanacković-Jeličić
Redovni profesor
ČlanIsidora Đurić
Docent
 
Student:Amila Salihbegović (IT 54/2019)
Studijski program:Inženjerstvo informacionih sistema
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:IMPLEMENTACIJA INFORMACIONOG SISTEMA ZA PODRŠKU POSLOVANJA OBJEDINJENOG SISTEMA KNJIŽARE
Tema (Eng):Implementation of the information system for business support of the United Bookstore system
Datum odbrane:22.02.2024. 12:00
Mesto odbrane:203 - Kabinet
Komisija

PredsednikDarko Stefanović
Redovni profesor
MentorTeodora Vučković
Docent
ČlanDušanka Dakić
Asistent-master
 
Student:Sara Vukoje (A7 40/2021)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Enterijer Departmana za arhitekturu i urbanizam
Tema (Eng):Interior Design: Department of Architecture And Urbanism
Datum odbrane:22.02.2024. 11:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikJelena Atanacković-Jeličić
Redovni profesor
MentorIvana Miškeljin
Vanredni profesor
ČlanIsidora Đurić
Docent
 
Student:Adalet Šemsović (A7 48/2020)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Rekonstrukcija i revitalizacija porodične kuće u selu Čitluk
Tema (Eng):Reconstruction and revitalization of a family house in the village of Citluk
Datum odbrane:22.02.2024. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIvana Miškeljin
Vanredni profesor
MentorIgor Maraš
Vanredni profesor
ČlanIsidora Đurić
Docent
 
Student:Bojan Sekulić (ST 87/2017)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:ANALIZA UTICAJA SAVREMENIH SISTEMA POMOĆI VOZAČU NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
Tema (Eng):Impact of Advanced Driver Assistance Systems on Traffic Safety
Datum odbrane:22.02.2024. 10:00
Mesto odbrane:B4-4 - MI B4-4
Komisija

PredsednikTodor Bačkalić
Redovni profesor
MentorDragan Jovanović
Redovni profesor
ČlanSvetlana Bačkalić
Docent
 
Student:Tea Milinković (MH 2/2019)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena NeRF-a za lokalizaciju i manipulaciju objekata u radnom prostoru robota
Tema (Eng):Application of NeRF for object localisation and manipulaiton in robot's workspace
Datum odbrane:19.02.2024. 09:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSrđan Savić
Docent
MentorMirko Raković
Vanredni profesor
ČlanMilutin Nikolić
Vanredni profesor
 
Student:Miloš Uzelac (ZR 8/2015)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite na radu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Ocenjivanje uticaja životnog ciklusa na radnike primenom PSILCA baze podataka
Tema (Eng):Use of PSILCA database for assessment of life cycle impact on workers
Datum odbrane:12.02.2024. 10:00
Mesto odbrane:10/1 - Kabinet
Komisija

PredsednikMilana Ilić-Mićunović
Docent
MentorBoris Agarski
Vanredni profesor
ČlanBojana Zoraja
Asistent - dr nauka
 
Student:Sonja Nedić (V2 1/2021)
Studijski program:Matematika u tehnici (II godišnji)
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Konveksno programiranje i primena na portfolio investicionih fondova u uslovima permakrize
Tema (Eng):Convex programming and application to the portfolio of investment funds in permacrisis conditions
Datum odbrane:28.11.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVladimir Đaković
Redovni profesor
MentorNebojša Ralević
Redovni profesor
ČlanVladimir Ilić
Docent