Билтен Извештај о подобности кандидата

Билтен - Извештај о оцени подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Марко Пенчић, приговор је могуће поднети до 24.05.2022.17.05.2022.20220517
Билтен - Извештај о оцени подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Ангела Фајси, приговор је могуће поднети до 24.05.2022.17.05.2022.20220517
Билтен - Извештај о оцени подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације, кандидат Данило Стипић, приговор је могуће поднети до 23.05.2022.16.05.2022.20220516