Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Милутин Вучковић (PR 7/2017)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Генерисање ЦИМРДФ шеме на основу ЦИМXМЛ-а
Тема (Eng):Generating CIMRDF schema based on CIMXML
Датум одбране:07.03.2024. 15:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторМилан Гаврић
Доцент
ЧланАлександар Ердељан
Редовни професор
 
Студент:Јелена Стојаковић (E2 110/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Форензика рачунарских мрежа
Тема (Eng):Network Forensics
Датум одбране:07.03.2024. 12:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЖељко Вуковић
Доцент
МенторСтеван Гостојић
Редовни професор
ЧланМарко Савић
Редовни професор
 
Студент:Дражен Стојшин (E1 120/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ОДРЕЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА АНТЕНЕ И ПРИЛАГОЂЕЊЕ ПРЕОСТАЛОМ ДЕЛУ КОЛА
Тема (Eng):DETERMINATION OF ANTENNA PARAMETERS AND ADJUSTMENT TO THE REMAINING PART OF THE CIRCUIT
Датум одбране:05.03.2024. 10:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникМилица Кисић
Доцент
МенторМирјана Дамњановић
Редовни професор
ЧланСандра Бухмилер
Ванредни професор
 
Студент:Тамара Антић (RA 215/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ ЗА ПРИКАЗ И УПОЗОРАВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ
Тема (Eng):Software package for monitoring and alerting on air quality in the working environment
Датум одбране:05.03.2024. 09:00
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникМилан Челиковић
Доцент
МенторВладимир Димитриески
Ванредни професор
ЧланСоња Ристић
Редовни професор
 
Студент:Петар Јовановић (IM 5/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа утицаја јавних намета из домена заштите животне средине у европским земљама у периоду од 2010. до 2021. године
Тема (Eng):Analysis of the impact of public environmental charges in European countries in the period from 2010 to 2021
Датум одбране:04.03.2024. 16:00
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникДушан Добромиров
Редовни професор
МенторМладен Радишић
Редовни професор
ЧланМирослав Ференчак
Доцент
 
Студент:Сара Новаковић (AU 56/2015)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРЕДЛОГ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ДЕЛА ГРАДСКЕ ПЛАЖЕ У УЖИЦУ
Тема (Eng):DESIGN FOR THE TRANSFORMATION OF A PART OF THE CITY BEACH IN UZICE
Датум одбране:04.03.2024. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Реба
Редовни професор
МенторАлександра Милинковић
Доцент
ЧланДијана Бркљач
Асистент са докторатом
 
Студент:Бојана Марицки (I2 22/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ЕСГ као нова димензија вредновања пројеката
Тема (Eng):ESG as new dimension of projects evaluation
Датум одбране:29.02.2024. 15:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникБојан Лалић
Редовни професор
МенторДанијела Ћирић Лалић
Доцент
ЧланМаја Петровић
Ванредни професор
 
Студент:Бојана Кастратовић (IM 24/2010)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација ЕРП система
Тема (Eng):ERP Systems Implementation
Датум одбране:29.02.2024. 08:00
Место одбране:203 - Кабинет
Комисија

ПредседникТеодора Вучковић
Доцент
МенторДарко Стефановић
Редовни професор
ЧланМарина Јанковић
Асистент-мастер
 
Студент:Немања Мраовић (EM 12/2015)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Детектор електромагнетног зрачења
Тема (Eng):Electromagnetic field EMF detector
Датум одбране:28.02.2024. 17:15
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Редовни професор
МенторМарјан Урекар
Ванредни професор
ЧланСтефан Мирковић
Асистент-мастер
 
Студент:Милош Стојановић (EM 8/2019)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање метал детектора
Тема (Eng):Designing a metal detector
Датум одбране:28.02.2024. 16:45
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Редовни професор
МенторМарјан Урекар
Ванредни професор
ЧланСтефан Мирковић
Асистент-мастер
 
Студент:Страхиња Ћулибрк (EE 56/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Предности и недостаци релеја за заштиту од кварова
Тема (Eng):Advantages and disadvantages of fault protection relays
Датум одбране:27.02.2024. 16:45
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Весна Драгићевић (EE 167/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Савремена заштита осигурачима
Тема (Eng):Contemporary fuse protection
Датум одбране:27.02.2024. 16:15
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Урош Поповић (RA 194/2016)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аутоматизација и провера интеграционог процеса након промене модела МотионWисе система
Тема (Eng):Automation and verification of the integration process after changing the MotionWise system model
Датум одбране:23.02.2024. 08:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникНебојша Пјевалица
Редовни професор
МенторБогдан Павковић
Ванредни професор
ЧланМарија Антић
Ванредни професор
 
Студент:Ана Мићић (E1 11/2020)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Паментне бежичне комуникационе технологије у систему електричног возила
Тема (Eng):Smart wireless communication technologies in electric vehicle systems
Датум одбране:22.02.2024. 13:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДарко Марчетић
Редовни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланМирна Капетина
Ванредни професор
 
Студент:Александра Стојаковић (EE 1/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена Матлаб/Симулинк за моделовање фотонапонских електрана
Тема (Eng):APPLICATION OF MATLAB FOR MODELING OF PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS
Датум одбране:22.02.2024. 12:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникДејан Јеркан
Ванредни професор
МенторАлександар Станисављевић
Доцент
ЧланВладимир Поповић
Доцент
 
Студент:Теа Милинковић (MH 2/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена НеРФ-а за локализацију и манипулацију објеката у радном простору робота
Тема (Eng):Application of NeRF for object localisation and manipulaiton in robot's workspace
Датум одбране:19.02.2024. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСрђан Савић
Доцент
МенторМирко Раковић
Ванредни професор
ЧланМилутин Николић
Ванредни професор
 
Студент:Соња Недић (V2 1/2021)
Студијски програм:Математика у техници (II годишњи)
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Конвексно програмирање и примена на портфолио инвестиционих фондова у условима пермакризе
Тема (Eng):Convex programming and application to the portfolio of investment funds in permacrisis conditions
Датум одбране:28.11.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВладимир Ђаковић
Редовни професор
МенторНебојша Ралевић
Редовни професор
ЧланВладимир Илић
Доцент