Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Александар Петровић (GR 120/2018)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СУ+ПР+4+ПК-ДУПЛЕКС, НОВИ САД
Тема (Eng):Tehnology and organization of construction for multy-family residential buiding BA+GL+4+AT-Duplex, Novi Sad
Датум одбране:08.12.2022. 13:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЈасмина Дражић
Редовни професор
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланЖељко Јакшић
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Малишевић (F1 14/2021)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Формулација отпада генерисаног током производње тетра-пак амбалаже
Тема (Eng):Formulation of waste generated during the production of tetra-pak packaging
Датум одбране:07.12.2022. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Ванредни професор
МенторСавка Адамовић
Ванредни професор
ЧланМирослав Драмићанин
Доцент
 
Студент:Никола Дакић (r2 38/2020)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ДЕТЕКЦИЈА И СЕГМЕНТАЦИЈА КАЈАКАША УПОТРЕБОМ КОНВОЛУЦИОНИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА
Тема (Eng):DETECTION AND SEGMENTATION OF KAYAKERS USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS
Датум одбране:07.12.2022. 08:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторАлександар Ковачевић
Редовни професор
ЧланЛидија Крстановић
Доцент
 
Студент:Зоран Козомара (GG 50/2017)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Деформациона анализа силоса за складиштење житарица применом Карлсруе методе
Тема (Eng):Deformation analysis of grain storage silos using the Karlsruhe method
Датум одбране:06.12.2022. 13:30
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникПавел Бенка
Доцент
МенторМехмед Батиловић
Доцент
ЧланЗоран Сушић
Ванредни професор
 
Студент:Кристијан Мрвош (GG 11/2017)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ МИКРОМРЕЖЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗГРАДЊЕ КОМПЛЕКСА ОБЈЕКАТА
Тема (Eng):MICRO NETWORK DESIGN FOR MONITORING THE CONSTRUCTION OF A COMPLEX OF FACILITIES
Датум одбране:06.12.2022. 13:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникПавел Бенка
Доцент
МенторЗоран Сушић
Ванредни професор
ЧланМехмед Батиловић
Доцент
 
Студент:Наташа Звекић (I7 1/2021)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Поређење перфоманси између Андроид апликација развијених употребом Јетпацк Цомпосе алата и употребом XМЛ језика
Тема (Eng):Performance comparison between Android applications developed using Jetpack Compose tool and using XML language
Датум одбране:05.12.2022. 10:15
Место одбране:203 - Кабинет
Комисија

ПредседникСрђан Попов
Редовни професор
МенторМарко Арсеновић
Доцент
ЧланСрђан Сладојевић
Ванредни професор
 
Студент:Милена Милетић (G1 49/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:АНАЛИЗА И ПРИМЕНА СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА ПЛАТЕИА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА
Тема (Eng):ANALYSIS AND APPLICATION OF THE PLATEIA SOFTWARE PACKAGE FOR ROAD DESIGN
Датум одбране:02.12.2022. 09:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Доцент
МенторМилош Шешлија
Доцент
ЧланСлавиша Думнић
Доцент
 
Студент:Милош Драгаш (GG 54/2015)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Израда дигиталног елевационог модела и туристичких карата општине Косјерић
Тема (Eng):Creation of a digital elevation model and tourist maps of the municipality of Kosjerić
Датум одбране:30.11.2022. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАлександар Ристић
Редовни професор
МенторМирко Борисов
Редовни професор
ЧланЖељко Бугариновић
Асистент-мастер
 
Студент:Јована Божић (GT 24/2016)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Енергетска анализа породичног стамбеног објекта са предлогом мера за санацију
Тема (Eng):Energy analysis of a single-family residential building with a proposal for reconstruction
Датум одбране:30.11.2022. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЂорђије Додер
Доцент
МенторБранка Гвозденац Урошевић
Ванредни професор
ЧланИгор Мујан
Доцент
 
Студент:Марцела Мачаји (GI 73/2017)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПОСТОЈАНОСТ НА СПОЉАШЊЕ УТИЈАЦЕ ТЕКСТИЛНИХ ОТИСАКА ОДШТАМПАНИХ ТЕXОПАQУЕ ОП 206 СЕРИТОНЕ БЛУЕ (РС)/ДЕЕП БЛУЕ И МАРАБУ МАРА ГЛАСС МГХТ БОЈАМА
Тема (Eng):Resistance to external influence prints of textile prints printed with Texopaque OP 206 Seritone Blue (RS)/Deep Blue i Marabu Mara Glass MGHT inks
Датум одбране:29.11.2022. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Ванредни професор
МенторНемања Кашиковић
Редовни професор
ЧланРастко Милошевић
Асистент са докторатом
 
Студент:Биљана Маринков (IN 26/2018)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверски пакет за подршку рада агенције за продају и издавање некретнина
Тема (Eng):A Software Tool for Real Estate Agency
Датум одбране:28.11.2022. 16:00
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторСлавица Кордић
Ванредни професор
ЧланМарко Вјештица
Асистент-мастер
 
Студент:Данијела Лазић (EE 84/2015)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИНЦИПИ ЗАШТИТЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА
Тема (Eng):Principles of Protection of Power Transformers
Датум одбране:21.10.2022. 12:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Доцент
ЧланВладимир Поповић
Доцент