Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Димитрије Стојанов (E2 154/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Примена конволуционих неуронских мрежа за детекцију болести пнеумоније над пацијентима
Тема (Eng):Application of convolutional neural networks for detection of pneumonia disease in patients
Датум одбране:05.10.2023. 15:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланТатјана Лончар-Турукало
Редовни професор
 
Студент:Филип Орешковић (I1 20/2021)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРИМЕНА ИНЖЕЊЕСРКИХ МЕТОДА НА АНАЛИЗУ И УНАПРЕЂЕЊЕ СКЛАДИШНОГ ПОСЛОВАЊА
Тема (Eng):THE USAGE OF ENGINEERING METHODS FOR THE ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF WAREHOUSE OPERATIONS
Датум одбране:02.10.2023. 10:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Никола Папић (EE 68/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Модулационе технике за управљање трофазним инверторима
Тема (Eng):Modulation techniques for three phase inverter control
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникСтеван Грабић
Ванредни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланИван Тодоровић
Доцент
 
Студент:Дарко Лакић (S1 14/2021)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Управљање ланцима снабдевања 4.0: основне теоријске поставке
Тема (Eng):Supply chain management 4.0: basic theoretical settings
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланСиниша Бикић
Ванредни професор
 
Студент:Нина Ивановић (ZR 6/2019)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа нивоа свести и знања о безбедности и здрављу на раду студената Факултета техничких наука
Тема (Eng):"Analysis of the awareness and knowledge level regarding occupational health and safety of students at the Faculty of Technical Sciences
Датум одбране:28.09.2023. 17:00
Место одбране:012 - Уционица 012
Комисија

ПредседникИвана Михајловић
Ванредни професор
МенторМаја Петровић
Ванредни професор
ЧланБојана Зораја
Асистент - др наука
 
Студент:Александар Милошевић (M1 17/2021)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Оцењивање животног циклуса модуларног прибора за обраду поклопца кућишта
Тема (Eng):Life cycle assessment of modular fixture for machining of housing cover
Датум одбране:28.09.2023. 15:00
Место одбране:114 - Кабинет
Комисија

ПредседникЂорђе Вукелић
Редовни професор
МенторБорис Агарски
Ванредни професор
ЧланНенад Симеуновић
Редовни професор
 
Студент:Хелена Швертел (zz 8/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИКАЗ ЕНЕРГЕТСКИХ КАПАЦИТЕТА И ЕНЕРГЕТСКИХ ПОТРЕБА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА АСПЕКТА ВЕЋЕГ УЧЕШЋА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
Тема (Eng):OVERVIEW OF ENERGY CAPACITIES AND ENERGY NEEDS OF THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA FROM THE ASPECT OF A GREATER SHARE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
Датум одбране:28.09.2023. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Турк-Секулић
Редовни професор
МенторБранка Накомчић-Смарагдакис
Редовни професор
ЧланДуња Соколовић
Редовни професор
 
Студент:Сергеј Стајшић (EE 78/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Просторна дистрибуција магнетног поља код синхроних машина са сталним магнетима
Тема (Eng):Spatial distribution of magnetic field in permanent magnet synchronous machines
Датум одбране:28.09.2023. 14:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникВладимир Поповић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланНикола Вукајловић
Доцент
 
Студент:Јована Рашевић (Z1 10/2022)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ТРЕНД И ПРЕПРЕКЕ РАЗВОЈА ПРИМЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Тема (Eng):Trend and obstacles to the development of the application of electric vehicles in the territory of the European Union
Датум одбране:28.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Турк-Секулић
Редовни професор
МенторБранка Накомчић-Смарагдакис
Редовни професор
ЧланДуња Соколовић
Редовни професор
 
Студент:Никола Лаловић (EE 38/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Управљање синхроним мотором са перманентним магнетима на ротору у широком опсегу брзина
Тема (Eng):Control of permanent magnet synchronous motor in deep field-weakening region
Датум одбране:28.09.2023. 13:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникДарко Марчетић
Редовни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланДејан Јеркан
Ванредни професор
 
Студент:Борко Миливојевић (EE 29/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Микропроцесорска реализација скаларног управљања електромоторним погона са асинхроном машином
Тема (Eng):Microprocessor based digital scalar control of induction motor electric drive
Датум одбране:28.09.2023. 12:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланДејан Јеркан
Ванредни професор
 
Студент:Никола Вукадин (ME 39/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај нове регулативе на аеродинамичке перформансе болида Формуле 1
Тема (Eng):The impact of new regulations to aerodynamics performances of a Formula 1 car
Датум одбране:28.09.2023. 12:00
Место одбране:102 - 102
Комисија

ПредседникСлободан Ташин
Ванредни професор
МенторМаша Букуров
Редовни професор
ЧланСиниша Бикић
Ванредни професор
 
Студент:Катарина Милутин (ST 4/2017)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа услова одвијања саобраћаја на раскрсници улица Николе Тесле и Светозара Марковића у Жабљу
Тема (Eng):Analysis of traffic condition on intersection Nikola Tesla and Svetozar Markovic in Zabalj
Датум одбране:28.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВук Богдановић
Редовни професор
МенторМиља Симеуновић
Ванредни професор
ЧланНемања Гаруновић
Асистент - др наука
 
Студент:Владимир Козомора (ME 12/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Методе визуелизације струјања и прорачун силе отпора на основу шлирен фотографије
Тема (Eng):Flow visualization techniques and drag force calculation based on a schliren photograph
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:102 - 102
Комисија

ПредседникСиниша Бикић
Ванредни професор
МенторМаша Букуров
Редовни професор
ЧланСлободан Ташин
Ванредни професор
 
Студент:Александра Павлов (PM 12/2020)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Анализа вратила електромотора 2.РОКТ 280 М-4 применом методе коначних елемената
Тема (Eng):Analysis of the shaft of the electrical motor 2.ROKT 280 M-4 using Finite Element Method
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:110 - Кабинет
Комисија

ПредседникДејан Лукић
Редовни професор
МенторАлександар Живковић
Ванредни професор
ЧланМилан Рацков
Ванредни професор
 
Студент:Милана Вучковић (I1 3/2022)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:УНАПРЕЂЕЊЕ СКЛАДИШНОГ ПРОСТОРА КОМПАНИЈЕ „КОВИС БП“
Тема (Eng):IMPROVEMENT OF STORAGE SPACE OF THE COMPANY „KOVIS BP“
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Катарина Кнежевић (ST 24/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај корона вируса на рад предузећа у саобраћајној делатости
Тема (Eng):The impact of the corona virus on the work of companies within the transport sector
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:104 - 104
Комисија

ПредседникПавле Питка
Ванредни професор
МенторМилица Миличић
Редовни професор
ЧланТатјана Ковачевић
Асистент - др наука
 
Студент:Ана-Марија Карћаш (IT 9/2019)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој софтверског решења за управљање пословним процесом продаје
Тема (Eng):Development of a software solution for managing the sales business process
Датум одбране:28.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторБранислав Стеванов
Ванредни професор
ЧланДушанка Дакић
Асистент-мастер
 
Студент:Ања Тановић (E1 41/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Имплементација паралелног k-means алгоритма за класификацију цифара употребом OpenMP и MPI библиотека
Тема (Eng):Parallel k-means algorithm implementation for digit classification using OpenMP and MPI libraries
Датум одбране:27.09.2023. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИван Мезеи
Ванредни професор
МенторВук Врањковић
Ванредни професор
ЧланИлија Башичевић
Редовни професор
 
Студент:Јана Јанковић (E1 39/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Имплементација протокола за кохерентност кеш меморије
Тема (Eng):Implementation of cache coherence protocol
Датум одбране:27.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИван Мезеи
Ванредни професор
МенторВук Врањковић
Ванредни професор
ЧланИлија Башичевић
Редовни професор
 
Студент:Јован Рајчевић (EE 76/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Одређивање параметара асинхроних машина применом методе коначних елемената
Тема (Eng):Determining the parameters of induction machines using the finite element method
Датум одбране:27.09.2023. 13:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланВладимир Поповић
Доцент
 
Студент:Јелена Ердељан (V2 3/2020)
Студијски програм:Математика у техници
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Условни хетероскедастични модели за процену волатилности временских серија
Тема (Eng):Conditional heteroskedastic models for time series volatility estimation
Датум одбране:27.09.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЉубо Недовић
Ванредни професор
МенторЈелена Иветић
Ванредни професор
ЧланВладимир Ђаковић
Ванредни професор
 
Студент:Марија Степановић (GI 57/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Улична фотографија
Тема (Eng):Street Photography
Датум одбране:27.09.2023. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Томић
Ванредни професор
МенторЈелена Владушић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
ЧланБојан Бањанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Мила Радојевић (EE 2/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аналитички и нумерички приступ анализи транзијентних појава код синхроних машина
Тема (Eng):Analytical and numerical approach to the analysis of transient phenomena in synchronous machines
Датум одбране:27.09.2023. 12:00
Место одбране:NT208 - НТП-208
Комисија

ПредседникДушко Бекут
Редовни професор
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланНикола Вукајловић
Доцент
 
Студент:Ана Милец (GI 24/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Фотографски портрет места Пивнице
Тема (Eng):Photographic Portrait of Pivnice Village
Датум одбране:27.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Томић
Ванредни професор
МенторЈелена Владушић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
ЧланБојан Бањанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Анђела Пантовић (SP 12/2019)
Студијски програм:Поштански саобраћај и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:QР КОД У САОБРАЋАЈУ
Тема (Eng):QR CODE IN TRAFFIC
Датум одбране:27.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлавиша Думнић
Доцент
МенторЂорђије Дупљанин
Доцент
ЧланСиниша Сремац
Ванредни професор
 
Студент:Стефан Рогановић (IM 59/2015)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Глобални трендови у корпоративној друштвеној одговорности и одрживом пословању
Тема (Eng):Global Trends in Corporate Social Responsibility and Sustainable Business
Датум одбране:27.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВладимир Ђаковић
Ванредни професор
МенторАндреа Окановић
Ванредни професор
ЧланБојана Јокановић
Доцент
 
Студент:Маша Драгојлов (GI 74/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПОРЕЂЕЊЕ И АНАЛИЗА РАЗЛИЧИТИХ ГЕНЕРАТОРА КОМПОЗИЦИЈА (ФОТОГРАФИЈА) БАЗИРАНИХ НА ВЕШТАЧКОЈ ИНТЕЛИГЕНЦИЈИ
Тема (Eng):Comparison and Analysis of Various Composition Generators (Photographs) Based on Artificial Intelligence
Датум одбране:27.09.2023. 10:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникИван Пинћјер
Ванредни професор
МенторИвана Јурич
Доцент
ЧланМарко Марковић
Доцент
 
Студент:Стефан Радивојевић (ZR 9/2017)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Композитини материјали за заштиту од нуклеарног зрачења
Тема (Eng):Composite materials for protection against nuclear radiation
Датум одбране:27.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМиодраг Вишковић
Доцент
МенторДрагана Штрбац
Редовни професор
ЧланБојана Зораја
Асистент - др наука
 
Студент:Бранка Биберџић (GG 8/2012)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Коришћење катастарских података у анализи тржишта и проценама вредности непокретности
Тема (Eng):Use of cadastral data in market analysis and real estate valuations
Датум одбране:27.09.2023. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторГоран Маринковић
Ванредни професор
ЧланДејан Лукић
Редовни професор
 
Студент:Александра Станчул (GI 80/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа квалитета утискивања фолијом на различитим подлогама
Тема (Eng):Analysis of hot foil embossing quality on different substrates
Датум одбране:27.09.2023. 09:30
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторМагдолна Пал
Ванредни професор
ЧланИвана Јурич
Доцент
 
Студент:Марко Велемиров (GG 56/2011)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Геодетски радови у поступку комасације катастарске општине Чока
Тема (Eng):Geodetic works in the procedure of land consolidation of the cadastral municipality of Čoka
Датум одбране:27.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторГоран Маринковић
Ванредни професор
ЧланДејан Лукић
Редовни професор
 
Студент:Наташа Гачић (GI 54/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Испитивање могућности бесплатног софтвера из претраживача (Пхотопеа.цом) за креирање фотоманипулације
Тема (Eng):Examining the capabilities of a free browser software (Photopea.com) for creating photo manipulations
Датум одбране:27.09.2023. 09:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторИвана Јурич
Доцент
ЧланМагдолна Пал
Ванредни професор
 
Студент:Драгана Жабаљац (IT 45/2018)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Интернет презентација као кључ успеха модерног пословања
Тема (Eng):Web presentation as the key to the success of modern business
Датум одбране:27.09.2023. 08:30
Место одбране:203 - Кабинет
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторСрђан Сладојевић
Ванредни професор
ЧланМарко Арсеновић
Доцент
 
Студент:Јована Драгојевић (o1 50/2012)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Рангирање општина за покретање комасационих пројеката у Јужнобанатском округу
Тема (Eng):Ranking of municipalities for the initiation of land consolidation projects in the South Banat district
Датум одбране:27.09.2023. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторГоран Маринковић
Ванредни професор
ЧланДејан Лукић
Редовни професор
 
Студент:Марко Секулић (PE 10/2020)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Електричне инсталације у објектима болничко-клиничког типа
Тема (Eng):Electrical installations in hospitals
Датум одбране:27.09.2023. 08:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникВеран Васић
Редовни професор
МенторДејан Рељић
Ванредни професор
ЧланЖељко Кановић
Редовни професор
 
Студент:Софија Ђорђевић (I7 12/2021)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој микросервисне апликације за онлајн трговину
Тема (Eng):Development of a microservices application for online commerce
Датум одбране:27.09.2023. 08:00
Место одбране:203 - Кабинет
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторСрђан Сладојевић
Ванредни професор
ЧланСрђан Попов
Редовни професор
 
Студент:Петар Урх (o1 20/2018)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа система дигиталних геодетских елабората у Републици Хрватској
Тема (Eng):Analysis of the system of digital geodetic studies in the Republic of Croatia
Датум одбране:27.09.2023. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторГоран Маринковић
Ванредни професор
ЧланДејан Лукић
Редовни професор
 
Студент:Анастасија Стевић (AI 41/2019)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Моделовање просторије и механичког коња у стимпанк стилу за потребе игре А Маднесс фор Тwо
Тема (Eng):Modeling a room and mechanical horse in steampunk style for the video game A Madness for Two
Датум одбране:26.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАна Перишић
Ванредни професор
МенторИгор Кекељевић
Ванредни професор
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Александра Хорњак (IM 93/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Истраживање миграција ЕРП система у системе рачунарства у облаку
Тема (Eng):Research on ERP system migrations to cloud computing systems
Датум одбране:26.09.2023. 11:00
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникТеодора Вучковић
Доцент
МенторДарко Стефановић
Редовни професор
ЧланАндраш Андерла
Ванредни професор
 
Студент:Никола Јевтић (MP 11/2019)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај брзине ласерског заваривања на облик и димензије завареног споја
Тема (Eng):Influence of laser welding speed on weld shape and dimensions
Датум одбране:26.09.2023. 11:00
Место одбране:109 - Канцеларија
Комисија

ПредседникДраган Рајновић
Ванредни професор
МенторСебастиан Балош
Редовни професор
ЧланМилан Пећанац
Асистент-мастер
 
Студент:Јелена Ракић (AI 29/2017)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дигитални карактер Милунке Савић у стилу продукције компаније Волт Дизни
Тема (Eng):Digital Character of Milunka Savic in the style of The Walt Disney Company
Датум одбране:26.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАна Перишић
Ванредни професор
МенторИгор Кекељевић
Ванредни професор
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Ивана Миличић (E2 5/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Класификација покрета шаке на основу ЕМГ сигнала
Тема (Eng):CLASSIFICATION OF HAND GESTURES BASED ON EMG SIGNALS
Датум одбране:26.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлободан Табаковић
Редовни професор
МенторНикола Јорговановић
Редовни професор
ЧланВојин Илић
Ванредни професор
 
Студент:Зоран Боровић (MP 10/2019)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Заваривање ласером и опрема за заваривање
Тема (Eng):Laser welding and welding equipment
Датум одбране:26.09.2023. 10:00
Место одбране:109 - Канцеларија
Комисија

ПредседникДраган Рајновић
Ванредни професор
МенторСебастиан Балош
Редовни професор
ЧланМилан Пећанац
Асистент-мастер
 
Студент:Јован Бајић (A7 2/2022)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Реактивација градитељског фонда – случај: „Херој Пинки 3“
Тема (Eng):Adaptive reuse of the built heritage – case: „Hero Pinkie 3“
Датум одбране:26.09.2023. 09:30
Место одбране:503 - Кабинет историја
Комисија

ПредседникСоња Пејић
Ванредни професор
МенторАница Драганић
Ванредни професор
ЧланМариа Силађи
Доцент
 
Студент:Андреа Риђешић (AU 8/2019)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ЦО-ХОУСИНГ - лекције модернистичког наслијеђа: примјер Лимана 1 у Новом Саду
Тема (Eng):Co-housing - lessons of modernist heritage: example of Liman 1 in Novi Sad
Датум одбране:26.09.2023. 09:00
Место одбране:503 - Кабинет историја
Комисија

ПредседникМиљана Зековић
Редовни професор
МенторАница Драганић
Ванредни професор
ЧланМариа Силађи
Доцент
 
Студент:Анђела Аџић (GI 42/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Веб апликација за online поручивање накита
Тема (Eng):Web application for online jewelry ordering
Датум одбране:26.09.2023. 09:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникНеда Милић Керестеш
Ванредни професор
МенторМарко Марковић
Доцент
ЧланИвана Јурич
Доцент
 
Студент:Јована Богојевић (IN 32/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена алгоритама надгледаног машинског учења на проблему бинарне класификације код предикције појаве дијабетеса
Тема (Eng):Application of Supervised Machine Learning Algorithms on the Problem of Binary Classification for Diabetes Prediction
Датум одбране:26.09.2023. 08:45
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторДушан Гајић
Ванредни професор
ЧланВељко Петровић
Доцент
 
Студент:Нађа Стојановић (GI 44/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Веб апликација за подстицање рециклаже
Тема (Eng):A web application to encourage recycling
Датум одбране:26.09.2023. 08:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникИвана Јурич
Доцент
МенторМарко Марковић
Доцент
ЧланНеда Милић Керестеш
Ванредни професор
 
Студент:Марија Зељковић (EE 66/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Велики поремећаји у електроенергетском систему и анализа рада релејне заштите
Тема (Eng):Major disturbances in the power system and analysis of relay protection operation
Датум одбране:25.09.2023. 16:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Катарина Двизац (EE 89/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Основна потребна знања из релејне заштите за електроинжењера опште струке
Тема (Eng):Basic required knowledge of relay protection for a general electrical engineer
Датум одбране:25.09.2023. 16:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Александра Росић (EE 50/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Изазови заштита микромрежа
Тема (Eng):Challenges of microgrid protection
Датум одбране:25.09.2023. 15:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Небојша Коледин (EE 11/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРАКТИЧНА РЕАЛИЗАЦИЈА ВЕКТОРСКОГ УПРАВЉАЊА АСИНХРОНИМ МОТОРОМ КОРИШЋЕЊЕМ АУТОКОДИНГ ПРОЦЕДУРА
Тема (Eng):Practical realisation of induction motor field oriented control using autocoding procedure
Датум одбране:25.09.2023. 14:40
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникБане Попадић
Доцент
МенторДраган Милићевић
Ванредни професор
ЧланЗолтан Чорба
Ванредни професор
 
Студент:Филип Тењи (EE 21/2012)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Оптималан избор и ангажовање производних капацитета у оперативном планирању погона електроенергетског система
Тема (Eng):Unit commitment in the operational planning of the electric power system
Датум одбране:25.09.2023. 14:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникАлександар Селаков
Ванредни професор
МенторПредраг Видовић
Ванредни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Марија Панић (EE 39/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Напредна регулација брзине обртања машине једносмерне струје
Тема (Eng):Advanced speed control of direct current motors
Датум одбране:25.09.2023. 14:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникДраган Милићевић
Ванредни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланДејан Рељић
Ванредни професор
 
Студент:Ленка Ерац (ZR 37/2022)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ СА ГРАЂЕВИНСКИМ ТОРАЊСКИМ ДИЗАЛИЦАМА ПРЕМА МЕЂУНАРОДНОЈ РЕГУЛАТИВИ
Тема (Eng):SAFETY AND HEALTY MEASURES AT WORK WITH TOWER CRANES, ACCORDING TO INTERNATIONAL REGULATIONS
Датум одбране:25.09.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДраган Адамовић
Ванредни професор
МенторАтила Зелић
Доцент
ЧланРадомир Ђокић
Ванредни професор
 
Студент:Филип Рувидић (EE 214/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај облика калемова на индуктивност код бежичног преноса енергије
Тема (Eng):Effects of coil shapes on inductivity in wireless power transfer
Датум одбране:25.09.2023. 12:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникДејан Јеркан
Ванредни професор
МенторДејана Херцег
Ванредни професор
ЧланГорана Мијатовић
Доцент
 
Студент:Алберт Хаук (MM 18/2017)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Заваривање челика за балистичку заштиту са попуном високе тврдоће
Тема (Eng):Welding of armour steel with high hardness filler
Датум одбране:25.09.2023. 12:00
Место одбране:109 - Канцеларија
Комисија

ПредседникДраган Рајновић
Ванредни професор
МенторСебастиан Балош
Редовни професор
ЧланБорис Стојић
Ванредни професор
 
Студент:Никола Миљуш (ME 35/2017)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена универзалног уређаја за детекцију цурења гаса за испитивање непропусности унутрашње гасне инсталације
Тема (Eng):The use of universal device for gas leaking detection for internal gas installation tightness test
Датум одбране:25.09.2023. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаша Букуров
Редовни професор
МенторСиниша Бикић
Ванредни професор
ЧланСлободан Ташин
Ванредни професор
 
Студент:Николина Игњатовић (GI 63/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа и поређење лого генератора базираних на вештачкој интелигенцији
Тема (Eng):Analysis and comparison of artificial intelligence-based logo makers
Датум одбране:25.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторИвана Томић
Ванредни професор
ЧланБојан Бањанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Стефан Миљковић (GT 18/2019)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИМЕНА ФОТОНАПОНСКИХ ПАНЕЛА У ПОЉОПРИВРЕДИ
Тема (Eng):Application of photovoltaic systems in agriculture
Датум одбране:25.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБранка Гвозденац Урошевић
Редовни професор
МенторЗолтан Чорба
Ванредни професор
ЧланБане Попадић
Доцент
 
Студент:Свјетлана Бардак Шушница (M1 11/2021)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Оцена квалитета завареног споја на бази металографског испитивања
Тема (Eng):Assessment of weld quality based on metallographic testing
Датум одбране:25.09.2023. 10:00
Место одбране:109 - Канцеларија
Комисија

ПредседникДраган Рајновић
Ванредни професор
МенторСебастиан Балош
Редовни професор
ЧланБорис Стојић
Ванредни професор
 
Студент:Илија Калинић (SW 65/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Детекција музичких инструмената на слици употребом вештачких неуронских мрежа
Тема (Eng):Detecting musical instruments on images using artificial neural networks
Датум одбране:25.09.2023. 09:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГоран Савић
Ванредни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланМилан Сегединац
Ванредни професор
 
Студент:Оља Котлаја (GR 62/2017)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ЛЦЦА и примена у поређењу асфалтних мешавина
Тема (Eng):LCCA and its application in the comparison of asphalt mixtures
Датум одбране:25.09.2023. 09:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникБојан Матић
Редовни професор
МенторМилан Маринковић
Доцент
ЧланСлободан Колаковић
Ванредни професор
 
Студент:Алекса Симић (SW 13/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Језик и алат за креирање игара интерактивне фикције са графичким корисничким интерфејсом и генерисањем слика на основу текста
Тема (Eng):A language and a tool for Interactive Fiction implementation with Graphical User Interface and image generation from descriptions
Датум одбране:22.09.2023. 16:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторИгор Дејановић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Ана Арсић (I2 27/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ СКРАМ ОКВИРА У МАРКЕТИНГУ НА ПРИМЕРУ КОМПАНИЈЕ ЛЕВУП ДИГИТАЛ СОЛУТИОНС
Тема (Eng):ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE SCRUM FRAMEWORK IN MARKETING ON THE EXAMPLE OF LEVUP DIGIRAL SOLUTIONS
Датум одбране:22.09.2023. 16:00
Место одбране:303 - Кабинет
Комисија

ПредседникТеодора Вучковић
Доцент
МенторДанијела Ћирић Лалић
Доцент
ЧланМаја Петровић
Ванредни професор
 
Студент:Лазар Павловић (SW 43/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Генератор кода на основу UML дијаграма класа
Тема (Eng):Source code generator based on UML class diagrams
Датум одбране:22.09.2023. 16:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторИгор Дејановић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Радиша Стојкић (RA 84/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Апликација за дељење и резервацију вожњи у оквиру заједнице
Тема (Eng):Application for sharing and booking rides within the community
Датум одбране:22.09.2023. 15:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторНикола Лубурић
Доцент
ЧланИгор Дејановић
Редовни професор
 
Студент:Владимир Анђелковић (SP 13/2015)
Студијски програм:Поштански саобраћај и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Правци развоја поштанске индустрије
Тема (Eng):Directions of postal industry development
Датум одбране:22.09.2023. 15:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлавиша Думнић
Доцент
МенторЂорђије Дупљанин
Доцент
ЧланМилош Копић
Ванредни професор
 
Студент:Ивана Лазаревић (RA 137/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој веб апликације за здравствене установе
Тема (Eng):Development of a Web Application for Healthcare Institutions
Датум одбране:22.09.2023. 15:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторНикола Лубурић
Доцент
ЧланИгор Дејановић
Редовни професор
 
Студент:Марина Савић (ZR 7/2018)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Заштита на раду и опасности које се јављају при раду са дозерима
Тема (Eng):Safety at work and hazards that occur when working with dozers
Датум одбране:22.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАтила Зелић
Доцент
МенторРадомир Ђокић
Ванредни професор
ЧланАлександар Познић
Асистент са докторатом
 
Студент:Јелена Мирковић (A7 79/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Савремена колиба - кућа за одмор
Тема (Eng):Contemporary Cottage - Holiday Home
Датум одбране:22.09.2023. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторМарко Тодоров
Ванредни професор
ЧланСенка Бајић
Доцент
 
Студент:Антониа Тилингер (AI 43/2019)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Процес креирања стилизованог митолошког бића Кентаура од 2Д скице до 3Д модела
Тема (Eng):The process of creating a stylized mythological creature Centaur from a 2D sketch to a 3D model
Датум одбране:22.09.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНенад Кузмановић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторМилош Вујановић
Редовни професор
ЧланРатко Обрадовић
Редовни професор
 
Студент:Милан Петковић (ZZ 48/2019)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа утицаја на животну средину глобалне индустрије јавних догађаја
Тема (Eng):ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT OF THE GLOBAL PUBLIC EVENTS INDUSTRY
Датум одбране:22.09.2023. 13:00
Место одбране:012 - Канцеларија рачунарски центар
Комисија

ПредседникБојан Батинић
Ванредни професор
МенторНемања Станисављевић
Ванредни професор
ЧланЗорица Миросављевић
Асистент - др наука
 
Студент:Марта Деспотовски (AU 23/2019)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Огранак Академије уметности у Новом Саду: Синтеза старих и нових форми у функцији драмског департмана
Тема (Eng): Segment of the Academy of Arts in Novi Sad: Synthesis of old and new forms in the function of the drama department
Датум одбране:22.09.2023. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМиљана Зековић
Редовни професор
МенторДрагана Константиновић
Ванредни професор
ЧланВишња Жугић
Ванредни професор
 
Студент:Давид Видовић (EE 81/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој Линуx управљачког програма и корисничке апликације за ембеддед акцелератор наменске конволуционе неуронске мреже за класификацију животиња
Тема (Eng):Development of Linux device driver and user application for a custom convolution neural network embedded system accelerator for classifying animals
Датум одбране:22.09.2023. 12:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникИван Мезеи
Редовни професор
МенторПредраг Теодоровић
Доцент
ЧланВук Врањковић
Ванредни професор
 
Студент:Влада Пемац (IN 19/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Упоредна анализа тржишне вредности капитала произвођача електричних аутомобила
Тема (Eng):Comparative analysis of the market value of electric car companies
Датум одбране:22.09.2023. 12:30
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникМладен Радишић
Редовни професор
МенторДушан Добромиров
Редовни професор
ЧланМирослав Ференчак
Доцент
 
Студент:Горан Марковић (IN 7/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Приватизација фудбалских клубова у Србији
Тема (Eng):Privatization of football clubs in Serbia
Датум одбране:22.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДушан Добромиров
Редовни професор
МенторМладен Радишић
Редовни професор
ЧланМирослав Ференчак
Доцент
 
Студент:Михајло Ђорђевић (SW 34/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој оперативног система са основним скупом функционалности
Тема (Eng):Development of an Operating System with a Basic Set of Features
Датум одбране:22.09.2023. 11:30
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторДушан Гајић
Ванредни професор
ЧланВељко Петровић
Доцент
 
Студент:Кристина Рикић (AI 33/2019)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дизајн сајта са производима за улепшавање
Тема (Eng):Design of beauty products site
Датум одбране:22.09.2023. 11:00
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникИвана Васиљевић
Доцент
МенторДину Драган
Ванредни професор
ЧланДушан Гајић
Ванредни професор
 
Студент:Петар Илић (IN 50/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Финансијска анализа ауто компанија на фосилна горива
Тема (Eng):Financial analysis of fossil fuel car companies
Датум одбране:22.09.2023. 11:00
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникМладен Радишић
Редовни професор
МенторДушан Добромиров
Редовни професор
ЧланМирослав Ференчак
Доцент
 
Студент:Надежда Пејчић (M2 10/2022)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Безбедност и заштита при руковању и одржавању машина и опреме за ископ земљишта
Тема (Eng):Safety and protection in the handling and maintenance of earthmoving machines and equipment
Датум одбране:22.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЛазар Ковачевић
Ванредни професор
МенторРадомир Ђокић
Ванредни професор
ЧланАтила Зелић
Доцент
 
Студент:Стеван Кнежевић (PE 32/2020)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Техничко решење стубне трансформаторске станице са паметним бројилом за напајање нафтног поља
Тема (Eng):Technical solution of the pole transformer station with smart metering for powering the oil field
Датум одбране:22.09.2023. 11:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникБане Попадић
Доцент
МенторНикола Вукајловић
Доцент
ЧланВојин Илић
Ванредни професор
 
Студент:Сара Чолић (ST 110/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утврђивање прегледности из кабине теретних возила
Тема (Eng):Determination of the Vissibility from the Cab of Trucks
Датум одбране:22.09.2023. 11:00
Место одбране:132 - Кабинет
Комисија

ПредседникМиља Симеуновић
Ванредни професор
МенторЗоран Папић
Редовни професор
ЧланНенад Саулић
Асистент са докторатом
 
Студент:Дуња Шпановић (AI 11/2019)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Интерактивна архитектонска визуализација виле на острву Цеја
Тема (Eng):Interactive architectural visualisation of a villa on the island of Ceja
Датум одбране:22.09.2023. 10:30
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникИвана Васиљевић
Доцент
МенторДину Драган
Ванредни професор
ЧланДушан Гајић
Ванредни професор
 
Студент:Дариа Варга (AI 23/2019)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Интерактивни софтвер заснован на детекцији позе тела човека
Тема (Eng):Interactive software based on human body pose estimation
Датум одбране:22.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСрђан Попов
Редовни професор
МенторЛидија Крстановић
Ванредни професор
ЧланБојан Бањац
Доцент
 
Студент:Дуња Марјановић (GG 28/2019)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој инфраструктуре геопростроних података у складу са INSPIRE директивом, Тема: Катастарске парцеле и објекти
Тема (Eng):Development of Spatial Data Infrastructure in accordance with the INSPIRE directive: theme Cadastral parcels and Buildings
Датум одбране:22.09.2023. 10:30
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникАлександра Радуловић
Ванредни професор
МенторДубравка Сладић
Ванредни професор
ЧланМехмед Батиловић
Доцент
 
Студент:Саша Степаноска (GT 9/2019)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пример аутоматизације једног породичног стана помоћу БУСПРО протокола
Тема (Eng):An example of using the BUSPRO protocol for automation of a family apartment
Датум одбране:22.09.2023. 10:30
Место одбране:NT417 - НТП-417
Комисија

ПредседникАлександар Анђелковић
Ванредни професор
МенторВелимир Чонградац
Редовни професор
ЧланДарко Чапко
Редовни професор
 
Студент:Данијела Милекић (AI 15/2019)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дизајн и реализација апликације за виртуелну туру изложбе у оквиру програма Анрил Енџин 4
Тема (Eng):Design and implementation of an application for a virtual tour of the exhibition using Unreal Engine 4
Датум одбране:22.09.2023. 10:00
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникИвана Васиљевић
Доцент
МенторДину Драган
Ванредни професор
ЧланДушан Гајић
Ванредни професор
 
Студент:Марина Линарић (GI 59/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Принципи и елементи дизајна мобилних апликација за иОС платформу
Тема (Eng):Principles and elements of iOS mobile application design
Датум одбране:22.09.2023. 10:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникИван Пинћјер
Ванредни професор
МенторСаша Петровић
Доцент
ЧланЖељко Зељковић
Ванредни професор
 
Студент:Савина Деспотов (GT 8/2019)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пример аутоматизације хотелске собе применом ХНЕТ протокола и хотелског софтвера
Тема (Eng):An example of hotel room automation using HNET protocol and hotel software
Датум одбране:22.09.2023. 10:00
Место одбране:NT417 - НТП-417
Комисија

ПредседникАлександар Анђелковић
Ванредни професор
МенторВелимир Чонградац
Редовни професор
ЧланДарко Чапко
Редовни професор
 
Студент:Жељка Кокотовић (II 23/2019)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ВИБРАЦИОНИ ДОДАВАЧИ: СОРТИРАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА МАЛИХ ПРЕДМЕТА РАДА
Тема (Eng):VIBRATING FEEDERS: SORTING AND ORIENTATION OF SMALL WORK ITEMS
Датум одбране:22.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈован Шулц
Ванредни професор
МенторИвана Миленковић
Ванредни професор
ЧланВуле Рељић
Доцент
 
Студент:Борис Тадић (O1 22/2019)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Одређивање запремине подручја од интереса у градском насељу Петроварадин коришћењем програмског алата AutoCAD Civil 3D
Тема (Eng):Determining the volume of the area of interest in the Petrovaradin urban settlement using the AutoCAD Civil 3D software tool
Датум одбране:22.09.2023. 10:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникАлександра Радуловић
Ванредни професор
МенторДубравка Сладић
Ванредни професор
ЧланМехмед Батиловић
Доцент
 
Студент:Милица Пругинић (EE 197/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа тренутног стања у домену истраживања комуникација између аутомобила употребом ВЛЦ технологија
Тема (Eng):Analysis of the current state in the field of car-to-car communication research using VLC technology
Датум одбране:22.09.2023. 09:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМладен Ковачевић
Ванредни професор
МенторДејан Вукобратовић
Редовни професор
ЧланМилица Петковић
Доцент
 
Студент:Никола Калинић (RA 71/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверски пакет за бригу о кућним љубимцима
Тема (Eng):A Software Package for Pet Care
Датум одбране:22.09.2023. 09:30
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникВладимир Димитриески
Доцент
МенторМилан Челиковић
Доцент
ЧланДину Драган
Ванредни професор
 
Студент:Борјан Шаренац (RA 128/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПЛЦ и ХМИ софтвер дозирних станица у производњи сирупа
Тема (Eng):PLC and HMI software for dosing stations in syrup production
Датум одбране:22.09.2023. 09:30
Место одбране:NT417 - НТП-417
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторВелимир Чонградац
Редовни професор
ЧланСрђан Вукмировић
Редовни професор
 
Студент:Петар Митровић (a7 1/2021)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ИМАГИНАРНИ УРБАНИ АРТЕФАКТ : АРХИТЕКТОНСКИ НАРАТИВ И МЕМОРИЈА ТЛА КАО АЛАТИ У ПРОЦЕСУ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА
Тема (Eng):Imaginary urban artifact: architectural narrative and soilmemory as tools in architectural design process
Датум одбране:22.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВишња Жугић
Доцент
МенторМиљана Зековић
Редовни професор
ЧланИгор Џолев
Доцент
 
Студент:Стефана Михајловић (EE 19/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа комуникационих В2В перформанси за 4Г ЛТЕ В2X технологију базирана на пару Цохда Wирелесс МК6Ц ЕВК платформи.
Тема (Eng):Analysis of communication V2V performance for 4G LTE V2X technology based on a pair of Cohda Wireless EVK MK6C platforms
Датум одбране:22.09.2023. 09:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМладен Ковачевић
Ванредни професор
МенторДејан Вукобратовић
Редовни професор
ЧланМилица Петковић
Доцент
 
Студент:Вања Илић (F1 18/2022)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Редизајн апликације за склопиве мобилне телефоне
Тема (Eng):Application redesign for foldable mobile phones
Датум одбране:22.09.2023. 09:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникЖељко Зељковић
Ванредни професор
МенторСаша Петровић
Доцент
ЧланЈелена Спајић
Доцент
 
Студент:Драгана Аџић (G1 51/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИСАЊА НАСЕЉА ЧЕНЕЈ
Тема (Eng):PRELIMINARY DESIGN OF WATER SUPPLY AND WASTEWATER SEWERAGE IN ČENEJ
Датум одбране:22.09.2023. 09:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникГоран Јефтенић
Доцент
МенторМатија Стипић
Доцент
ЧланСлободан Ташин
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Батановић (RA 69/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аутоматизација пословних процеса кроз примену УиПатх софтвера: Изазови и могућности
Тема (Eng):Automation of business processes through the use of UiPath software: Challenges and opportunities
Датум одбране:22.09.2023. 09:00
Место одбране:NT417 - НТП-417
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторВелимир Чонградац
Редовни професор
ЧланСрђан Вукмировић
Редовни професор
 
Студент:Михајло Савић (RA 182/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверски пакет за подршку рада цвећаре
Тема (Eng):A Software Package to Support Flower Store Operations
Датум одбране:22.09.2023. 09:00
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторМилан Челиковић
Доцент
ЧланВладимир Димитриески
Доцент
 
Студент:Милица Вујанић (E2 58/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Сигурносно унапређен пренос података у реалном времену преко РТП и РТСП протокола на примеру аутомобилске индустрије
Тема (Eng):Security-Enhanced Real-Time Data Transmission via RTP and RTSP Protocols on the Example of the Automotive Industry
Датум одбране:22.09.2023. 08:30
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникМарија Антић
Ванредни професор
МенторИван Каштелан
Ванредни професор
ЧланЈелена Радић
Ванредни професор
 
Студент:Сара Петровић (RA 21/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверски пакет за подршку рада карате клубова
Тема (Eng):A Software Tool for Karate Clubs Support Service
Датум одбране:22.09.2023. 08:30
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникВладимир Димитриески
Доцент
МенторМилан Челиковић
Доцент
ЧланДину Драган
Ванредни професор
 
Студент:Жофиа Галац (RA 190/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пример реализације система паметне куће у развојном окружењу ЦоДеСyс
Тема (Eng):An example of the implementation of a smart home system in the CoDeSys development environment
Датум одбране:22.09.2023. 08:30
Место одбране:NT417 - НТП-417
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторВелимир Чонградац
Редовни професор
ЧланСрђан Вукмировић
Редовни професор
 
Студент:Ивана Кравић (EE 72/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Управљање вишеканалним изолованим једносмерним претварачима
Тема (Eng):Power flow control in isolated multiport DC-DC converters
Датум одбране:21.09.2023. 17:00
Место одбране:NT208 - НТП-208
Комисија

ПредседникМарко Векић
Ванредни професор
МенторИван Тодоровић
Доцент
ЧланДејан Рељић
Ванредни професор
 
Студент:Наташа Ђукић (BI 14/2019)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Сегментација лезија на мамографским сликама коришћењем метода дубоког учења
Тема (Eng):Deep learning based lesion segmentation in mammography images
Датум одбране:21.09.2023. 16:15
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникМилан Сечујски
Редовни професор
МенторТатјана Лончар-Турукало
Редовни професор
ЧланНикола Симић
Асистент са докторатом
 
Студент:Ненад Јолдић (IN 12/2019)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Предвиђање ризика од кардиоваскуларних обољења помоћу основних здравствених индикатора - класификација и објашњење одлука класификатора
Тема (Eng):Risk prediction of cardiovascular diseases based on basic health indicators – classification with model explainability
Датум одбране:21.09.2023. 15:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникМилан Сечујски
Редовни професор
МенторТатјана Лончар-Турукало
Редовни професор
ЧланНикола Симић
Асистент са докторатом
 
Студент:Ангелина Шљука (GI 71/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Платформа за подучавање и проверу знања студената из области веб програмирања
Тема (Eng):A platform for teaching and testing students' knowledge of web development
Датум одбране:21.09.2023. 13:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникИвана Јурич
Доцент
МенторМарко Марковић
Доцент
ЧланСтеван Гостојић
Редовни професор
 
Студент:Михаило Угреновић (GI 36/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Веб апликација за преглед понуде продавнице дечије опреме
Тема (Eng):Web application for presenting the offer of a baby equipment store
Датум одбране:21.09.2023. 12:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникИвана Јурич
Доцент
МенторМарко Марковић
Доцент
ЧланСтеван Гостојић
Редовни професор
 
Студент:Невена Живковић (IM 59/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена САП ЕРП система у постпродајном процесу
Тема (Eng):Implementation of the SAP ERP system in the after-sales process
Датум одбране:21.09.2023. 12:00
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникДанијела Ћирић Лалић
Доцент
МенторДанијела Грачанин
Ванредни професор
ЧланЈелена Спајић
Доцент
 
Студент:Наташа Јовановић (IT 24/2019)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој софтверски подржаног система за управљање пословним процесом набавке
Тема (Eng):Development of a software-supported system for managing the procurement business process
Датум одбране:21.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСоња Ристић
Редовни професор
МенторБранислав Стеванов
Ванредни професор
ЧланДушанка Дакић
Асистент-мастер
 
Студент:Филип Игњатовић (PR 18/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверска апликација за састављање спецификација рачунарских конфигурација
Тема (Eng):A software application for making specifications of computer configurations
Датум одбране:21.09.2023. 12:00
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторВладимир Иванчевић
Ванредни професор
ЧланМилан Челиковић
Доцент
 
Студент:Немања Јелић (RA 237/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Симулација бакље у Унреал погону игре
Тема (Eng):Simulation of the torch in the Unreal engine
Датум одбране:21.09.2023. 12:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникКсенија Дорословачки
Ванредни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Николина Смиљанић (IM 175/2017)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа процеса изградње бренда на примеру компаније ЗАРА
Тема (Eng):The analysis of the brand building process in a case of Zara company
Датум одбране:21.09.2023. 11:30
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторЈелена Спајић
Доцент
ЧланДанијела Ћирић Лалић
Доцент
 
Студент:Сања Тица (IT 80/2019)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој аутоматизованог система за побољшање процесних параметара примјеном софтверског рјешења за управљање пословним процесима
Тема (Eng):Development of an automated system for improving process parameters using a software solution for managing business processes
Датум одбране:21.09.2023. 11:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСоња Ристић
Редовни професор
МенторБранислав Стеванов
Ванредни професор
ЧланДушанка Дакић
Асистент-мастер
 
Студент:Марко Костић (PR 97/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аутоматско управљање меморијом на примеру маркирајућих сакупљача отпадака
Тема (Eng):Automatic memory management on the example of mark-scan garbage collectors
Датум одбране:21.09.2023. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМилан Гаврић
Доцент
МенторМилана Бојанић
Доцент
ЧланНикола Војновић
Доцент
 
Студент:Младен Гајић (SW 39/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Модернизација услужне индустрије изнајмљивања бродова
Тема (Eng):Modernization of the Ship Rental Service Industry
Датум одбране:21.09.2023. 11:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторДуња Врбашки
Доцент
ЧланКсенија Дорословачки
Ванредни професор
 
Студент:Душан Дрманић (GR 167/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат бетона за армиранобетонску конструкцију вишеспратне стамбене зграде у Новом Саду
Тема (Eng):Design of concrete for the RC structure of residential building in Novi Sad
Датум одбране:21.09.2023. 11:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникМирјана Малешев
Редовни професор
МенторСлободан Шупић
Доцент
ЧланСузана Драганић
Асистент са докторатом
 
Студент:Сандра Лазаревић (IT 76/2019)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој система за управљање пословним процесима на примеру процеса производње пекарских производа
Тема (Eng):Development of a business process management system on the example of the bakery production process
Датум одбране:21.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСоња Ристић
Редовни професор
МенторБранислав Стеванов
Ванредни професор
ЧланДушанка Дакић
Асистент-мастер
 
Студент:Никола Максимовић (MP 52/2019)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Могућности примене технологије термоформирања у области стоматологије
Тема (Eng):Potential applications of thermoforming technology in dentistry
Датум одбране:21.09.2023. 11:00
Место одбране:D4-D - МИ Д4-Д
Комисија

ПредседникМилован Лазаревић
Редовни професор
МенторМладомир Милутиновић
Ванредни професор
ЧланМарко Вилотић
Ванредни професор
 
Студент:Дејан Курдулија (PR 45/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Симулација комуникације путем ХТТП протокола
Тема (Eng):Simulation of HTTP protocol communication
Датум одбране:21.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМилан Гаврић
Доцент
МенторМилана Бојанић
Доцент
ЧланНикола Војновић
Доцент
 
Студент:Ратко Ружичић (RA 68/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој компајлера за програмски језик eclectic
Тема (Eng):Compiler development for programming language eclectic
Датум одбране:21.09.2023. 11:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторДуња Врбашки
Доцент
ЧланКсенија Дорословачки
Ванредни професор
 
Студент:Нина Мелентијевић (IM 80/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа и унапређење складишта у предузећу “Целмаx”
Тема (Eng):Analysis and improvement of warehouse in „DS Smith“ Company
Датум одбране:21.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникМилан Мирковић
Ванредни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Сања Петровић (RA 142/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Микросервисна архитектура вођена догађајима у развоју платформе за продају карата
Тема (Eng):Event-driven microservice architecture for a ticket selling software platform
Датум одбране:21.09.2023. 10:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторДуња Врбашки
Доцент
ЧланКсенија Дорословачки
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Петрић (RA 183/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема: Имплементација подсистема продаје у оквиру производног предузећа
Тема (Eng):Invoicing subsystem implementation in manufacturing company
Датум одбране:21.09.2023. 10:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникИгор Дејановић
Редовни професор
МенторГордана Милосављевић
Редовни професор
ЧланМирослав Зарић
Ванредни професор
 
Студент:Јованка Станојевић (SP 10/2018)
Студијски програм:Поштански саобраћај и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Хибридне оптичке мреже
Тема (Eng):Hybrid optical networks
Датум одбране:21.09.2023. 10:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникБојан Јовановић
Ванредни професор
МенторНикша Јаковљевић
Ванредни професор
ЧланЖељен Трповски
Редовни професор
 
Студент:Емилија Ковачев (EE 11/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Комуникација возила са околином коришћењем 5Г мреже
Тема (Eng):Vehicle communication with the environment using the 5G network
Датум одбране:21.09.2023. 10:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникЖељен Трповски
Редовни професор
МенторБранко Бркљач
Доцент
ЧланСиниша Сузић
Доцент
 
Студент:Драган Јакшић (GG 27/2015)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Сензори на Интернационалној свемирској станици за посматрање Земљине површине
Тема (Eng):Sensors on the International Space Stations (ISS) for Land Observations
Датум одбране:21.09.2023. 10:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникМехмед Батиловић
Доцент
МенторДушан Јовановић
Ванредни професор
ЧланМилан Гавриловић
Асистент-мастер
 
Студент:Бојана Јевтић (GI 91/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Испитивање поновљивости штампе на отисцима добијеним електрофотографским системом Xероx Версант 80 пресс
Тема (Eng):Testing of printing reproducibility on prints obtained by electrophotographic system Xerox Versant 80 press
Датум одбране:21.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторНемања Кашиковић
Редовни професор
ЧланРастко Милошевић
Асистент са докторатом
 
Студент:Душан Бартој (II 14/2018)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:АНАЛИЗА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ТРАНСПОРТОМ У ПРЕДУЗЕЋУ „ЈТИ СРБИЈА
Тема (Eng):ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF TRANSPORT MANAGEMENT PROCESS IN "JTI SERBIA" COMPANY
Датум одбране:21.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникМилан Мирковић
Ванредни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Никола Деспотовић (MM 32/2019)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Моделовање и прорачун тракастог транспортера типа З
Тема (Eng):Modeling and calculation of belt conveyor type Z
Датум одбране:21.09.2023. 10:00
Место одбране:MID5- - МИ Д5-ГАЛ
Комисија

ПредседникРадомир Ђокић
Ванредни професор
МенторДраган Живанић
Ванредни професор
ЧланНикола Иланковић
Асистент-мастер
 
Студент:Филип Марковић (PR 72/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Прототип као концептуално рјешење корисничког интерфејса апликације за онлине тренирање
Тема (Eng):Prototype as a conceptual solution of the user interface of an online training application
Датум одбране:21.09.2023. 10:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникКсенија Дорословачки
Ванредни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Сара Ђуровић (IM 124/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа организације логистичког процеса складиштења у компанији „Натрон Хаyат“
Тема (Eng):Analysis of the organization of the logistics process in the company "Natron Hayat"
Датум одбране:21.09.2023. 09:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникМилан Мирковић
Ванредни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Сара Јокић (RA 75/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Ауторизација и аутентификација у микросервисној и монолитној архитектури апликација
Тема (Eng):Authentication and Authorization in Micorservice and Monolithic Aplication Design
Датум одбране:21.09.2023. 09:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникИгор Дејановић
Редовни професор
МенторМирослав Зарић
Ванредни професор
ЧланГордана Милосављевић
Редовни професор
 
Студент:Милица Вишекруна (RA 175/2015)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Евалуација употребљивости Хеартцоунт софтвера
Тема (Eng):Evaluation of the usability of the Heartcount software
Датум одбране:21.09.2023. 09:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникКсенија Дорословачки
Ванредни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Дејан Јањош (GG 52/2014)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Формирање тродимензионалног модела применом технологије скенирања георадаром
Тема (Eng):3D model creation by using Ground Penetrating Radar technology
Датум одбране:21.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДушан Јовановић
Ванредни професор
МенторАлександар Ристић
Редовни професор
ЧланЖељко Бугариновић
Асистент са докторатом
 
Студент:Јована Новитовић (II 39/2018)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена метода и техника унапређења квалитета производне линије процеса за сортирање јабука
Тема (Eng):Application of methods and techniques to improve the quality of the production line of the apple sorting process
Датум одбране:21.09.2023. 09:00
Место одбране:004 - Кабинет
Комисија

ПредседникНебојша Бркљач
Доцент
МенторМилан Делић
Ванредни професор
ЧланМарина Јанковић
Асистент-мастер
 
Студент:Стефан Поповић (PR 75/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Изазови у креирању мултиплатформске апликације максималне употребљивости
Тема (Eng):Challenges in creating a multi-platform application for maximum usability
Датум одбране:21.09.2023. 09:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникКсенија Дорословачки
Ванредни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Вук Милановић (RA 59/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Апликација за обраду података о аерозагађењу заснована на AWS Serverless архитектури
Тема (Eng):Application for processing air pollution data - basedon the AWS Serverless architecture
Датум одбране:21.09.2023. 09:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГордана Милосављевић
Редовни професор
МенторМирослав Зарић
Ванредни професор
ЧланИгор Дејановић
Редовни професор
 
Студент:Исидора Познановић (RA 163/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Редукција димензија многострукости методама manifold learning-а уз scikit-learn библиотеку
Тема (Eng):Dimensionality reduction of manifold using manifold learning methods from scikit-learn library
Датум одбране:21.09.2023. 09:00
Место одбране:301 - Сала за састанке
Комисија

ПредседникСрђан Попов
Редовни професор
МенторАлександар Купусинац
Редовни професор
ЧланСебастиан Балош
Редовни професор
 
Студент:Милош Тополић (E2 39/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Прототип апликације за пружање пословних информација и анализа максималне употребљивости
Тема (Eng):Prototype of application for providing business information and analysis with maximum usability
Датум одбране:21.09.2023. 08:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникКсенија Дорословачки
Ванредни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Стефан Апостоловић (RA 143/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аутентификација и ауторизација у микросервисним апликацијама
Тема (Eng):Authentication and Authorization in Microservice Applications
Датум одбране:21.09.2023. 08:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГордана Милосављевић
Редовни професор
МенторМирослав Зарић
Ванредни професор
ЧланИгор Дејановић
Редовни професор
 
Студент:Вера Ковачевић (R2 14/2021)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Преглед и имплементација одабраних ретроактивних структура података
Тема (Eng):Overview and Implementation od Selected Retroactive Data Structures
Датум одбране:21.09.2023. 08:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторДуња Врбашки
Доцент
ЧланКсенија Дорословачки
Ванредни професор
 
Студент:Александра Гајић (PR 88/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Азуре функције у Интернет оф тхингс идустрији
Тема (Eng):Azure functions in Internet of things industry
Датум одбране:20.09.2023. 18:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Аница Поповић (PR 52/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Амазон ЕЦ2 у оквиру АWС и поређење са Мицрософт Азуре
Тема (Eng):Amazon EC2 within AWS and Comparsion with Microsoft Azure
Датум одбране:20.09.2023. 17:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Јован Ђокић (PR 60/2016)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Микросервиси у Амазон wеб сервисима
Тема (Eng):Microservices in Amazon web service
Датум одбране:20.09.2023. 17:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Јована Лажетић (PR 111/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Сигурност и усклађеност у мултy-цлоуид окружењима
Тема (Eng):Security and compilance in a multi-cloud environment
Датум одбране:20.09.2023. 16:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Јелена Живановић (PR 22/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Оркестрација wеб апликације употребом ХасхиЦопр Номад-а
Тема (Eng):Orchestration of a web application using HashiCorp Nomad
Датум одбране:20.09.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторЕрвин Варга
Ванредни професор
ЧланАлександар Селаков
Ванредни професор
 
Студент:Светлана Баћина (BI 38/2019)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Детекција епилептичних напада на ЕЕГ сигналима
Тема (Eng): Detection of epileptic seizures on EEG signals
Датум одбране:20.09.2023. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникТамара Шкорић
Ванредни професор
МенторДрагана Бајић
Редовни професор
ЧланОливера Швељо
Ванредни професор
 
Студент:Анђела Драгутиновић (AU 105/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно решење објекта мешовите намене – концертна дворана/олимпијски базен са спа центром/ресторан
Тема (Eng):Conceptual design for a mixed-use building – concert hall/olympic pool/restaurant
Датум одбране:20.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторДејан Ецет
Доцент
ЧланСаша Медић
Доцент
 
Студент:Драгана Чупић (GI 56/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИМЕНА ФОТОМАНИПУЛАЦИЈЕ У МОДНОЈ ФОТОГРАФИЈИ
Тема (Eng):Application of photo manipulation in fashion photography
Датум одбране:20.09.2023. 14:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторИвана Јурич
Доцент
ЧланРастко Милошевић
Асистент са докторатом
 
Студент:Тијана Првуљ (AU 73/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно решење ентеријера Капсула Хотела
Тема (Eng):Conceptual interior design of the Capsule Hotel
Датум одбране:20.09.2023. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
МенторСаша Медић
Доцент
ЧланИвана Мишкељин
Ванредни професор
 
Студент:Александра Киждобрански (Gi 32/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Поређење софтвера Адобе Лигхтроом са бесплатним софтвером Дарктабле
Тема (Eng):Comparison of Adobe Lightroom with Darktable free software
Датум одбране:20.09.2023. 13:30
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникЖивко Павловић
Редовни професор
МенторИвана Јурич
Доцент
ЧланМагдолна Пал
Ванредни професор
 
Студент:Милица Миловановић (a7 64/2021)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:АРХИТЕКТОНСКА СТУДИЈА КОНЦЕПТА КОНДОМИНИЈУМА – ПРОЈЕКАТ ОБЈЕКТА КОНДОМИНИЈУМА У НОВОМ САДУ
Тема (Eng):ARCHITECTURAL STUDY OF CONDOMINIUM CONCEPT – CONDOMINIUM BUILDING PROJECT IN NOVI SAD
Датум одбране:20.09.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
МенторСаша Медић
Доцент
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Сузана Милићев (GI 6/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Креирање и израда карата за подстицање инспирације приликом креирања фотоманипулације
Тема (Eng):Creating and pruducing cards for evoking inspiration when creating photo manipulation
Датум одбране:20.09.2023. 13:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникНемања Кашиковић
Редовни професор
МенторИвана Јурич
Доцент
ЧланМагдолна Пал
Ванредни професор
 
Студент:Кристина Сирочић (a7 34/2022)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Т369
Тема (Eng):T369
Датум одбране:20.09.2023. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРадомир Којић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланМилан Рапаић
Редовни професор
 
Студент:Мариа Дрндарски (GI 12/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена фотоманипулације за израду насловне странице за бајку Мулан
Тема (Eng):Application of photomanipulation to create a front page for a fairy tale Mulan
Датум одбране:20.09.2023. 12:30
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникНемања Кашиковић
Редовни професор
МенторИвана Јурич
Доцент
ЧланБојан Бањанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Милош Степанов (EE 103/2012)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој, примена и будућност ХВДЦ преноса електричне енергије
Тема (Eng):HVDC POWER TRANSMISSION
Датум одбране:20.09.2023. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДејан Јеркан
Ванредни професор
МенторАлександар Станисављевић
Доцент
ЧланВладимир Поповић
Доцент
 
Студент:Игор Јанковић (GG 18/2018)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој инфраструктуре геопросторних података у складу са INSPIRE директивом, тема:Пољопривреда
Тема (Eng):Development of Spatial Data Infrastructure in accordance with the INSPIRE directive, data theme: Agriculture
Датум одбране:20.09.2023. 11:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникДушан Јовановић
Ванредни професор
МенторДубравка Сладић
Ванредни професор
ЧланАлександра Радуловић
Ванредни професор
 
Студент:Андријана Јеремић (E2 6/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Предикција срчаног удара на основу стања пацијента применом алгоритама машинског учења
Тема (Eng):Heart attack prediction based on patient’s condition using machine learning algorithms
Датум одбране:19.09.2023. 16:45
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЛидија Крстановић
Ванредни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланМилан Сегединац
Ванредни професор
 
Студент:Анђелија Станчић (IN 19/2019)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Краудфандинг као алтернативни начин финансирања стартап предузећа
Тема (Eng):Crowdfunding as an alternative method of financing startup companies
Датум одбране:19.09.2023. 11:30
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникДушан Добромиров
Редовни професор
МенторМирослав Ференчак
Доцент
ЧланМладен Радишић
Редовни професор
 
Студент:Бојан Радојичић (IN 4/2019)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Модел предикције цене електричне енергије применом ЛСТМ неуронске мреже
Тема (Eng):Electricity price forecasting, using LSTM neural network
Датум одбране:19.09.2023. 11:00
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникДушан Добромиров
Редовни професор
МенторМирослав Ференчак
Доцент
ЧланМладен Радишић
Редовни професор
 
Студент:Катарина Петровић (RA 231/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација репродукције декодованог аудио садржаја у оквиру интернет прегледача
Тема (Eng):Implementation of decoded audio reproduction content within the Internet browser
Датум одбране:18.09.2023. 18:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЖељко Лукач
Ванредни професор
МенторИлија Башичевић
Редовни професор
ЧланДарко Чапко
Редовни професор
 
Студент:Марија Бајић (RA 192/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Интеграција подршке за Тхета П2П Андроид СДК у мултимедија плејер
Тема (Eng):Adding support for the Theta P2P Android SDK into the multimedia player
Датум одбране:18.09.2023. 18:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторИлија Башичевић
Редовни професор
ЧланЖељко Лукач
Ванредни професор
 
Студент:Илија Жутић (II 26/2019)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНОГ СИСТЕМА У МЕСНОПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ
Тема (Eng):PRODUCTION SYSTEM DESIGN IN THE MEAT PROCESSING INDUSTRY
Датум одбране:18.09.2023. 13:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникМитар Јоцановић
Редовни професор
МенторМилован Лазаревић
Редовни професор
ЧланЉубица Дуђак
Редовни професор
 
Студент:Свјетлана Ђерић (ST 21/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Еколошке предности смањења транспорта празних контејнера
Тема (Eng):Environmental benefits of reducing transport of empty containers
Датум одбране:18.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Михаела Осмајић (RA 116/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аутоматизовани систем за идентификацију особа заснован на методама машинског учења
Тема (Eng):Automated Person Identification System Based Machine Learning Methods
Датум одбране:18.09.2023. 09:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникВелимир Чонградац
Редовни професор
МенторФилип Кулић
Редовни професор
ЧланСрђан Вукмировић
Редовни професор
 
Студент:Нела Јовић (PR 14/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација wеб апликације за електронску трговину са интегрисаним моделом за сентимент анализу
Тема (Eng):Implementation of an eCommerce web application with sentiment analysis
Датум одбране:15.09.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМилан Гаврић
Доцент
МенторЕрвин Варга
Ванредни професор
ЧланАлександар Бошковић
Доцент
 
Студент:Јелена Јевтић (SP 3/2018)
Студијски програм:Поштански саобраћај и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Бежичне рачунарске мреже
Тема (Eng): Wireless networks
Датум одбране:14.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБојан Јовановић
Ванредни професор
МенторНикша Јаковљевић
Ванредни професор
ЧланЖељен Трповски
Редовни професор
 
Студент:Зорана Радовић (PI 8/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент МБА
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Тимска ефективност
Тема (Eng):Team effectiveness
Датум одбране:11.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланАна Нешић Томашевић
Ванредни професор
 
Студент:Милан Субашић (MH 35/2014)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пример вишенаменског уређаја - паметни вентилатор
Тема (Eng):An example of a multifunctional device - a smart fan
Датум одбране:08.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВук Врањковић
Ванредни професор
МенторРастислав Струхарик
Редовни професор
ЧланМирко Раковић
Ванредни професор