доц. др Ласло Тарјан


Недостаје слика

др Ласло Тарјан

Доцент


Телефон021/485-2125
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКанцеларија 117

Ласло Тарјан, рођен је 13.05.1984. године у Новом Саду, ожењен је и има четворо деце. Основну школу "Соња Маринковић" завршио је 1999. године у Новом Саду. Средњу електротехничку школу "Михајло Пупин" је завршио 2003. године такође у Новом Саду.

У периоду 2003-2008 студирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду, на одсеку мехатроника, смер мехатроника, роботика и аутоматизација. Дипломирао је 28. августа 2008. године. Тема дипломског-мастер рада је: "Манипулатор са елекричним и пнеуматским управљаним осама" који је одбранио са оценом 10. Просечна оцена током основних студија је 9,46.

Након основних и мастер студија уписао докторске студије мехатронике на Факултету техничких наука у Новом Саду, испите је положио са просечном оценом 10,00,  и у октобру 2015. године одбранио је докторску дисертацију и стекао звање доктора наука мехатронике.


Како је током студија показао изванредан афинитет према групи предмета из области мехатронике, роботике и аутоматизације, након завршених основних студија, почео је да ради на Катедри за мехатронику, роботику и аутоматизацију као сарадник у настави (изабран: новембра 2008.), а касније као асистент-мастер (изабран: октобра 2009., реизабран: септембра 2012.), а од марта 2016 године као доцент. на предметима:

Основи програмирања (2008-2013)
Компоненте технолошких система (2008-2014)
Управљање техничким системима (2008- )
Аутоматизација процеса рада (2008-2014)
Програмирање и промена ПЛК (2008-2014)
Имплементација аутоматизованих система (2008-2009)
Аутоматизација континуалних процеса (2010- )
Управљање кретањем (2013-)
Сензори и актуатори у медицини (2015-)
Примена сензора и актуатора (2013-)


Области истраживања: мехатроника: линеарни погони, индустријска аутоматизација, управљање електропнеуматским системима, бежична аквизиција података, сензорске мређе, ИоТ.

У свом досадашњем научно-истраживачком раду као аутор/коаутор има бројне радове објављене у водећим међународним часописима са СЦИ листе, водећим међународним часописима (М51) и међународним (М33) и националним научним скуповима (М63), као и бројне патенте, мале патенте.

Доцент
01.03.2016.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Истраживач сарадник27.08.2015.01.02.2016.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент-Мастер23.09.2009.01.08.2015.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Сарадник у настави01.12.2008.01.09.2009.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
НазивУ Установи
Манипулатор са пнеуматски и електричним управљаним осама

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2008

Повишење ефикасности рада линеарних актуатора применом управљања базираног на ФПГА

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2015

Манипулатор са пнеуматски и електричним управљаним осама

Мастер рад

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2008

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуTarjan L., Šenk I., Tegeltija S., Stankovski S., Ostojić G.: A readability analysis for QR code application in a traceability system (DOI: 10.1016/j.compag.2014.08.015), Computers and Electronics in Agriculture, 2014, Vol. 109, No November, pp. 1-11, ISSN 0168-1699
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŠenk I., Ostojić G., Jovanović V., Tarjan L., Stankovski S.: Experiences in developing labs for a supervisory control and data acquisition course for undergraduate mechatronics education, DOI:10.1002/cae.21578, Computer Applications in Engineering Education, 2015, Vol. 23, No 1, pp. 54-62, ISSN 1061-3773
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStankovski S., Tarjan L., Oros D., Ostojić G., Šenk I.: Using a Didactic Manipulator in Mechatronics and Industrial Engineering Courses, IEEE Transactions on Education, 2010, Vol. 53, No 4, pp. 572-579, ISSN 0018-9359
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуIgnjatović I., Šešlija D., Tarjan L., Dudić S.: Wireless sensor system for monitoring of compressed air filters, Journal of Scientific and Industrial Research (JSIR), 2012, Vol. 71, No 5, pp. 334-340, ISSN 0022-4456
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStankovski S., Ostojić G., Tarjan L., Škrinjar D., Lazarević M.: IML Robot Grasping Process Improvement, Iranian Journal of Science & Technology, Transactions B, 2011, Vol. 35, No M1, pp. 197-207, ISSN 1028-6284
(М23) Рад у међународном часописуOstojić G., Stankovski S., Tarjan L., Šenk I., Jovanović V.: Development and Implementation of Didactic Sets in Mechatronics and Industrial Engineering Courses, International Journal of Engeneering Education, 2010, Vol. 26, No 1, pp. 2-8, ISSN 0949-149X
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTarjan L., Tejić B., Tegeltija S., Šenk I., Stanojević M.: An alternative communication network based on LPWAN IoT-based RF modules, Session E2, 14. International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements SAUM, Niš: University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, 14-16 Novembar, 2018, pp. 1-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTarjan L., Tejić B., Tegeltija S., Šenk I., Đukić N.: Testing the range of a LPWAN IoT RF module based on the Texas Instruments CC1200 chip, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 10-12 Oktobar, 2018, pp. 147-153, ISBN 978-86-6022-098-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTarjan L., Šenk I., Tejić B., Oros D., Baranovski I.: Simulation of Hall sensor based localization in a production process, 4. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECHEDU), Subotica: Subotica Tech - College of Applied Sciences, 4-5 Maj, 2017, pp. 1-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTarjan L., Šenk I., Ostojić G., Stankovski S., Gogolak L.: Application of FPGA Technology and a Real-Time Controller for Automatic Regulation of Rapidly Changing Variables, 2. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECHEDU), Subotica: Subotica Tech - College of Applied Sciences, 5-6 Decembar, 2013, pp. 125-128, ISBN 978-86-7892-565-8, UDK: 007.5 (082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTarjan L., Šenk I., Ostojić G., Đukić N., Baranovski I.: Smart microwave oven, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad – Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 55-58, ISBN 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTarjan L., Šenk I., Kovač R., Horvat S., Ostojić G.: Automatic identification based on 2D barcodes, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 14-16 Septembar, 2011, pp. 130-135, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić V., Tarjan L., Stankovski S., Lazarević M., Ostojić G.: Food Product Shelf-Life Prediction, 6. International Symposium on Industrial Engineering (SIE), Beograd: Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 24-25 Septembar, 2015, pp. 326-329, ISBN 978-86-7083-864-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTegeltija S., Oros D., Tarjan L., Horvat S., Zhang X.: Mobile phone as universal remote controller, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad – Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 59-62, ISBN 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠenk I., Ostojić G., Tarjan L., Stankovski S., Lazarević M.: Food Product Traceability by Using Automated Identification Technologies, 4. Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems DoCEIS, Lisabon: Springer, 15-17 April, 2013, pp. 155-163, ISBN 978-3-642-37290-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠenk I., Ostojić G., Tarjan L., Stankovski S., Lazarević M.: Lean technology in food processing industry, 1. International Scientific Conference on Lean Technologies - LeanTech, Novi Sad, 13-14 Septembar, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLazarević M., Stankovski S., Ostojić G., Šenk I., Tarjan L.: Tracing Work Quality in LEAN cell with RFID Technology, 1. International Scientific Conference on Lean Technologies - LeanTech, Novi Sad, 13-14 Septembar, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrstanović S., Stojić G., Šešlija D., Tanackov I., Tarjan L., Tepić J.: A Model of Remote Control of Railway Traffic Based on PLC Technique, 46. International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tehnologies - ICEST, Niš: Published by Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia, Printed by UNIGRAF, Niš, Serbia, 29-1 Jun, 2011, pp. 766-769, ISBN 978-86-6125-033-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovač R., Horvat S., Šenk I., Tarjan L., Jovanović V.: Wi-Fi system for monitoring the student attendance at university lectures, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 14-16 Septembar, 2011, pp. 160-164, ISBN 978-86-7892-341-8
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŠenk I., Tarjan L., Ostojić G., Stankovski S.: Infrared tranciever for home automation, Electronics, 2010, Vol. 14, No 2, pp. 82-85, ISSN 1450-5843
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаTarjan L., Šenk I., Stankovski S., Ostojić G.: Wireless Device Control via USB port, Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 2012, Vol. 10, No 1, pp. 71-80, ISSN 0354–2025, UDK: 681.5
(М52) Рад у часопису националног значајаLazarević M., Stankovski S., Ostojić G., Šenk I., Tarjan L.: Determining the source of errors in a LEAN cell using RFID technology, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2013, Vol. 4, No 4, pp. 245-249, ISSN 2217-2661
(М53) Рад у научном часописуTarjan L., Šenk I., Kovač R., Horvat S., Ostojić G., Stankovski S.: Automatic identification based on 2D barcodes, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2011, Vol. 2, No 4, pp. 151-157, ISSN 2217-2661, UDK: 003.295.8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниTarjan L., Tejić B., Dragičević D., Ostojić G., Đukić N.: An alternative communication possibility during a natural disaster by using lowpower long-range RF modules (Alternativna mogućnost komunikacije u uslovima elementarne nepogode posredstvom RF modula sa niskom potrošnjom i velikim dometom) (DOI: 10.1109/INFOTEH.2018.8345527), 17. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering, 21-23 Mart, 2018, pp. 1-6, ISBN 978-1-5386-4907-7, UDK: IEEE Catalog Number: CFP18JAH-ART
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТегелтија С., Тејић Б., Тарјан Л., Драгичевић Д., Ђукић Н.: ИоТ сензорска мрежа за предикцију промене температуре и релативне влажности ваздуха у складишту прехрамбених производа, 17. Међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Јахорина: Универзитет у Источном Сарајеву, Електротехнички факултет, 21-23 Март, 2018, пп. 232-236, ИСБН 978-99976-710-1-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСремчев Н., Лазаревић М., Тарјан Л., Барановски И., Медојевић М.: Упоредна анализа савремених идентификационих технологија, 16. Међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 22-24 Март, 2017, пп. 232-235, ИСБН 978-99976-710-0-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТарјан Л., Шенк И., Хорват С., Орос Д., Барановски И.: Холови сензори у задацима бесконтактног одређивања позиције код праволинијског кретања предмета рада у производном процесу, 16. Међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 22-24 Март, 2017, пп. 453-457, ИСБН 978-99976-710-0-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРељић В., Остојић Г., Кукољ Д., Тарјан Л., Лазаревић М.: Праћење животног циклуса прехрамбених производа, 15. Међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 16-18 Март, 2016, пп. 419-423, ИСБН 978-99955-763-9-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСтанковски С., Михајлов С., Барановски И., Орос Д., Тарјан Л.: Хватаљка за пренос малог терета код беспилотних летелица, 15. Међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 16-18 Март, 2016, пп. 848-853, ИСБН 978-99955-763-9-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБег И., Шенк И., Тарјан Л., Остојић Г., Станковски С.: Развој РФИД ознаке за обележавање прехрамбених производа, 14. Међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 18-20 Март, 2015, пп. 388-392, ИСБН 978-99955-763-6-3
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШенк И., Тарјан Л., Хорват С., Лазаревић М., Остојић Г.: Следљивост медицинских производа применом РФИД технологије, 14. Међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 18-20 Март, 2015, пп. 397-401, ИСБН 978-99955-763-6-3
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТарјан Л., Шенк И., Ђукић Н., Барановски И., Станковски С.: Управљање сервопнеуматским линеарним актуатором засновано на ФПГА, 14. Међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 18-20 Март, 2015, пп. 827-831, ИСБН 978-99955-763-6-3
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТарјан Л., Шенк И., Орос Д., Хорват С., Тегелтија С.: Могућности примене ФПГА за унапређење индустријских управљачких система, 13. Међународни научно-стручни симпозијум Инфотех-Јахорина, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 19-21 Март, 2014, пп. 571-575, ИСБН 978-99955-763-3-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЂукић Н., Тејић Б., Тарјан Л., Шенк И., Орос Д.: Примена објектно оријентисане парадигме у индустријској аутоматизацији кроз стандард ИЕЦ 61131, 13. Међународни научно-стручни симпозијум Инфотех-Јахорина, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 19-21 Март, 2014, пп. 643-647, ИСБН 978-99955-763-3-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТарјан Л., Шенк И., Тејић Б., Остојић Г., Станковски С.: Испитивање читљивости QР кода на амбалажи прехрамбених производа, 12. Међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 20-22 Март, 2013, пп. 500-503, ИСБН 978-99955-763-1-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТејић Б., Шенк И., Тарјан Л.: Даљински надзор и управљање приступом коришћењем бежичних технологија, 11. Инфотех, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 21-23 Март, 2012, пп. 332-336, ИСБН 978-99938-624-6-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСтанковски С., Шкрињар Д., Остојић Г., Тарјан Л., Радић М.: Анализа хватања етикета на ИМЛ роботима, 8. Инфотех, Јахорина: Електротехнички факултет, Источно Сарајево, Република Српска, БиХ, 18-20 Март, 2009, пп. 810-813, ИСБН 99938-624-2-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТарјан Л., Шенк И., Остојић Г.: Управљање периферним уређајима преко УСБ порта, 9. Инфотех, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 17-19 Март, 2010, пп. 550-553, ИСБН 99938-624-2-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСтанковски С., Миладиновић Љ., Тарјан Л., Илић В.: Развој дидактичког манипулатора МРА-М01, 31. Конгрес о хидропнеуматичкој аутоматизацији - ХИПНЕФ, Врњачка Бања: Машински факултет Универзитета у Нишу, Зборник радова ХИПНЕФ 2008, 15-17 Октобар, 2008, пп. 461-466, ИСБН 978-86-80587-87-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниИгњатовић И., Тарјан Л., Дудић С., Шешлија Д.: Примена бежичних технологија за надзор квалитета ваздуха под притиском, 8. Инфотех, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 18-20 Март, 2009, пп. 572-575, ИСБН 99938-624-2-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниИгњатовић И., Тарјан Л., Лекић Н., Шешлија Д.: Бежична размена података о детекцији запрљаности у пнеуматским системима, 32. Конгрес о хидропнеуматичкој аутоматизацији - ХИПНЕФ, Врњачка Бања: Машински факултет, Универзитет у Нишу, 14-16 Октобар, 2009, пп. 107-112, ИСБН 978-86-81505-48-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниИгњатовић И., Тарјан Л., Дудић С., Шешлија Д.: Испитивање домета бежичног система за надзор стања филтерских уложака у пнеуматским системима, 9. Инфотех, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 17-19 Март, 2010, пп. 317-320, ИСБН 99938-624-2-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШенк И., Станковски С., Остојић Г., Тарјан Л.: APPLICATIONS OF RFID SYSTEMS IN LIVESTOCK IDENTIFICATION , 32. Конгрес о хидропнеуматичкој аутоматизацији - ХИПНЕФ, Врњачка Бања: Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије, 14-16 Октобар, 2009, пп. 267-272, ИСБН 978-86-81505-48-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСтанковски С., Остојић Г., Шенк И., Тарјан Л., Грубор Н.: РАЗВОЈ И ПРИМЕНА ЕПГ СИСТЕМА, 32. Конгрес о хидропнеуматичкој аутоматизацији - ХИПНЕФ, Врњачка Бања: Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије, 14-16 Октобар, 2009, пп. 253-258, ИСБН 978-86-81505-48-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТарјан Л., Шенк И., Остојић Г., Станковски С., Тејић Б.: Развој апликације за генерисање 2Д кода за пренос битних података о току производње прехрамбених производа, 11. Инфотех, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 21-23 Март, 2012, пп. 788-791, ИСБН 978-99938-624-6-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШенк И., Остојић Г., Станковски С., Тарјан Л., Лазаревић М.: Следљивост прехрамбених производа коришћењем РФИД технологије, 10. Инфотех, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 16-18 Март, 2011, пп. 584-588, ИСБН 99938-624-2-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШенк И., Тарјан Л., Остојић Г.: Инфрацрвени примопредајник за кућну аутоматизацију, 9. Инфотех, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 17-19 Март, 2010, пп. 46-49, ИСБН 99938-624-2-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниХорват С., Љубинковић Н., Станковски С., Остојић Г., Шенк И., Тарјан Л.: Идентификација таксиста и такси возила коришћењем РФИД технологије, 10. Инфотех, Јахорина: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Српско Сарајево, Република Српска, 16-18 Март, 2011, пп. 576-580, ИСБН 99938-624-2-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСтанковски С., Остојић Г., Тарјан Л., Шенк И., Љубинковић Н.: Примена РФИД технологије и видео надзора за управљање приступом лабораторији за мехатронику, 32. Конгрес о хидропнеуматичкој аутоматизацији - ХИПНЕФ, Врњачка Бања: Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије, 14-16 Октобар, 2009, пп. 273-278, ИСБН 978-86-81505-48-9
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаТарјан Л.: Повишење ефикасности рада линеарних актуатора применом управљања базираног на ФПГА , Нови Сад, ауторски репринт, 2015
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Шешлија Д., Игњатовић И., Тарјан Л., Лекић Н.: Информациони модел за повезивање филтера за ваздух под притиском и бежичног комуникационог уређаја, 2010
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Хорват С., Љубинковић Н., Станковски С., Остојић Г., Шенк И., Тарјан Л.: Идентификација таксиста и такси возила коришћењем РФИД технологије, 2010
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Ковач Р., Хорват С., Шенк И., Остојић Г., Тарјан Л., Станковски С.: Софтвер за Андроид оперативни систем за препознавање означених ентитета, 2010
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Станковски С., Остојић Г., Шенк И., Тарјан Л.: Систем за управљање приступом на конференцијама , 2008
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Станковски С., Ђукић Н., Тегелтија С., Остојић Г., Тарјан Л., Шенк И.: Интерфејс за Wиндоwс Мобиле оперативни систем за он-лине приступ ПЛК, 2010
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоШешлија Д., Игњатовић И., Тарјан Л., Марковић Ј.: Интегрисани уређај за даљински надзор пада притиска на филтерима ваздуха под притиском са употребом два манометра; Број малог патента: РС1233 У, Нови Сад, Завод за интелектуалну својину, Београд, 2011
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоШешлија Д., Игњатовић И., Тарјан Л., Лекић Н.: Бежични систем надзора стања филтерских уложака у пнеуматским системима; Број малог патента: РС1159 У, Нови Сад, Завод за интелектуалну својину, Београд, 2010
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоКовач Р., Тегелтија С., Остојић Г., Тарјан Л., Станковски С., Шенк И., Тејић Б., Ђукић Н.: Систем за задавање рецепта записаног у облику QР кода у меморију микроталасне пећнице помоћу мобилног телефона (Признат патент број 54810, по пријави П-2012/0471 од 31.10.2012. Патент је уписан у регистар патената 02.08.2016. године, и објављен у Гласнику интелектуалне својине бр. 5/2016 дана 31.10.2016.), Београд, Република Србија, Завод за интелектуалну својину, 2016
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметСтанковски, С., Остојић, Г., Раковић, М., Тарјан, Л., Шенк, И., Николић, М.: Збирка решених задатака из: Програмирања и примене програмабилних логичких контролера, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2009, ИСБН: 978-86-7892-199-5
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиУниверзитет у Новом Саду01.03.2016.
Асистент-мастерМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука27.08.2012.
Асистент-мастерМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука23.09.2009.
Сарадник у наставиМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука20.11.2008.