Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Сечујски др Милан
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Математичка анализа 23300.007
Вероватноћа, статистика и случајни процеси3210.006
Сигнали и системи3220.008
Развојни алати у телекомуникацијама и обради сигнала 13030.007
Енглески језик - средњи2000.002

Година: 2, Семестар: Летњи

Основи дигиталних комуникација3210.007
Увод у комуникационе мреже3110.007
Дигитална обрада сигнала3110.007
Увод у дигиталну и микрорачунарску електронику3030.007
Изборни предмет 12000.002

Година: 3, Семестар: Зимски

Дигиталне модулације2120.006
Увод у теорију информација3210.006
IP технологије2020.005
Дигитални филтри2210.006
Изборни предмет 23300.006
Изборни предмет 32000.002

Година: 3, Семестар: Летњи

Оптимизација у комуникацијама и обради сигнала2110.005
Дигитална обрада слике3020.005
Изборни предмет 42-31-20-20.005
Изборни предмет 53110.006
Логичко пројектовање рачунарских система4040.008

Година: 4, Семестар: Зимски

Моделовање и симулација комуникационих система2120.006
Машинско учење 13020.006
Развојни алати у телекомуникацијама и обради сигнала 22020.004
Изборни предмет 64-60-22-40.0010
Стручна пракса0006.004

Година: 4, Семестар: Летњи

Предузетништво у информационо-комуникационим технологијама2200.004
Изборни предмет 76040.0010
Изборни предмет 83030.006
Дипломски рад - истраживачки рад0000.004
Дипломски рад - израда и одбрана0005.006
 Документа