ванр. проф. др Младен Ковачевић


Недостаје слика

др Младен Ковачевић

Ванредни професор


Телефон
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 217

Младен Ковачевић рођен је 1984. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина. Дипломирао је 2007, а докторирао 2014. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, где тренутно ради као ванредни професор на Катедри за Телекомуникације и обраду сигнала. У периоду од октобра 2015. до маја 2018. године радио је као истраживач на универзитету National University of Singapore (NUS) у оквиру свог постдокторског усавршавања, а у периоду од марта до августа 2023. године као истраживач на институту Eurecom у Француској. Области његовог научног интересовања су теорија информација, теорија кодовања, и дискретна математика. Године 2021. промовисан је у звање IEEE Senior Member. Члан је уређивачког одбора научног часописа IEEE Transactions on Information Theory.

Ванредни професор
21.08.2022.
НазивУ Установи
Анализа комплексности секвенцијалног декодовања

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Error-Correcting Codes in Spaces of Sets and Multisets and Their Applications in Permutation Channels

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2014

Критеријум продукцијеОпис
() M. Kovačević, I. Stanojević, V. Šenk, "On the Entropy of Couplings," Information and Computation, vol. 242, pp. 369-382, June 2015.
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаStanojević I., Kovačević M., Šenk V.: Application of Maxeler DataFlow Supercomputing to Spherical Code Design, in: Exploring the DataFlow Supercomputing Paradigm, eds: V. Milutinović, M. Kotlar, Springer Nature Switzerland AG, 2019, str. 133-168, ISBN 978-3-030-13803-5
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKovačević M., Popovski P.: Zero-Error Capacity of a Class of Timing Channels, IEEE Transactions on Information Theory, 2014, Vol. 60, No 11, pp. 6796-6800, ISSN 0018-9448
(М21) Рад у врхунском међународном часописуSakai Y., Y. F. Tan V., Kovačević M.: Second- and Third-Order Asymptotics of the Continuous-Time Poisson Channel, IEEE Transactions on Information Theory, 2020, Vol. 66, No 8, pp. 4742-4760, ISSN 0018-9448
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKovačević M.: Zero-Error Capacity of Duplication Channels, IEEE Transactions on Communications, 2019, Vol. 67, No 10, pp. 6735-6742, ISSN 0090-6778
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKovačević M.: Runlength-Limited Sequences and Shift-Correcting Codes: Asymptotic Analysis, IEEE Transactions on Information Theory, 2019, Vol. 65, No 8, pp. 4804-4814, ISSN 0018-9448
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKovačević M., Wang C., Y. F. Tan V.: Fundamental Limits of Communication Over State-Dependent Channels With Feedback, IEEE Transactions on Communications, 2019, Vol. 67, No 5, pp. 3182-3191, ISSN 0090-6778
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKovačević M., Y. F. Tan V.: Codes in the Space of Multisets---Coding for Permutation Channels with Impairments, IEEE Transactions on Information Theory, 2018, Vol. 64, No 7, pp. 5156-5169, ISSN 0018-9448
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKovačević M., Stojaković M., Y. F. Tan V.: Zero-Error Capacity of P-ary Shift Channels and FIFO Queues, IEEE Transactions on Information Theory, 2017, Vol. 63, No 12, pp. 7698-7707, ISSN 0018-9448
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKovačević M.: A Note on Parallel Asynchronous Channels with Arbitrary Skews, IEEE Transactions on Information Theory, 2017, Vol. 63, No 11, pp. 7320-7321, ISSN 0018-9448
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovačević M., Vukobratović D.: Asymptotic Behavior and Typicality Properties of Runlength-Limited Sequences, IEEE Transactions on Information Theory, 2022, Vol. 68, No. 3, pp. 1638-1650, ISSN 0018-9448
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovačević M., Y. F. Tan V.: Asymptotically Optimal Codes Correcting Fixed-Length Duplication Errors in DNA Storage Systems, IEEE Communications Letters, 2018, Vol. 22, No 11, pp. 2194-2197, ISSN 1089-7798
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovačević M., Y. F. Tan V.: Improved Bounds on Sidon Sets via Lattice Packings of Simplices, SIAM Journal on Discrete Mathematics, 2017, Vol. 31, No 3, pp. 2269-2278, ISSN 0895-4801
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovačević M.: On Error Detection in Asymmetric Channels, IEEE Communications Letters, 2017, Vol. 21, No 9, pp. 1933-1936, ISSN 1089-7798
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovačević M., Stanojević I., Šenk V.: On the Entropy of Couplings, Information and Computation, 2015, Vol. 242, pp. 369-382, ISSN 0890-5401
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovačević M., Vukobratović D.: Perfect Codes in the Discrete Simplex, Designs Codes and Cryptography, 2015, Vol. 75, No 1, pp. 81-95, ISSN 0925-1022
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovačević M., Vukobratović D.: Subset Codes for Packet Networks, IEEE Communications Letters, 2013, Vol. 27, No 4, pp. 729-732, ISSN 1089-7798
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovačević M.: On the Maximum Number of Non-Confusable Strings Evolving Under Short Tandem Duplications, Problems of Information Transmission, 2022, Vol. 58, No. 2, pp. 111-121, ISSN 0032-9460
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovačević M.: Lattice Packings of Cross-polytopes from Reed–Solomon Codes and Sidon Sets, Bulletin of the London Mathematical Society, 2022, Vol. 54, No. 6, pp. 2372-2378, ISSN 0024-6093
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovačević M., Pinelis I., Kountouris M.: An Information-Theoretic Analog of the Twin Paradox, Europhysics Letters / EPL, 2024, Vol. 146, No. 4, ISSN 0295-5075
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуHou X., Breier J., Kovačević M.: Another Look at Side-Channel Resistant Encoding Schemes, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, 2024, Vol. 32, No. 7, ISSN 1063-8210
(М23) Рад у међународном часописуKovačević M.: Abelian Difference Sets as Lattice Coverings and Lattice Tilings, Bulletin of Australian Mathematical Society, 2022, Vol. 106, No. 2, pp. 177–184, ISSN 0004-9727
(М23) Рад у међународном часописуKovačević M.: On the Maximum Entropy of a Sum of Independent Discrete Random Variables, Theory of Probability and Its Applications, 2021, Vol. 66, No. 3, pp. 482-487, ISSN 0040-585X
(М23) Рад у међународном часописуKovačević M.: Signaling to Relativistic Observers: An Einstein–Shannon–Riemann Encounter, Problems of Information Transmission, 2020, Vol. 56, No 4, pp. 303-309, ISSN 0032-9460
(М23) Рад у међународном часописуKovačević M., Stanojević I., Šenk V.: Information-Geometric Equivalence of Transportation Polytopes, Problems of Information Transmission, 2015, Vol. 51, No 2, pp. 103-109, ISSN 0032-9460
(М23) Рад у међународном часописуKovačević M., Stanojević I., Šenk V.: Some Properties of Rényi Entropy over Countably Infinite Alphabets, Problems of Information Transmission, 2013, Vol. 49, No 2, pp. 99-110, ISSN 0032-9460
(М23) Рад у међународном часописуKovačević M., Šenk V.: On Possible Dependence Structures of a Set of Random Variables, Acta Mathematica Hungarica, 2012, Vol. 135, No 3, pp. 286-296, ISSN 0236-5294
(М27) Уређивање истакнутог међународног научног часописа на годишњем нивоу(гост уредник)Ковачевић М.: Ассоциате Едитор, ИЕЕЕ Трансацтионс он Информатион Тхеорy, 2023, ИССН 0018-9448
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуKovačević M.: Packings in Z^n and Their Applications in Coding Theory, 1. International Seminar on Algebra and Coding Theory (INSACT), Changanassery, 8-10 Februar, 2017
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуKovačević M.: Timing Channels and Shift-Correcting Codes, 1. Network Coding and Designs, Dubrovnik, 4-8 April, 2016
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević M., Vukobratović D.: Asymptotics of Constant-Weight Constrained Sequences with Applications, 26. IEEE Information Theory Workshop ITW, Kanazawa, 17-21 October, 2021
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević M., Sakai Y., Y. F. Tan V.: Second-Order Asymptotics of the Continuous-Time Poisson Channel, 24. IEEE Information Theory Workshop ITW, Vizbi: IEEE, 25-28 Avgust, 2019
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević M.: Bounds on Codes for the Bit-Shift Channel with (d,k)-Constrained Inputs, 52. IEEE International Symposium on Information Theory ISIT, Pariz: IEEE, 7-12 Jul, 2019, pp. 1587-1591, ISBN 978-1-5386-9291-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević M., Brdar S., Crnojević V.: Some Enumeration Problems in the Duplication-Loss Model of Genome Rearrangement, 52. IEEE International Symposium on Information Theory ISIT, Pariz: IEEE, 7-12 Jul, 2019, pp. 927-931, ISBN 978-1-5386-9291-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević M., Wang C., Y. F. Tan V.: Error-Free Communication Over State-Dependent Channels with Variable-Length Feedback, 51. IEEE International Symposium on Information Theory ISIT, Vejl: IEEE, 17-22 Jun, 2018, pp. 286-290, ISBN 978-1-5386-4780-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević M., Y. F. Tan V.: Coding for the Permutation Channel with Insertions, Deletions, Substitutions, and Erasures, 50. IEEE International Symposium on Information Theory ISIT, Aachen: IEEE, 25-30 Jun, 2017, pp. 1933-1937, ISBN 978-1-5090-4096-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević M., Stanojević I., Šenk V.: On the Hardness of Entropy Minimization and Related Problems, 17. IEEE Information Theory Workshop ITW, Lausanne: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.), 3-7 Septembar, 2012, pp. 512-516, ISBN 978-1-4673-0223-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević M., Vukobratović D.: Optimal Error-Detecting Codes for General Asymmetric Channels via Sperner Theory, 27. IEEE Information Theory Workshop ITW, Mumbai: IEEE, 6-9 November, 2022, pp. 636-641
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGoyal K., Dao D., Kiah H., Kovačević M.: Evaluation of the Gilbert-Varshamov Bound Using Multivariate Analytic Combinatorics, 56. IEEE International Symposium on Information Theory ISIT, Taipei, 25-30 June, 2023, pp. 2458-2463
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKovačević M., Y. F. Tan V.: Sidon Sets and Their Applications in Coding Theory, 12. Information Theory and Applications Workshop - ITA, San Diego, 11-16 Februar, 2018
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKovačević M., Wang C., Y. F. Tan V.: Error-Free Communication Over State-Dependent Channels with Feedback, 12. Information Theory and Applications Workshop - ITA, San Diego, 11-16 Februar, 2018
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKovačević M., Y. F. Tan V.: Sidon Sets in Abelian Groups and Lattice Packings of Simplices, 2. Novi Sad Workshop on Foundations of Computer Science - NSFOCS, Novi Sad, 17-21 Jul, 2017
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKovačević M., Vukobratović D.: On Perfect Codes in An Lattices, 1. Algebra, Codes and Networks, Bordeaux, 16-20 Jun, 2014
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKovačević M., Vukobratović D.: Error-Correcting Codes in Spaces of Multisets, 1. Workshop in Combinatorics, Segedin, 7-9 Mart, 2014
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKovačević M., Vukobratović D.: Coding for the Permutation Channel, 1. Conference on Random Network Codes and Designs over GF(q), Ghent, 18-20 Septembar, 2013
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаKovačević M.: Error-Correcting Codes in Spaces of Sets and Multisets and Their Applications in Permutation Channels, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорТелекомуникације и обрада сигналаУниверзитет у Новом Саду21.08.2022.
ДоцентТелекомуникације и обрада сигналаУниверзитет у Новом Саду24.01.2020.
ДоцентТелекомуникације и обрада сигналаУниверзитет у Новом Саду01.05.2015.
АсистентТелекомуникације и обрада сигнала23.02.2014.
АсистентТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука23.02.2011.
Сарадник у наставиТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука15.01.2010.
Сарадник у наставиТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука15.01.2009.