доц. Синиша Сузић


Недостаје слика

Синиша Сузић

Доцент


Телефон
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаЛабораторија за телекомуникације 224

Синиша Сузић је рођен 4. октобра 1988. године у Загребу.

Дипломирао је на основним студијама на Факултету техничких наука (одсек за енергетику, електронику и телекомуникације) 2011. године, одбранивше бечелор рад под називом  "Преглед метода за побољшање квалитета говорног сигнала" са највишом оценом, док му је укупна просечна оцена на основним студијама била 9.98. Мастер студије завршио је 2012. године са просечном оценом 10, одбранивши мастер рад под називом "Имплементација фокусног стабла у дијалошком систему за мобилне телефоне".  Докторску дисертацију под називом "Параметарска синтеза експресивног говора" одбранио је 2019. године.

На Факултету техничких наука ангажован је од 2013. године, прво као истраживач сарадник,  а потом као асистент од 2016 године. У звање доцента на Факултету техничких наука изабран је 2022. године.
Главна област научног интересовање Синиша Сузића јесте синтеза говора на основу текста, али и друге области које су у вези са обрадом говора.


Доцент
01.01.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Истраживач сарадник01.12.2013.01.12.2015.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент са докторатом16.12.2019.15.12.2022.Катедра за телекомуникације и обраду сигнала
Асистент01.01.2016.Катедра за телекомуникације и обраду сигнала
Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSuzić S., Delić T., Pekar D., Delić V., Sečujski M.: Style Transplantation in Neural Network-based Speech Synthesis, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2019, Vol. 16, No 6, pp. 171-189, ISSN 1785-8860
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуT. Nosek, S. Suzić, D. Pekar, R. Obradović, M. Sečujski, V. Delić: Cross-Lingual Neural Network Speech Synthesis Based on Multiple Embeddings. The International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence - IJIMAI, ISSN 1989-1660, pp. 110-120
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуN. Simić, S. Suzić, T. Nosek, M. Vujović, Z. Perić, M. Savić, V. Delić, “Speaker Recognition Using constrained Convolutional Neural Networks in Emotional Speech”, Entropy, ISSN 1099-4300, vol. 24, no 3, 2022, DOI: https://doi.org/10.3390/e24030414
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDelić V., Perić Z., Sečujski M., Jakovljević N., Nikolić J., Mišković D., Simić N., Suzić S., Delić T.: Speech technology progress based on new machine learning paradigm, DOI: 10.1155/2019/4368036, Computational Intelligence and Neuroscience, 2019, Vol. 2019, pp. 1-19, ISSN 1687-5265
(М23) Рад у међународном часописуPerić Z., Suzić S., Delić T., Simić N.: Support Region of Semilogarithmic Quantizer for Laplacian Source, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2018, Vol. 24, No 4, pp. 64-67, ISSN 1392-1215
(М23) Рад у међународном часописуSečujski M., Pekar D., Suzić S., Smirnov A., Nosek (Delić) T.: Speaker/Style-Dependent Neural Network Speech Synthesis Based on Speaker/Style Embedding, Journal of Universal Computer Science, 2020, Vol. 26, No 4, pp. 434-453, ISSN 0948-695X
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSuzić S., Delić T., Jovanović V., Sečujski M., Pekar D., Delić V.: A comparison of multi-style DNN-based TTS approaches using small datasets, 13. International Conference on Electromechanics and Robotics - ER(ZR), Saint Petersburg: SUAI & SPIIRAS, 18-21 April, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić T., Suzić S., Sečujski M., Ostojić V.: Deep neural network speech synthesis based on adaptation to amateur speech data, 5. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Palić, 11-14 Jun, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić T., Suzić S., Sečujski M., Pekar D.: Rapid Development of New TTS Voices by Neural Network Adaptation, 17. Infoteh-Jahorina, Jahorina, 21-23 Mart, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSuzić S., Delić T., Pekar D., Ostojić V.: Novel alignment method for DNN TTS training using HMM synthesis models, 15. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 2017, pp. 271-276, ISBN 978-1-5386-3854-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSuzić S., Pekar D., Delić V.: On the Realization of AnSpeechCollector, System for Creating Transcribed Speech Database, 22. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 25-27 Novembar, 2014, ISBN 978-1-4799-1419-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини V. Delić, D. Pekar, S. Suzić, D. Mišković, E. Pakoci: “Axon Voice Assistant-an Android-Based Smartphone Application In Serbian”, XI International Conference ETAI 2013, September 26-28. 2013, Ohrid, Macedonia
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM. Gnjatovic, S. Suzic, V. Morosev, V. Delic: ,"A prototype conversational agent embedded in Android-based mobile phones”, 20th Telecommunications Forum TELFOR 2012, Belgrade, Serbia, 20-22.11.2012.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниS. Suzić, D. Pekar, M. Sečujski, T. Nosek, V. Delić, “HiFi-GAN based Text-to-Speech Synthesis in Serbian”, 30th European Signal Processing Conference, EUSIPCO 2022, 29 August-2 September, Belgrade Serbia
(М52) Рад у часопису националног значајаSuzić S., Delić T., Ostrogonac S., Etinski (Đurić) S., Pekar D.: Style-Code Method for Multi-Style Parametric Text-To-Speech Synthesis, SPIIRAS Proceedings, 2018, Vol. 5, No 60, pp. 216-240, ISSN 2078-9181
(М52) Рад у часопису националног значајаDelić T., Sečujski M., Suzić S.: A Review of Serbian Parametric Speech Synthesis Based on Deep Neural Networks DOI: 10.5937/telfor1701032D, TELFOR Journal, 2017, Vol. 9, No 1, pp. 32-37, ISSN 1821-3251
(М53) Рад у научном часописуS. Suzic, S. Ostrogonac, E. Pakoci, M. Bojanic," Building a Speech Repository for a Serbian LVCSR System (Accepted)", TELFOR Journal, vol 6, No 2, 2014
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентТелекомуникације и обрада сигналаУниверзитет у Новом Саду01.01.2023.
Асистент - др наукаТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука16.12.2019.
АсистентТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука01.01.2019.
АсистентТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука01.01.2016.
Истраживач сарадникТелекомуникације и обрада сигнала01.12.2013.