Одржан састанак Извршног одбора заједнице производног машинства Србије


24.04.2024. - 14:55

У уторак, 16. априла 2024. године на Машинском факултету у Нишу одржан је састанак Извршног одбора заједнице производног машинства Србије. На овом састанку је досадашњи председник проф. др Миодраг Хаџистевић са Департмана за производно машинство, Факултета техничких наука предао функцију председника проф. др Саши Ранђеловићу запосленом на Машинском факултету у Нишу као организатору следећег јубиларног 40. Саветовања производног машинства Србије – СПМС 2025, када ће бити уједно прославл?ено и 60. година од оснивања Заједнице.

На самом састанку су усвојени и закл?учци са 39. Саветовања производног машинства Србије – СПМС 2023 одржаног у Новом Саду:
• Поред јасне и несумњиве доминације интересовања младих научних радника за часописе са импакт фактором потребно је неговати конференције да би се истраживачи упознали и разменили знања и искуства те препознали могућности будуће сарадње.
• Потребно је наћи начина да се популаризују научно-стручне конференције у Србији како би ојачале везе између научно-истраживачких институција и привредних субјеката.
• Са брзим развојем нових технологија у заостатку смо са креирањем терминологије на српском језику на чему је неопходно радити у наредном временском периоду.
• Потребно је интензивније радити на јачању веза између српске привреде и универзитета како би студијски програми одговорили захтевима привреде и истраживачки резултати били примењени у српској привреди.
• Неопходно је стално радити на развоју и примени информационих технологија.
• Потребно је сачувати потребан ниво фундаменталних знања.