Светски дан метрологије (World Metrology Day) 2024


13.05.2024. - 16:08 

Светски дан метрологије (World Metrology Day) 2024  обележиће се на Факултету техничких наука у Новом Саду, 20. маја 2024. године у Свечаној сали ФТН-а са почетком у 15:00 часова.

Организатори су: проф. др Платон Совиљ, руководилац студијског програма „Мерење и регулација“ и Лабораторија за мерно-информационе системе, КЕЛМ-ДЕЕТ, ФТН Нови Сад.

Следећи програм обележавања одржаће се у Свечаној сали од 15 часова:

• Свечано обраћање учесницима:

- Проф. др Бранко Маркоски, Покрајински секретар за високо образовање и научно-истраживачку делатност (АПВ, Република Србија),
- Проф. др Дејан Мадић, Ректор Универзитета у Новом Саду,
- Проф. др Борис Думнић, в. д. декана Факултета техничких наука, Универзитет у Новом Саду.

• Разговор на тему „Поглед кроз економску призму науке: Метрологија и ИТ“
проф. др Радован Пејановић (Фонд за науку Републике Србије) и проф. др Платон Совиљ.


• Предавање: проф. др Платон Совиљ, "50 година електротехнике и рачунарства на ФТН-у и 150 година метрологије у Србији".

• Предавање: проф. др Драган Пејић, "Кратка историја мерења".

• Округли сто „Електротехника и рачунарство у мерењима, и мерења у електротехници и рачунарству“


модератор:
- проф. др Платон Совиљ, руководилац студијског програма „Мерење и регулација“;
учесници:
- доц. др Ђорђе Новаковић, Лабораторија за мерно-информационе системе,
- доц. др Немања Газивода, Лабораторија за метрологију,
- проф. др Марјан Урекар, Лабораторија за електрична мерења,
- др Бојан Вујичић, Лабораторија за метрологију.