Master akademske studije / / Arhitektura / Energetska efikasnost u arhitektonskim objektima
Energetska efikasnost u arhitektonskim objektima

 Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer arhitekture (Mast. inž. arh.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Arhitektura


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Izborna pozicija 120-20-202.006
Izborna pozicija 232002.007
Elektroenergetska efikasnost u zgradama22001.005
Energetska efikasnost termoenergetskih sistema u zgradarstvu22000.005
Izborna pozicija 322000.004
Stručna praksa 100004.002

Godina: 1, Semestar: Letnji

Energetski efikasni materijali i dijagnostika termotehničkih performansi zgrada22002.005
Izborna pozicija 420-20-201.004
Stručna praksa 200002.002
Master rad - studijsko istraživački rad000120.0010
Master rad - izrada i odbrana master rada00005.0010
 Dokumenta