O Departmanu


01.02.2013. - 00:00
Departman za opšte discipline u tehnici organizaciono sačinjavaju tri katedre:
Katedra za matematiku (35 članova, šef katedre prof. dr Mila
Stojaković
),
Katedra za fiziku (13 članova, šef katedre prof. dr Ana Kozmidis Petrović),
Katedra za društvene nauke (10 članova, šef katedre prof. dr Radoš
Radivojević
),
Katedra za animaciju u inženjerstvu (8 članova, šef katedre prof. dr Ratko Obradović))
• Laboratorija za fiziku,
• Centar za matematiku i statistiku (CMS).

Departman učestvuje u nastavnim procesima na svim odsecima u procesu obrazovanja na osnovnim, master, doktorskim, kao i specijalističkim studijama. Većina predmeta koje Departman izvodi su na prvoj i drugoj godini studija. Takođe, Departman je nosilac studijskog programa Animacija u tehnici – osnovne akademske, master i doktorske studije.
Doktorske studije
Od školske 2006/2007. godine Departman organizuje doktorske studije na smeru Matematika u tehnici, a od 2012/13 na smeru Animacija u inženjerstvu.