Informacije
Sadašnji rad grupe pokriva nekoliko oblasti. Pre svega, to je obrada kardiovaskularnih signala. Ritam srca predstavlja osnovu za muzički tempo andante (normalan, relaksiran tempo) i možda se i zbog toga smatra da je rad srca (EKG signal) periodičan, iako se zapravo radi zapravo o nestacionarnom pseudosinhronom signalu. Drugi tematski okvir rada je obrada neuralnih signala. Polazeći od kompozitnih signala (EKG), preko izolovanih signala jedne ćelije u kori velikog mozga, ekipa se spustila i do molekularnih razmera, prateći oscilacije protona pojedinačnih elemenata (vodonika i ponekad kiseonika). Konačno, ali ne i najmanje važno, tu je i bežični prenos signala sa tela (BAN – Body Area Networks) kao značajan segment šire tematske oblasti bežičnih senzorskih mreža.