Članovi:

Dragana Bajić30.09.2019.20190930
Vladimir Petrović30.09.2019.20190930
Tatjana Lončar-Turukalo30.09.2019.20190930
Olivera Šveljo30.09.2019.20190930
Tamara Škorić30.09.2019.20190930
Gorana Mijatović30.09.2019.20190930