Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Димитрије Стојанов (E2 154/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Примена конволуционих неуронских мрежа за детекцију болести пнеумоније над пацијентима
Тема (Eng):Application of convolutional neural networks for detection of pneumonia disease in patients
Датум одбране:05.10.2023. 15:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланТатјана Лончар-Турукало
Редовни професор
 
Студент:Филип Орешковић (I1 20/2021)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРИМЕНА ИНЖЕЊЕСРКИХ МЕТОДА НА АНАЛИЗУ И УНАПРЕЂЕЊЕ СКЛАДИШНОГ ПОСЛОВАЊА
Тема (Eng):THE USAGE OF ENGINEERING METHODS FOR THE ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF WAREHOUSE OPERATIONS
Датум одбране:02.10.2023. 10:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Амина Адиловић (I2 12/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Унапређење процеса складиштења у компанији “ЕС КОМЕРЦ” ДОО
Тема (Eng):Improvement of the storage process in company “ES KOMERC” d.o.o
Датум одбране:02.10.2023. 09:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Немања Вајагић (i2 44/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа и унапређење складишта и процеса складиштења у компанији "Марбо Продуцт доо"
Тема (Eng):Analysis and improvement of warehouse processes in "Marbo Product doo" company
Датум одбране:02.10.2023. 09:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Јована Јовић (E8 4/2021)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројектовање штампаних плоча за интерфејсе великих брзина
Тема (Eng):Design of printed circuit boards for high-speed interfaces
Датум одбране:29.09.2023. 15:00
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторМарјан Урекар
Доцент
ЧланНебојша Пјевалица
Редовни професор
 
Студент:Јелица Поповић (ME 7/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИМЕНА РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ У ЗГРАДАРСТВУ
Тема (Eng):Implementation of cooling technologies in buildings
Датум одбране:29.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМладен Томић
Ванредни професор
МенторМирослав Кљајић
Ванредни професор
ЧланЂорђије Додер
Доцент
 
Студент:Никола Илић (ME 34/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:УПРАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИМ ПЕРФОРМАНСАМА РАСХЛАДНИХ ПОСТРОЈЕЊА
Тема (Eng):Energy performance management of refrigeration plants
Датум одбране:29.09.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМладен Томић
Ванредни професор
МенторМирослав Кљајић
Ванредни професор
ЧланЂорђије Додер
Доцент
 
Студент:Никола Папић (EE 68/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Модулационе технике за управљање трофазним инверторима
Тема (Eng):Modulation techniques for three phase inverter control
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникСтеван Грабић
Ванредни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланИван Тодоровић
Доцент
 
Студент:Маја Јакишић (IM 106/2016)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНОГ СИСТЕМА ЗА ИЗРАДУ ТРОСЛОЈНЕ КАРТОНСКЕ КУТИЈЕ
Тема (Eng):PRODUCTION SYSTEM DESIGN FOR MAKING A THREE-LAYER CARDBOARD BOX
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникЉубица Дуђак
Редовни професор
МенторМилован Лазаревић
Редовни професор
ЧланМитар Јоцановић
Редовни професор
 
Студент:Владан Лалић (IN 51/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Корпоративна анализа индустрије видео игра
Тема (Eng):Corporate analysis of the video game industry
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникМладен Радишић
Редовни професор
МенторДушан Добромиров
Редовни професор
ЧланМирослав Ференчак
Доцент
 
Студент:Дарко Лакић (S1 14/2021)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Управљање ланцима снабдевања 4.0: основне теоријске поставке
Тема (Eng):Supply chain management 4.0: basic theoretical settings
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланСиниша Бикић
Ванредни професор
 
Студент:Милош Дудуковић (GI 47/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Процес корекције боја на видео снимцима уз помоћ софтвера ДаВинци Ресолве
Тема (Eng):The process of video color correction using DaVinci Resolve software
Датум одбране:29.09.2023. 11:30
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторБојан Бањанин
Доцент
ЧланРастко Милошевић
Асистент са докторатом
 
Студент:Жолт Канчар (E1 64/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРЕГЛЕД РАСПОЛОЖИВОГ СОФТВЕРА ЗА СОЛАРНЕ ФН ЕЛЕКТРАНЕ
Тема (Eng):OVERVIEW OF AVAILABLE SOFTWARE FOR SOLAR PV POWER PLANTS
Датум одбране:29.09.2023. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДејан Јеркан
Ванредни професор
МенторАлександар Станисављевић
Доцент
ЧланСрђан Милићевић
Доцент
 
Студент:Николина Вукадиновић (GI 31/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дизајн звука у анимираним филмовима
Тема (Eng):Sound design in animated movies
Датум одбране:29.09.2023. 11:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторБојан Бањанин
Доцент
ЧланРастко Милошевић
Асистент са докторатом
 
Студент:Милош Симовић (ME 3/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Индустријска примена расхладне технике
Тема (Eng):Industrial application of refrigation technology
Датум одбране:29.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЂорђије Додер
Доцент
МенторМирослав Кљајић
Ванредни професор
ЧланМладен Томић
Ванредни професор
 
Студент:Марко Јовац (st 2/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Леан концепт у логистици
Тема (Eng):Lean concept in logistics
Датум одбране:29.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаринко Масларић
Ванредни професор
МенторСветлана Николичић
Редовни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Теодора Миличић (A7 80/2022)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројекат Агро центра у Руми
Тема (Eng):The project of the agro center in Ruma
Датум одбране:29.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Тања Новак (GG 69/2016)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа ортодроме на сфери у односу на геодетску линију на елипсоиду
Тема (Eng):Analysis of the great circle on the sphere in relation to the geodesic line on the ellipsoid
Датум одбране:29.09.2023. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМехмед Батиловић
Доцент
МенторМирко Борисов
Редовни професор
ЧланМилан Вртунски
Асистент са докторатом
 
Студент:Марко Ђорђић (PR 112/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Мобилна апликација за едукацију представника малих и средњих предузећа о сајбер претњама
Тема (Eng):Mobile application for educating representatives of small and medium-sized enterprises about cyber threats
Датум одбране:29.09.2023. 09:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникБојан Јелачић
Доцент
МенторИмре Лендак
Ванредни професор
ЧланДубравка Бојанић
Ванредни професор
 
Студент:Бјанка Тијодоровић (GG 19/2019)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Креирање тематских карата у Р програмском језику
Тема (Eng):Creating thematic maps in R programming language
Датум одбране:29.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникПавел Бенка
Доцент
МенторМирко Борисов
Редовни професор
ЧланЖељко Бугариновић
Асистент са докторатом
 
Студент:Милица Бошкић (GI 83/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Контрола квалитета резања наслаге непремазних материјала
Тема (Eng):Quality control of uncoated paper pile cutting
Датум одбране:29.09.2023. 09:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникИвана Јурич
Доцент
МенторМагдолна Пал
Ванредни професор
ЧланСандра Дедијер
Редовни професор
 
Студент:Лана Словић (PR 23/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Детекција сајбер напада у СWаТ подацима коришћењем Еластицсеарцх платформе
Тема (Eng):Cyber attack detection in SWaT data with the Elasticsearch platform
Датум одбране:29.09.2023. 09:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМилана Бојанић
Доцент
МенторИмре Лендак
Ванредни професор
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Милош Вулетић (GI 38/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПОСТОЈАНОСТ ОТИСАКА НА ТРЉАЊЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД КОРИШЋЕНЕ ЛИНИЈАТУРЕ СИТА
Тема (Eng):Rubbing Fastness Properties of Screen Prints of Different Mesh Counts
Датум одбране:29.09.2023. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторНемања Кашиковић
Редовни професор
ЧланРастко Милошевић
Асистент са докторатом
 
Студент:Катарина Продановић (PR 15/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа описа сајбер претњи у платформи Апацхе Спарк
Тема (Eng):Cyber threat intelligence analysis in Apache Spark
Датум одбране:29.09.2023. 08:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМилана Бојанић
Доцент
МенторИмре Лендак
Ванредни професор
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Бојана Живанић (PR 122/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Прототип софтверског окружења за испитивање ОWАСП Топ 10 безбједносних пропуста у веб апликацијама
Тема (Eng):Prototype software environment for testing OWASP Top 10 security vulnerabilities in web applications
Датум одбране:29.09.2023. 08:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМилана Бојанић
Доцент
МенторИмре Лендак
Ванредни професор
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Јелена Поповић (SL 40/2014)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије - Лозница
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имлементација wеб сајта одбојкаског клуба Мy Цлуб употребом СпрингБоот окрузења
Тема (Eng):Spring Boot implementation of volleyball club My Club website
Датум одбране:29.09.2023. 08:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГоран Сладић
Редовни професор
МенторБранко Маркоски
Редовни професор
ЧланАлександар Анђелковић
Ванредни професор
 
Студент:Аљоша Герун (ZZ 29/2017)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Напредни процеси третмана комуналних отпадних вода
Тема (Eng):Advanced municipal wastewater treatment processes
Датум одбране:28.09.2023. 17:30
Место одбране:F012 - Учионица за одбрану дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Петровић
Ванредни професор
МенторИвана Михајловић
Ванредни професор
ЧланБојана Зораја
Асистент - др наука
 
Студент:Нина Ивановић (ZR 6/2019)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа нивоа свести и знања о безбедности и здрављу на раду студената Факултета техничких наука
Тема (Eng):"Analysis of the awareness and knowledge level regarding occupational health and safety of students at the Faculty of Technical Sciences
Датум одбране:28.09.2023. 17:00
Место одбране:012 - Уционица 012
Комисија

ПредседникИвана Михајловић
Ванредни професор
МенторМаја Петровић
Ванредни професор
ЧланБојана Зораја
Асистент - др наука
 
Студент:Предраг Фржовић (MM 11/2018)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Мотори СУС са директним убризгавањем бензина
Тема (Eng):IC engines with direct gasoline injection
Датум одбране:28.09.2023. 16:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБорис Стојић
Ванредни професор
МенторЈован Дорић
Редовни професор
ЧланНебојша Николић
Ванредни професор
 
Студент:Милан Зорановић (MM 25/2019)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за напајање горивом савремених дизел мотора
Тема (Eng):Fuel supply system of modern diesel engines
Датум одбране:28.09.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНебојша Николић
Ванредни професор
МенторЈован Дорић
Редовни професор
ЧланБорис Стојић
Ванредни професор
 
Студент:Моника Ердег (R1 8/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Имплементација система за плаћање на AWS инфраструктури
Тема (Eng):Implementation of a Payment System on AWS Infrastructure
Датум одбране:28.09.2023. 16:00
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникМирослав Зарић
Ванредни професор
МенторГоран Сладић
Редовни професор
ЧланИван Прокић
Доцент
 
Студент:Анђела Чичковић (E2 52/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Веб апликација за претрагу Windows логова
Тема (Eng):Web Application for Searching Windows Event Logs
Датум одбране:28.09.2023. 15:30
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникМирослав Зарић
Ванредни професор
МенторГоран Сладић
Редовни професор
ЧланИван Прокић
Доцент
 
Студент:Немања Ђукић (MM 29/2019)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Један прилог форензици квара и ремонта дизел мотора
Тема (Eng):One contribution to the failure forensics and overhaul diesel engine
Датум одбране:28.09.2023. 15:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБорис Стојић
Ванредни професор
МенторЈован Дорић
Редовни професор
ЧланНебојша Николић
Ванредни професор
 
Студент:Стефан Арађанин (E2 112/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Примена модела временских серија за предикцију средњег глобалног нивоа мора
Тема (Eng):Application of time series model for global mean sea level prediction
Датум одбране:28.09.2023. 15:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Сегединац
Ванредни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланЛидија Крстановић
Ванредни професор
 
Студент:Стефан Савић (E2 111/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Предикција пораста нивоа мора коришћењем алгоритама машинског учења
Тема (Eng):Prediction of sea level rise using machine learning algorithms
Датум одбране:28.09.2023. 14:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЛидија Крстановић
Ванредни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланМилан Сегединац
Ванредни професор
 
Студент:Хелена Швертел (zz 8/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИКАЗ ЕНЕРГЕТСКИХ КАПАЦИТЕТА И ЕНЕРГЕТСКИХ ПОТРЕБА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА АСПЕКТА ВЕЋЕГ УЧЕШЋА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
Тема (Eng):OVERVIEW OF ENERGY CAPACITIES AND ENERGY NEEDS OF THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA FROM THE ASPECT OF A GREATER SHARE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
Датум одбране:28.09.2023. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Турк-Секулић
Редовни професор
МенторБранка Накомчић-Смарагдакис
Редовни професор
ЧланДуња Соколовић
Редовни професор
 
Студент:Анастасија Самчовић (SW 44/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ВЕБ АПЛИКАЦИЈА ЗА КУПОВИНУ И ПРОДАЈУ ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА ИЗ СРБИЈЕ
Тема (Eng):Web application for domestic products trade
Датум одбране:28.09.2023. 14:15
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникИгор Дејановић
Редовни професор
МенторМилан Видаковић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Сергеј Стајшић (EE 78/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Просторна дистрибуција магнетног поља код синхроних машина са сталним магнетима
Тема (Eng):Spatial distribution of magnetic field in permanent magnet synchronous machines
Датум одбране:28.09.2023. 14:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникВладимир Поповић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланНикола Вукајловић
Доцент
 
Студент:Јована Рашевић (Z1 10/2022)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ТРЕНД И ПРЕПРЕКЕ РАЗВОЈА ПРИМЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Тема (Eng):Trend and obstacles to the development of the application of electric vehicles in the territory of the European Union
Датум одбране:28.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Турк-Секулић
Редовни професор
МенторБранка Накомчић-Смарагдакис
Редовни професор
ЧланДуња Соколовић
Редовни професор
 
Студент:Филип Милошевић (RA 193/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Веб имплементација paint програма користећи web assembly и rust програмски језик
Тема (Eng):Web version of the paint application written using web assembly and rust programming language
Датум одбране:28.09.2023. 13:45
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникИгор Дејановић
Редовни професор
МенторМилан Видаковић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Милана Јовановић (GI 88/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Процена еколошке свести грађана о рециклажи папира
Тема (Eng):Assessment of citizens' environmental awareness of paper recycling
Датум одбране:28.09.2023. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЖивко Павловић
Редовни професор
МенторМиљана Прица
Редовни професор
ЧланВесна Гвоић
Асистент са докторатом
 
Студент:Никола Лаловић (EE 38/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Управљање синхроним мотором са перманентним магнетима на ротору у широком опсегу брзина
Тема (Eng):Control of permanent magnet synchronous motor in deep field-weakening region
Датум одбране:28.09.2023. 13:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникДарко Марчетић
Редовни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланДејан Јеркан
Ванредни професор
 
Студент:Милена Ристић (GI 55/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Кинетички параметри адсорпционог процеса цијан графичке боје на активном угљу
Тема (Eng):Kinetic parameters of the adsorption process of cyan printing dye on activated carbon
Датум одбране:28.09.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЖивко Павловић
Редовни професор
МенторМиљана Прица
Редовни професор
ЧланВесна Гвоић
Асистент са докторатом
 
Студент:Петар Поповић (ME 49/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Техно-економска анализа замене механичког транспортером пнеуматским
Тема (Eng):Techno-economic Analysis of Replacement of Mechanical Conveyor with Pneumatic
Датум одбране:28.09.2023. 13:00
Место одбране:102 - 102
Комисија

ПредседникСлободан Ташин
Ванредни професор
МенторМаша Букуров
Редовни професор
ЧланСиниша Бикић
Ванредни професор
 
Студент:Катарина Комад (SW 28/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Апликација за планирање и организацију годишњих одмора базирана на микросервисној архитектури
Тема (Eng):An application for vacation planing and organization based on the microservice architecture
Датум одбране:28.09.2023. 13:00
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторИгор Дејановић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Зорица Радмановић (GI 85/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ИСПИТИВАЊЕ УТИЦАЈА ГРАМАТУРЕ, ТЕМПЕРАТУРЕ И пХ ВРЕДНОСТИ ПОВРШИНЕ КАРТОНА НА ЗАТЕЗНУ ЧВРСТОЋУ
Тема (Eng):Evaluation of the effect of grammage, temperature and pH value of the paperboard surface on the tensile strength
Датум одбране:28.09.2023. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЖивко Павловић
Редовни професор
МенторМиљана Прица
Редовни професор
ЧланВесна Гвоић
Асистент са докторатом
 
Студент:Алекса Милошевић (ME 11/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пример реконструкције вреловода
Тема (Eng):An Example of the Hot Water System
Датум одбране:28.09.2023. 12:30
Место одбране:102 - 102
Комисија

ПредседникСиниша Бикић
Ванредни професор
МенторМаша Букуров
Редовни професор
ЧланСлободан Ташин
Ванредни професор
 
Студент:Бојан Секулић (ST 60/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа услова одвијања саобраћаја на раскрсници улица Прердовићева и Рачког у Новом Саду
Тема (Eng):Analysis of traffic conditions at intersection of streets Preradovićeva and Račkog in Novi sad,
Датум одбране:28.09.2023. 12:30
Место одбране:105 - Кабинет
Комисија

ПредседникМиља Симеуновић
Ванредни професор
МенторВук Богдановић
Редовни професор
ЧланНемања Гаруновић
Асистент - др наука
 
Студент:Миладин Момчиловић (SW 16/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Апликација за читање личних карти на програмском језику Rust
Тема (Eng):An application for reading ID cards in the Rust programming language
Датум одбране:28.09.2023. 12:30
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторИгор Дејановић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Борко Миливојевић (EE 29/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Микропроцесорска реализација скаларног управљања електромоторним погона са асинхроном машином
Тема (Eng):Microprocessor based digital scalar control of induction motor electric drive
Датум одбране:28.09.2023. 12:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланДејан Јеркан
Ванредни професор
 
Студент:Никола Вукадин (ME 39/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај нове регулативе на аеродинамичке перформансе болида Формуле 1
Тема (Eng):The impact of new regulations to aerodynamics performances of a Formula 1 car
Датум одбране:28.09.2023. 12:00
Место одбране:102 - 102
Комисија

ПредседникСлободан Ташин
Ванредни професор
МенторМаша Букуров
Редовни професор
ЧланСиниша Бикић
Ванредни професор
 
Студент:Катарина Милутин (ST 4/2017)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа услова одвијања саобраћаја на раскрсници улица Николе Тесле и Светозара Марковића у Жабљу
Тема (Eng):Analysis of traffic condition on intersection Nikola Tesla and Svetozar Markovic in Zabalj
Датум одбране:28.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВук Богдановић
Редовни професор
МенторМиља Симеуновић
Ванредни професор
ЧланНемања Гаруновић
Асистент - др наука
 
Студент:Николина Стојичић (ST 90/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа услова одвијања саобраћаја са предлогом мера на раскрсници Пут М4 – Омладински пут/ 25. мај у Приједору
Тема (Eng):Analysis of traffic condition with recommendation of measures on intersection M4- Omladinski put/ 25. maj u Prijedoru
Датум одбране:28.09.2023. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМиља Симеуновић
Ванредни професор
МенторВук Богдановић
Редовни професор
ЧланНемања Гаруновић
Асистент - др наука
 
Студент:Миломир Спајић (E1 87/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Power-signal integrity симулације електронских кола
Тема (Eng):Power and Signal Integrity simulations of the electronic circuits
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникЈован Бајић
Ванредни професор
МенторМиодраг Бркић
Ванредни професор
ЧланЛасло Тарјан
Ванредни професор
 
Студент:Ивана Рибар (I2 35/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Истраживање перцепције корисника друштвених мрежа о компјутерски генерисаним инфлуенсерима
Тема (Eng):Research on the perception of users of social networks about computer-generated influencers
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторЈелена Спајић
Доцент
ЧланСаша Петровић
Доцент
 
Студент:Владимир Козомора (ME 12/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Методе визуелизације струјања и прорачун силе отпора на основу шлирен фотографије
Тема (Eng):Flow visualization techniques and drag force calculation based on a schliren photograph
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:102 - 102
Комисија

ПредседникСиниша Бикић
Ванредни професор
МенторМаша Букуров
Редовни професор
ЧланСлободан Ташин
Ванредни професор
 
Студент:Александра Павлов (PM 12/2020)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Анализа вратила електромотора 2.РОКТ 280 М-4 применом методе коначних елемената
Тема (Eng):Analysis of the shaft of the electrical motor 2.ROKT 280 M-4 using Finite Element Method
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:110 - Кабинет
Комисија

ПредседникДејан Лукић
Редовни професор
МенторАлександар Живковић
Ванредни професор
ЧланМилан Рацков
Ванредни професор
 
Студент:Милош Пантелић (PR 129/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Тестирање веб апликација визуелном регресијом
Тема (Eng):Testing web application with visual regression
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникАлександар Купусинац
Редовни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Анастасија Пролић (ST 65/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена система краткотрајног паркирања у зони вртића у Новом Саду
Тема (Eng):Parking management in kindergarten zones in Novi Sad
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Митровић Симић
Ванредни професор
МенторВук Богдановић
Редовни професор
ЧланНемања Гаруновић
Асистент - др наука
 
Студент:Тина Стефановић (ST 72/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:СИСТЕМИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ФИЗИОЛОШКОГ СТАЊА ВОЗАЧА ТОКОМ УПРАВЉАЊА ВОЗИЛОМ
Тема (Eng):Physiological-based Driver Monitoring Systems
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникТодор Бачкалић
Редовни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Андријана Васиљевић (I2 48/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа и унапређење процеса складиштења у организацији „Фер Партнер“ д.о.о.
Тема (Eng):Analysis and improvement of the storage process in the organization "Fer Partner" d.o.o.
Датум одбране:28.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторНебојша Бркљач
Доцент
ЧланСтеван Милисављевић
Редовни професор
 
Студент:Бојана Миловановић (ST 34/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРАВА И ОДГОВОРНОСТ У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Тема (Eng):RIGHTS AND RESPONSIBILITIES IN TRAFFIC SAFETY
Датум одбране:28.09.2023. 10:30
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникТодор Бачкалић
Редовни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Милана Вучковић (I1 3/2022)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:УНАПРЕЂЕЊЕ СКЛАДИШНОГ ПРОСТОРА КОМПАНИЈЕ „КОВИС БП“
Тема (Eng):IMPROVEMENT OF STORAGE SPACE OF THE COMPANY „KOVIS BP“
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Ксенија Крмпот (IM 51/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Улога интерне ревизије у унапређењу управљања ризицима у високошколским установама у Србији
Тема (Eng):The role of internal audit in enhancing risk management in higher education institutions in Serbia.
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВеселин Перовић
Редовни професор
МенторРанко Бојанић
Ванредни професор
ЧланЈелена Демко-Рихтер
Ванредни професор
 
Студент:Владимир Циро (M1 25/2022)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој виртуелне машине алатке са нелинеарном кинематском структуром
Тема (Eng):Development of a virtual machine tool with a non-linear kinematic structure
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:110 - Кабинет
Комисија

ПредседникМијодраг Милошевић
Редовни професор
МенторСлободан Табаковић
Редовни професор
ЧланДарко Станишић
Ванредни професор
 
Студент:Јована Теофилски (RA 108/2015)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање надзорно управљачког система вертикалне фарме
Тема (Eng):Designing the monitoring and control system of a vertical farm
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникСрђан Вукмировић
Редовни професор
МенторФилип Кулић
Редовни професор
ЧланЖељко Кановић
Редовни професор
 
Студент:Катарина Кнежевић (ST 24/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај корона вируса на рад предузећа у саобраћајној делатости
Тема (Eng):The impact of the corona virus on the work of companies within the transport sector
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:104 - 104
Комисија

ПредседникПавле Питка
Ванредни професор
МенторМилица Миличић
Редовни професор
ЧланТатјана Ковачевић
Асистент - др наука
 
Студент:Милош Марковић (ST 33/2016)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ЕФИКАСНОСТ СИСТЕМА КАЗНЕНИХ БОДОВА У САОБРАЋАЈУ
Тема (Eng):EFFICIENCY OF THE DEMERIT POINTS SYSTEM IN TRAFFIC
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникТодор Бачкалић
Редовни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Николина Томић (E2 145/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Компаративна анализа перформанси система Апацхе Кафка и РаббитМQ
Тема (Eng):Comparative Performance Analysis of Apache Kafka and RabbitMQ
Датум одбране:28.09.2023. 09:30
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникСоња Ристић
Редовни професор
МенторДушан Гајић
Ванредни професор
ЧланДину Драган
Ванредни професор
 
Студент:Милица Васовић (MH 80/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање и израда прототипа станице за утискивање и детекцију ознака
Тема (Eng):Designing and prototyping of a station for imprinting and detection of marks
Датум одбране:28.09.2023. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЛасло Тарјан
Ванредни професор
МенторДрагана Орос
Ванредни професор
ЧланМирослав Драмићанин
Доцент
 
Студент:Михаило Којић (ST 101/2014)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОСТОРНА ДИСТРИБУЦИЈА СТРАДАЊА ПЕШАКА НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Тема (Eng):SPATIAL DISTRIBUTION OF PEDESTRIAN CASUALTIES IN THE AREA OF AP VOJVODINA
Датум одбране:28.09.2023. 09:30
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникТодор Бачкалић
Редовни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Ана-Марија Карћаш (IT 9/2019)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој софтверског решења за управљање пословним процесом продаје
Тема (Eng):Development of a software solution for managing the sales business process
Датум одбране:28.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторБранислав Стеванов
Ванредни професор
ЧланДушанка Дакић
Асистент-мастер
 
Студент:Јелена Илић (PR 24/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Миграција монолитног система интернет продавнице на микросервисну архитектуру базирану на догађајима
Тема (Eng):Migration of monolithic system internet store to event-driven microservices architecture
Датум одбране:28.09.2023. 09:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникСрђан Вукмировић
Редовни професор
МенторСебастијан Стоја
Доцент
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Марко Ђурђевић (PR 78/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Шах.НЕТ
Тема (Eng):Chess.NET
Датум одбране:28.09.2023. 09:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникАлександар Купусинац
Редовни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Јован Мијатовић (RA 111/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аутономно управљање возилима засновано на методама обраде слике
Тема (Eng):Autonomous vehicle control based on image processing methods
Датум одбране:28.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВојин Илић
Ванредни професор
МенторЛука Мејић
Доцент
ЧланДарко Станишић
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Ступар (ST 91/2016)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:МЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ БРЗИНАМА У САОБРАЋАЈУ
Тема (Eng):Speed Management Countermeasures
Датум одбране:28.09.2023. 09:00
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникТодор Бачкалић
Редовни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Сара Попарић (E2 92/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој респонзивне веб апликације за подршку раду националног савеза за коњички спорт
Тема (Eng):Development of a responsive web application to support the work of the National Association for Equestrian Sports
Датум одбране:28.09.2023. 08:30
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникСоња Ристић
Редовни професор
МенторДину Драган
Ванредни професор
ЧланДушан Гајић
Ванредни професор
 
Студент:Матија Михаиловић (MH 40/2018)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој корисничке апликације за даљинско управљање диференцијалним мерачем притиска
Тема (Eng):Development of a user application for remote control of differential pressure indicator
Датум одбране:28.09.2023. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлободан Дудић
Редовни професор
МенторВуле Рељић
Доцент
ЧланЈован Шулц
Ванредни професор
 
Студент:Цвијетин Глишић (PR 137/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација микросервисне архитектуре талент ацqуиситион апликације ослањајући се на микросервисне шасије
Тема (Eng):Implementation of microservices architecture of talent acquisition application, using microservices chassis
Датум одбране:28.09.2023. 08:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникСрђан Вукмировић
Редовни професор
МенторСебастијан Стоја
Доцент
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Марко Ристић (ST 14/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:УТИЦАЈНИ ФАКТОРИ НА ПОНАШАЊЕ ВОЗАЧА У САОБРАЋАЈУ
Тема (Eng):INFLUENCING FACTORS ON THE DRIVERS BEHAVIOR
Датум одбране:28.09.2023. 08:30
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникТодор Бачкалић
Редовни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Игор Бабић (H1 4/2022)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој роботске ћелије са СЦАРА роботом за руковање статорима мотора
Тема (Eng):DEVELOPMENT OF ROBOT CELL WITH SCARA ROBOT FOR HANDLING MOTOR STATORS
Датум одбране:28.09.2023. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДрагана Орос
Ванредни професор
МенторМирко Раковић
Ванредни професор
ЧланМирослав Драмићанин
Доцент
 
Студент:Милорад Марковић (PR 39/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација микросервисне архитектуре онлајн библиотеке ослањајући се на микросервисне шасије
Тема (Eng):Implementation of microservices architecture for an online library relying on microservices chassis
Датум одбране:28.09.2023. 08:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникСрђан Вукмировић
Редовни професор
МенторСебастијан Стоја
Доцент
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Алекса Томановић (ST 64/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:УТИЦАЈ МУЛТИТАСКИНГА У ВОЖЊИ НА БЕЗБЕДНОСТ УПРАВЉАЊА МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ
Тема (Eng):THE EFFECT OF MULTITASKING WHILE DRIVING ON THE SAFETY OF DRIVING A MOTOR VEHICLE
Датум одбране:28.09.2023. 08:00
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникТодор Бачкалић
Редовни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Босиљка Тодић (PR 50/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Поредјење АWС Ламбда и АWС Фаргате серверлес услуга
Тема (Eng):Comparison of AWS Lambda and AWS Fargate Serverless Services
Датум одбране:27.09.2023. 16:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Вељко Глигорић (PR 127/2016)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Цлоуд деплоy систем за резервацију фризерских термина
Тема (Eng):Cloud deploy system for reserving hairdresser appointments
Датум одбране:27.09.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Ана Чадовски (E2 155/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Имплементација XMPP BOSH протокола у оквиру TR-069 клијента
Тема (Eng):Integration of XMPP BOSH protocol in the TR-069 client
Датум одбране:27.09.2023. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМирослав Поповић
Редовни професор
МенторИлија Башичевић
Редовни професор
ЧланПредраг Теодоровић
Доцент
 
Студент:Ања Тановић (E1 41/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Имплементација паралелног k-means алгоритма за класификацију цифара употребом OpenMP и MPI библиотека
Тема (Eng):Parallel k-means algorithm implementation for digit classification using OpenMP and MPI libraries
Датум одбране:27.09.2023. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИван Мезеи
Ванредни професор
МенторВук Врањковић
Ванредни професор
ЧланИлија Башичевић
Редовни професор
 
Студент:Јана Јанковић (E1 39/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Имплементација протокола за кохерентност кеш меморије
Тема (Eng):Implementation of cache coherence protocol
Датум одбране:27.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИван Мезеи
Ванредни професор
МенторВук Врањковић
Ванредни професор
ЧланИлија Башичевић
Редовни професор
 
Студент:Јован Рајчевић (EE 76/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Одређивање параметара асинхроних машина применом методе коначних елемената
Тема (Eng):Determining the parameters of induction machines using the finite element method
Датум одбране:27.09.2023. 13:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланВладимир Поповић
Доцент
 
Студент:Јелена Ердељан (V2 3/2020)
Студијски програм:Математика у техници
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Условни хетероскедастични модели за процену волатилности временских серија
Тема (Eng):Conditional heteroskedastic models for time series volatility estimation
Датум одбране:27.09.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЉубо Недовић
Ванредни професор
МенторЈелена Иветић
Ванредни професор
ЧланВладимир Ђаковић
Ванредни професор
 
Студент:Милица Чабрило (A1 65/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ЕНТЕРИЈЕР ГАСТРОНОМСКОГ ЦЕНТРА У ОБЈЕКТУ СТАРЕ РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ У НОВОМ САДУ
Тема (Eng):The Interior of the Gastronomic Center in the Building of the Old Marshaling Yard in Novi Sad
Датум одбране:27.09.2023. 12:30
Место одбране:402B - АХ1Б
Комисија

ПредседникМиодраг Жигић
Ванредни професор
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланДејан Ецет
Доцент
 
Студент:Марија Степановић (GI 57/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Улична фотографија
Тема (Eng):Street Photography
Датум одбране:27.09.2023. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Томић
Ванредни професор
МенторЈелена Владушић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
ЧланБојан Бањанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Мила Прокин (A7 57/2022)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројекат куће на острву Анафи у Грчкој
Тема (Eng):House Project on the Island of Anafi in Greece
Датум одбране:27.09.2023. 12:00
Место одбране:402B - АХ1Б
Комисија

ПредседникМиодраг Жигић
Ванредни професор
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланДејан Ецет
Доцент
 
Студент:Мила Радојевић (EE 2/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аналитички и нумерички приступ анализи транзијентних појава код синхроних машина
Тема (Eng):Analytical and numerical approach to the analysis of transient phenomena in synchronous machines
Датум одбране:27.09.2023. 12:00
Место одбране:NT208 - НТП-208
Комисија

ПредседникДушко Бекут
Редовни професор
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланНикола Вукајловић
Доцент
 
Студент:Ана Милец (GI 24/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Фотографски портрет места Пивнице
Тема (Eng):Photographic Portrait of Pivnice Village
Датум одбране:27.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Томић
Ванредни професор
МенторЈелена Владушић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
ЧланБојан Бањанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Чонгор Варкуља (IM 13/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена СМА индикатора у функцији детерминисања појаве кризних стања
Тема (Eng):Application of the SMA indicator in the function of determining the occurrence of crisis
Датум одбране:27.09.2023. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНебојша Ралевић
Редовни професор
МенторВладимир Ђаковић
Ванредни професор
ЧланЈелена Бороцки
Редовни професор
 
Студент:Ања Дошен (I2 140/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Утицај културе организације на понашање запослених
Тема (Eng):The influence of organizational culture on the behavior of empoyees
Датум одбране:27.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланЈелисавета Шафрањ
Редовни професор
 
Студент:Анђела Пантовић (SP 12/2019)
Студијски програм:Поштански саобраћај и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:QР КОД У САОБРАЋАЈУ
Тема (Eng):QR CODE IN TRAFFIC
Датум одбране:27.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлавиша Думнић
Доцент
МенторЂорђије Дупљанин
Доцент
ЧланСиниша Сремац
Ванредни професор
 
Студент:Драгана Лазаревић (ST 93/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Стање и мере за унапређење интермодалног транспорта у земљама Јадранско-јонског региона
Тема (Eng):Status and measures to improve intermodal transport in the countries of the Adriatic-Ionian region
Датум одбране:27.09.2023. 11:00
Место одбране:AR0 - АР0
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Катарина Дремпетић (GI 74/2017)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дизајн интеракција у мобилним апликацијама
Тема (Eng):Interaction design in mobile applications
Датум одбране:27.09.2023. 10:30
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникЖивко Павловић
Редовни професор
МенторНеда Милић Керестеш
Ванредни професор
ЧланИвана Јурич
Доцент
 
Студент:Милка Галић (IM 68/2013)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ФАКТОРИ МОТИВАЦИЈЕ ЗА РАД ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈИ
Тема (Eng):Work motivation of employees in organization
Датум одбране:27.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланЈелисавета Шафрањ
Редовни професор
 
Студент:Маша Драгојлов (GI 74/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПОРЕЂЕЊЕ И АНАЛИЗА РАЗЛИЧИТИХ ГЕНЕРАТОРА КОМПОЗИЦИЈА (ФОТОГРАФИЈА) БАЗИРАНИХ НА ВЕШТАЧКОЈ ИНТЕЛИГЕНЦИЈИ
Тема (Eng):Comparison and Analysis of Various Composition Generators (Photographs) Based on Artificial Intelligence
Датум одбране:27.09.2023. 10:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникИван Пинћјер
Ванредни професор
МенторИвана Јурич
Доцент
ЧланМарко Марковић
Доцент
 
Студент:Александра Косановић (MP 26/2019)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај параметара на технолошке карактеристике процеса ласерског сечења
Тема (Eng):The influence of parameters on the technological characteristics of the laser cutting process
Датум одбране:27.09.2023. 10:00
Место одбране:109A - 109А
Комисија

ПредседникМиленко Секулић
Редовни професор
МенторДраган Родић
Доцент
ЧланБорислав Савковић
Ванредни професор
 
Студент:Немања Андрић (RA 111/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверско решење за управљање удаљеним уређајима путем СЦАДА протокола
Тема (Eng):Software solution for managing remote devices using SCADA protocol
Датум одбране:27.09.2023. 10:00
Место одбране:NT417 - НТП-417
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторАлександар Ердељан
Редовни професор
ЧланСрђан Вукмировић
Редовни професор
 
Студент:Вукан Јаглица (St 43/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Видовна прерасподела у робном транспорту: стање и могућности унапређења
Тема (Eng):Modal change in freight transport: status and opportunities for improvement
Датум одбране:27.09.2023. 10:00
Место одбране:AR0 - АР0
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Стефан Радивојевић (ZR 9/2017)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Композитини материјали за заштиту од нуклеарног зрачења
Тема (Eng):Composite materials for protection against nuclear radiation
Датум одбране:27.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМиодраг Вишковић
Доцент
МенторДрагана Штрбац
Редовни професор
ЧланБојана Зораја
Асистент - др наука
 
Студент:Бранка Биберџић (GG 8/2012)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Коришћење катастарских података у анализи тржишта и проценама вредности непокретности
Тема (Eng):Use of cadastral data in market analysis and real estate valuations
Датум одбране:27.09.2023. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторГоран Маринковић
Ванредни професор
ЧланДејан Лукић
Редовни професор
 
Студент:Александра Станчул (GI 80/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа квалитета утискивања фолијом на различитим подлогама
Тема (Eng):Analysis of hot foil embossing quality on different substrates
Датум одбране:27.09.2023. 09:30
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторМагдолна Пал
Ванредни професор
ЧланИвана Јурич
Доцент
 
Студент:Марко Велемиров (GG 56/2011)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Геодетски радови у поступку комасације катастарске општине Чока
Тема (Eng):Geodetic works in the procedure of land consolidation of the cadastral municipality of Čoka
Датум одбране:27.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторГоран Маринковић
Ванредни професор
ЧланДејан Лукић
Редовни професор
 
Студент:Наташа Гачић (GI 54/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Испитивање могућности бесплатног софтвера из претраживача (Пхотопеа.цом) за креирање фотоманипулације
Тема (Eng):Examining the capabilities of a free browser software (Photopea.com) for creating photo manipulations
Датум одбране:27.09.2023. 09:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторИвана Јурич
Доцент
ЧланМагдолна Пал
Ванредни професор
 
Студент:Драгиша Драшковић (IM 122/2015)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за аутоматизацију процеса пословања складишта
Тема (Eng):System for automation process of warehouse operations
Датум одбране:27.09.2023. 09:00
Место одбране:203 - Кабинет
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторСрђан Сладојевић
Ванредни професор
ЧланМарко Арсеновић
Доцент
 
Студент:Драгана Жабаљац (IT 45/2018)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Интернет презентација као кључ успеха модерног пословања
Тема (Eng):Web presentation as the key to the success of modern business
Датум одбране:27.09.2023. 08:30
Место одбране:203 - Кабинет
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторСрђан Сладојевић
Ванредни професор
ЧланМарко Арсеновић
Доцент
 
Студент:Јована Драгојевић (o1 50/2012)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Рангирање општина за покретање комасационих пројеката у Јужнобанатском округу
Тема (Eng):Ranking of municipalities for the initiation of land consolidation projects in the South Banat district
Датум одбране:27.09.2023. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторГоран Маринковић
Ванредни професор
ЧланДејан Лукић
Редовни професор
 
Студент:Марко Секулић (PE 10/2020)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Електричне инсталације у објектима болничко-клиничког типа
Тема (Eng):Electrical installations in hospitals
Датум одбране:27.09.2023. 08:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникВеран Васић
Редовни професор
МенторДејан Рељић
Ванредни професор
ЧланЖељко Кановић
Редовни професор
 
Студент:Софија Ђорђевић (I7 12/2021)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој микросервисне апликације за онлајн трговину
Тема (Eng):Development of a microservices application for online commerce
Датум одбране:27.09.2023. 08:00
Место одбране:203 - Кабинет
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторСрђан Сладојевић
Ванредни професор
ЧланСрђан Попов
Редовни професор
 
Студент:Петар Урх (o1 20/2018)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа система дигиталних геодетских елабората у Републици Хрватској
Тема (Eng):Analysis of the system of digital geodetic studies in the Republic of Croatia
Датум одбране:27.09.2023. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторГоран Маринковић
Ванредни професор
ЧланДејан Лукић
Редовни професор
 
Студент:Анита Нађ (AI 25/2019)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена фотограметријске 3Д дигитализације код редизајна аутомобилске фелне
Тема (Eng):Application of photogrammetric 3D digitization in redesign of car rim
Датум одбране:26.09.2023. 18:00
Место одбране:10/1 - Кабинет
Комисија

ПредседникИвана Васиљевић
Доцент
МенторЖељко Сантоши
Доцент
ЧланМарио Шокац
Доцент
 
Студент:Дајана Мишевић (PR 3/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена Цосмос блокчејн технологије и ОАутх2.0 протокола за сигуран пренос новца у wеб апликацији
Тема (Eng):Application of Cosmos blockchain technology and OAuth2.0 protocol for secure money transfer in web application
Датум одбране:26.09.2023. 18:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМилан Гаврић
Доцент
МенторЕрвин Варга
Ванредни професор
ЧланАлександар Бошковић
Доцент
 
Студент:Игор Шука (PR 161/2020)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Архитектура и примена Суи блокцхаин система
Тема (Eng):Architecture and use of Sui blockchain system
Датум одбране:26.09.2023. 17:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Љубомир Слијепчевић (PR 58/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Амазон ЕЦ2 са високим процесорским перформансама и графичким процесорима
Тема (Eng):Amazon EC2 Compute Optimized and Accelerated Computing
Датум одбране:26.09.2023. 16:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Николина Зотовић (PR 4/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Цлоуд Мониторинг ас а Сервице са фокусом на Датадог платформу
Тема (Eng):Cloud Monitoring as a Service with a focus on Datadog platform
Датум одбране:26.09.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Теодора Јонузовић (SA 2/2019)
Студијски програм:Сценска архитектура, техника и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно решење сценске архитектуре за једно просечно место
Тема (Eng):Conceptual Design of Scene Achitecture for an Average Place
Датум одбране:26.09.2023. 16:00
Место одбране:SCEN - Сценска лабораторија
Комисија

ПредседникРадивоје Динуловић
Редовни професор из поља уметности
МенторСлађана Милићевић
Доцент
ЧланТатјана Дадић-Динуловић
Редовни професор из поља уметности
 
Студент:Теодора Гашевић (SA 18/2015)
Студијски програм:Сценска архитектура, техника и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно решење простора Павиљона емоција
Тема (Eng):The Conceptual Design of the Emotion Pavilion
Датум одбране:26.09.2023. 15:00
Место одбране:SCEN - Сценска лабораторија
Комисија

ПредседникСања Маљковић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторСлађана Милићевић
Доцент
ЧланРадивоје Динуловић
Редовни професор из поља уметности
 
Студент:Андреа Зобец (A5 3/2020)
Студијски програм:Сценска архитектура и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Атлас летњег распуста
Тема (Eng):Atlas of Summer Brake
Датум одбране:26.09.2023. 14:00
Место одбране:SCEN - Сценска лабораторија
Комисија

ПредседникВладимир Илић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторРадивоје Динуловић
Редовни професор из поља уметности
ЧланСоња Пејић
Ванредни професор
 
Студент:Марија Варга (A5 9/2021)
Студијски програм:Сценска архитектура и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Микроорганизми тамне стране Месеца
Тема (Eng):Microorganisms of the dark side of the Moon
Датум одбране:26.09.2023. 13:00
Место одбране:SCEN - Сценска лабораторија
Комисија

ПредседникАндрија Динуловић
Доцент
МенторСлађана Милићевић
Доцент
ЧланСоња Пејић
Ванредни професор
 
Студент:Тијана Дамјановић (AU 6/2019)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Урбана трансформација подручја бродоградилишта и Морнарице у Новом Саду
Тема (Eng):Urban transformation of the shipyard and Navy area in Novi Sad
Датум одбране:26.09.2023. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАлександра Милинковић
Доцент
МенторДарко Реба
Редовни професор
ЧланМарина Царевић-Томић
Доцент
 
Студент:Бојан Каурин (SA 24/2018)
Студијски програм:Сценска архитектура, техника и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно решење Центра за развој плеса
Тема (Eng):The Conceptual design for the Dance Development Center
Датум одбране:26.09.2023. 12:30
Место одбране:401 - АХ8
Комисија

ПредседникДрагана Вилотић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторДаниела Димитровска
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
ЧланСања Маљковић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
 
Студент:Никола Стојадиновић (A5 7/2021)
Студијски програм:Сценска архитектура и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Путовање кроз нигдину
Тема (Eng):Journey through nowhere
Датум одбране:26.09.2023. 12:00
Место одбране:SCEN - Сценска лабораторија
Комисија

ПредседникСлађана Милићевић
Доцент
МенторТатјана Дадић-Динуловић
Редовни професор из поља уметности
ЧланЈелена Владушић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
 
Студент:Игор Богдановић (Zk 18/2019)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Процјена безбиједности од пожара вишеспратне стамбене зграде
Тема (Eng):Fire safety assessment of multistory residential building
Датум одбране:26.09.2023. 12:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЉиљана Поповић
Доцент
МенторМирјана Лабан
Редовни професор
ЧланСузана Драганић
Доцент
 
Студент:Ана Ђурић (IM 11/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за подршку пословању продавнице спортске опреме
Тема (Eng):A system to support the business of a sports equipment store
Датум одбране:26.09.2023. 11:30
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникТеодора Вучковић
Доцент
МенторДарко Стефановић
Редовни професор
ЧланАндраш Андерла
Ванредни професор
 
Студент:Слађана Симић (RA 184/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Евалуација потрошње енергије наменске платформе засноване на TDA4VM чипу при различитим начинима рада
Тема (Eng):Evaluation of power consumption of embedded platform based on TDA4VM chip in different operation modes
Датум одбране:26.09.2023. 11:30
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникМиодраг Ђукић
Доцент
МенторЖељко Лукач
Ванредни професор
ЧланВладимир Маринковић
Доцент
 
Студент:Сара Шкворц (SA 18/2019)
Студијски програм:Сценска архитектура, техника и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Доградња и адаптација вртића „Бели анђео” према потребама дјеце ометене у развоју
Тема (Eng):Extension and adaptation of the kindergarten "Beli andjeo" according to the needs of children with developmental disabilities
Датум одбране:26.09.2023. 11:30
Место одбране:401 - АХ8
Комисија

ПредседникДрагана Вилотић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторТатјана Бабић
Доцент
ЧланРомана Бошковић-Живановић
Ванредни професор из поља уметности
 
Студент:Анастасија Стевић (AI 41/2019)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Моделовање просторије и механичког коња у стимпанк стилу за потребе игре А Маднесс фор Тwо
Тема (Eng):Modeling a room and mechanical horse in steampunk style for the video game A Madness for Two
Датум одбране:26.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАна Перишић
Ванредни професор
МенторИгор Кекељевић
Ванредни професор
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Александра Хорњак (IM 93/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Истраживање миграција ЕРП система у системе рачунарства у облаку
Тема (Eng):Research on ERP system migrations to cloud computing systems
Датум одбране:26.09.2023. 11:00
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникТеодора Вучковић
Доцент
МенторДарко Стефановић
Редовни професор
ЧланАндраш Андерла
Ванредни професор
 
Студент:Никола Јевтић (MP 11/2019)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај брзине ласерског заваривања на облик и димензије завареног споја
Тема (Eng):Influence of laser welding speed on weld shape and dimensions
Датум одбране:26.09.2023. 11:00
Место одбране:109 - Канцеларија
Комисија

ПредседникДраган Рајновић
Ванредни професор
МенторСебастиан Балош
Редовни професор
ЧланМилан Пећанац
Асистент-мастер
 
Студент:Марија Дабић (RA 197/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Оптимизација времена подизања оперативног система уређаја базираног на TDA4 чипу
Тема (Eng):Boot time optimization of operating system for device based on TDA4 chip
Датум одбране:26.09.2023. 11:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникМиодраг Ђукић
Доцент
МенторЖељко Лукач
Ванредни професор
ЧланВладимир Маринковић
Доцент
 
Студент:Стефан Милошевић (SW 37/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена конволуционих неуронских мрежа у препознавању жанра музике
Тема (Eng):Music Genre Classification Using Convolutional Neural Network
Датум одбране:26.09.2023. 11:00
Место одбране:NT415 - НТП-415
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторМирна Капетина
Ванредни професор
ЧланДарко Чапко
Редовни професор
 
Студент:Јелена Ракић (AI 29/2017)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дигитални карактер Милунке Савић у стилу продукције компаније Волт Дизни
Тема (Eng):Digital Character of Milunka Savic in the style of The Walt Disney Company
Датум одбране:26.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАна Перишић
Ванредни професор
МенторИгор Кекељевић
Ванредни професор
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Анђела Жунић (RA 118/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација апликације за управљање наменским уређајем на даљину
Тема (Eng):Implementation of a remote control application for a embedded device
Датум одбране:26.09.2023. 10:30
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникМиодраг Ђукић
Доцент
МенторЖељко Лукач
Ванредни професор
ЧланВладимир Маринковић
Доцент
 
Студент:Ивана Миличић (E2 5/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Класификација покрета шаке на основу ЕМГ сигнала
Тема (Eng):CLASSIFICATION OF HAND GESTURES BASED ON EMG SIGNALS
Датум одбране:26.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлободан Табаковић
Редовни професор
МенторНикола Јорговановић
Редовни професор
ЧланВојин Илић
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Керац (F1 12/2022)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Употреба ЕЕГ параметара и субјективних процена за оптимизацију корисничког искуства у видео играма: анализа идентификације са дигиталним карактером
Тема (Eng):The use of EEG parameters and subjective assessments for optimizing user experience in video games: an analysis of identification with a digital character
Датум одбране:26.09.2023. 10:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторНеда Милић Керестеш
Ванредни професор
ЧланСандра Дедијер
Редовни професор
 
Студент:Ана Миљановић (II 32/2019)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена метода и техника унапређења процеса производње котрљајућих лежајева
Тема (Eng):Application of methods and tehniques for improving the rolling bearing production process
Датум одбране:26.09.2023. 10:00
Место одбране:004 - Кабинет
Комисија

ПредседникНебојша Бркљач
Доцент
МенторМилан Делић
Ванредни професор
ЧланМарина Јанковић
Асистент-мастер
 
Студент:Данило Перковић (MH 60/2018)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аутоматизација рада покретне траке помоћу Mitsubishi PLC
Тема (Eng):Automation of conveyor belt using Mitsubishi PLC
Датум одбране:26.09.2023. 10:00
Место одбране:MID0 - Лабораторија
Комисија

ПредседникИвана Шенк
Ванредни професор
МенторЛасло Тарјан
Ванредни професор
ЧланСрђан Тегелтија
Доцент
 
Студент:Зоран Боровић (MP 10/2019)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Заваривање ласером и опрема за заваривање
Тема (Eng):Laser welding and welding equipment
Датум одбране:26.09.2023. 10:00
Место одбране:109 - Канцеларија
Комисија

ПредседникДраган Рајновић
Ванредни професор
МенторСебастиан Балош
Редовни професор
ЧланМилан Пећанац
Асистент-мастер
 
Студент:Стефан Бирчанин (RA 155/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Прилагођење постојећег OpenAuto пројекта ради портабилности апликације
Тема (Eng):Adaptation of the existing OpenAuto project for application portability
Датум одбране:26.09.2023. 10:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникМиодраг Ђукић
Доцент
МенторВладимир Маринковић
Доцент
ЧланЖељко Лукач
Ванредни професор
 
Студент:Наташа Лаковић (SW 2/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој Веб 3Д галерије усмерен ка корисничком искуству
Тема (Eng):Development of a Web 3D gallery focused on user experience
Датум одбране:26.09.2023. 10:00
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникДушан Гајић
Ванредни професор
МенторДину Драган
Ванредни професор
ЧланВељко Петровић
Доцент
 
Студент:Јован Бајић (A7 2/2022)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Реактивација градитељског фонда – случај: „Херој Пинки 3“
Тема (Eng):Adaptive reuse of the built heritage – case: „Hero Pinkie 3“
Датум одбране:26.09.2023. 09:30
Место одбране:503 - Кабинет историја
Комисија

ПредседникСоња Пејић
Ванредни професор
МенторАница Драганић
Ванредни професор
ЧланМариа Силађи
Доцент
 
Студент:Душан Воларевић (II 22/2019)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена метода и техника унапређења квалитета у процесу производње каблова
Тема (Eng):Application of quality improvement methods and techniques in the cable production process
Датум одбране:26.09.2023. 09:30
Место одбране:004 - Кабинет
Комисија

ПредседникНебојша Бркљач
Доцент
МенторМилан Делић
Ванредни професор
ЧланМарина Јанковић
Асистент-мастер
 
Студент:Немања Васиљевић (PR 103/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Евалуација контролних табли и информационо–забавног система у возилима кроз историју
Тема (Eng):Evaluation of dashboards and infotainment systems in vehicles throughout history
Датум одбране:26.09.2023. 09:30
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторДушан Гајић
Ванредни професор
ЧланВељко Петровић
Доцент
 
Студент:Андреа Риђешић (AU 8/2019)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ЦО-ХОУСИНГ - лекције модернистичког наслијеђа: примјер Лимана 1 у Новом Саду
Тема (Eng):Co-housing - lessons of modernist heritage: example of Liman 1 in Novi Sad
Датум одбране:26.09.2023. 09:00
Место одбране:503 - Кабинет историја
Комисија

ПредседникМиљана Зековић
Редовни професор
МенторАница Драганић
Ванредни професор
ЧланМариа Силађи
Доцент
 
Студент:Анђела Аџић (GI 42/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Веб апликација за online поручивање накита
Тема (Eng):Web application for online jewelry ordering
Датум одбране:26.09.2023. 09:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникНеда Милић Керестеш
Ванредни професор
МенторМарко Марковић
Доцент
ЧланИвана Јурич
Доцент
 
Студент:Матеа Сивић (IM 71/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА КВАЛИТЕТА У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВИМА ИСО 10005 НА ПРИМЕРУ ПРОИЗВОДА – ТОЧАК У ОРГАНИЗАЦИЈИ “ВЕНЕРА БИКЕ”
Тема (Eng):Implementation of the quality plan in accordance with the requirements of the ISO 10005 standard on the example of the product wheel in the organization “Venera Bike”
Датум одбране:26.09.2023. 09:00
Место одбране:004 - Кабинет
Комисија

ПредседникНебојша Бркљач
Доцент
МенторМилан Делић
Ванредни професор
ЧланМарина Јанковић
Асистент-мастер
 
Студент:Јована Богојевић (IN 32/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена алгоритама надгледаног машинског учења на проблему бинарне класификације код предикције појаве дијабетеса
Тема (Eng):Application of Supervised Machine Learning Algorithms on the Problem of Binary Classification for Diabetes Prediction
Датум одбране:26.09.2023. 08:45
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторДушан Гајић
Ванредни професор
ЧланВељко Петровић
Доцент
 
Студент:Нађа Стојановић (GI 44/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Веб апликација за подстицање рециклаже
Тема (Eng):A web application to encourage recycling
Датум одбране:26.09.2023. 08:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникИвана Јурич
Доцент
МенторМарко Марковић
Доцент
ЧланНеда Милић Керестеш
Ванредни професор
 
Студент:Филип Миловановић (II 4/2019)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за вакуумирање прехрамбених производа
Тема (Eng):Food products vacuuming system
Датум одбране:26.09.2023. 08:00
Место одбране:123 - Кабинет
Комисија

ПредседникГордана Остојић
Редовни професор
МенторСтеван Станковски
Редовни професор
ЧланМилован Лазаревић
Редовни професор
 
Студент:Драгана Симић (ZK 1/2019)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Методолигија процене ризика од пожара за стамбено-пословну зграду
Тема (Eng):Methodology of fire risk assesment for residential-business building
Датум одбране:26.09.2023. 08:00
Место одбране:401 - Кабинет
Комисија

ПредседникЉиљана Поповић
Доцент
МенторМирјана Лабан
Редовни професор
ЧланСузана Драганић
Доцент
 
Студент:Страхиња Врховац (ZK 9/2019)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Процена безбедности од пожара породичне стамбене зграде
Тема (Eng):Fire safety assessment of family residential building
Датум одбране:26.09.2023. 08:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЉиљана Поповић
Доцент
МенторМирјана Лабан
Редовни професор
ЧланСузана Драганић
Доцент
 
Студент:Марија Зељковић (EE 66/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Велики поремећаји у електроенергетском систему и анализа рада релејне заштите
Тема (Eng):Major disturbances in the power system and analysis of relay protection operation
Датум одбране:25.09.2023. 16:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Катарина Двизац (EE 89/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Основна потребна знања из релејне заштите за електроинжењера опште струке
Тема (Eng):Basic required knowledge of relay protection for a general electrical engineer
Датум одбране:25.09.2023. 16:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Срђан Ћулибрк (EL 15/2020)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Основне струковне студије
Тема:Развој и Имплементација Динамичког Блог Сајта Користећи Дјанго Фрамеwорк
Тема (Eng):Development and Implementation of a Dynamic Blog Using the Django Framework
Датум одбране:25.09.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМилица Петковић
Доцент
МенторАлександар Миња
Доцент
ЧланМладен Ковачевић
Ванредни професор
 
Студент:Александра Росић (EE 50/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Изазови заштита микромрежа
Тема (Eng):Challenges of microgrid protection
Датум одбране:25.09.2023. 15:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Тијана Ђукнић (EL 32/2020)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Основне струковне студије
Тема:Развој и примена криптографије
Тема (Eng):Development and application of cryptography
Датум одбране:25.09.2023. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМладен Ковачевић
Ванредни професор
МенторАлександар Миња
Доцент
ЧланМилица Петковић
Доцент
 
Студент:Филип Тењи (EE 21/2012)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Оптималан избор и ангажовање производних капацитета у оперативном планирању погона електроенергетског система
Тема (Eng):Unit commitment in the operational planning of the electric power system
Датум одбране:25.09.2023. 14:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникАлександар Селаков
Ванредни професор
МенторПредраг Видовић
Ванредни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Марија Панић (EE 39/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Напредна регулација брзине обртања машине једносмерне струје
Тема (Eng):Advanced speed control of direct current motors
Датум одбране:25.09.2023. 14:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникДраган Милићевић
Ванредни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланДејан Рељић
Ванредни професор
 
Студент:Филип Рувидић (EE 214/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај облика калемова на индуктивност код бежичног преноса енергије
Тема (Eng):Effects of coil shapes on inductivity in wireless power transfer
Датум одбране:25.09.2023. 12:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникДејан Јеркан
Ванредни професор
МенторДејана Херцег
Ванредни професор
ЧланГорана Мијатовић
Доцент
 
Студент:Данијел Пиљагић (EL 2/2020)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Основне струковне студије
Тема:Складиштење електричне енергије у фотонапонским електранама
Тема (Eng):Storage of electrical energy in photovoltaic power plants
Датум одбране:25.09.2023. 12:00
Место одбране:NT005 - НТП-005
Комисија

ПредседникДраган Милићевић
Ванредни професор
МенторЗолтан Чорба
Ванредни професор
ЧланБане Попадић
Доцент
 
Студент:Иван Милић (EL 7/2020)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Основне струковне студије
Тема:Производња ФН електране у зависности од диспозиције ФН панела на равном крову
Тема (Eng):Production of the PV power plant depending on the disposition of the PV panels on the flat roof
Датум одбране:25.09.2023. 11:30
Место одбране:NT005 - НТП-005
Комисија

ПредседникБане Попадић
Доцент
МенторЗолтан Чорба
Ванредни професор
ЧланДраган Милићевић
Ванредни професор
 
Студент:Ђорђе Јовановић (EL 3/2020)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Основне струковне студије
Тема:Производња ФН електране у зависности од диспозиције ФН панела на земљи
Тема (Eng):Production of the PV power plant depending on the disposition of the PV panels on the flat roof
Датум одбране:25.09.2023. 11:00
Место одбране:NT005 - НТП-005
Комисија

ПредседникБане Попадић
Доцент
МенторЗолтан Чорба
Ванредни професор
ЧланДраган Милићевић
Ванредни професор
 
Студент:Војислав Сандић (G1 24/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРОЦЕНА СТАН?А И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У ЛОЗНИЦИ
Тема (Eng):ASSESSMENT OF CONDITION AND ENERGY RENOVATION OF FAMILY RESIDENTIAL BUILDING IN LOZNICA
Датум одбране:25.09.2023. 11:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникБранислава Новаковић
Редовни професор
МенторМирјана Малешев
Редовни професор
ЧланИван Лукић
Ванредни професор
 
Студент:Стеван Цетењи (PM 15/2021)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Пројектовање технологије заваривања размењивача топлоте у системима даљинског грејања
Тема (Eng):Develop a welding technologies for heat exchanger for district heating system
Датум одбране:25.09.2023. 11:00
Место одбране:110 - Кабинет
Комисија

ПредседникСебастиан Балош
Редовни професор
МенторМирослав Драмићанин
Доцент
ЧланСавка Адамовић
Ванредни професор
 
Студент:Душан Бркић (SW 42/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Функционално програмирање у програмском језику Елм
Тема (Eng):Functional programming in programming language Elm
Датум одбране:25.09.2023. 11:00
Место одбране:406 - Канцеларија
Комисија

ПредседникГоран Савић
Ванредни професор
МенторМилан Сегединац
Ванредни професор
ЧланЈелена Сливка
Ванредни професор
 
Студент:Даница Вучковић (ra 244/2017)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:СИСТЕМ ЗА ПРЕПОРУЧИВАЊЕ (ФИЛМОВА) СА ДВА РЕЖИМА РАДА: методом колаборативног филтрирања, методом модела базираног на садржају
Тема (Eng):Recommender system for movie recommendation with two regimes of working
Датум одбране:25.09.2023. 10:30
Место одбране:406 - Канцеларија
Комисија

ПредседникГоран Савић
Ванредни професор
МенторМилан Сегединац
Ванредни професор
ЧланЈелена Сливка
Ванредни професор
 
Студент:Лука Вучковић (SW 47/2013)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена мобилности као сервиса за унапређење јавног превоза кроз концепт дигиталних близанаца
Тема (Eng):Application of mobility as a service for the improvement of public transport through the concept of digital twins
Датум одбране:25.09.2023. 10:00
Место одбране:406 - Канцеларија
Комисија

ПредседникГоран Савић
Ванредни професор
МенторМилан Сегединац
Ванредни професор
ЧланЈелена Сливка
Ванредни професор
 
Студент:Оља Котлаја (GR 62/2017)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ЛЦЦА и примена у поређењу асфалтних мешавина
Тема (Eng):LCCA and its application in the comparison of asphalt mixtures
Датум одбране:25.09.2023. 09:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникБојан Матић
Редовни професор
МенторМилан Маринковић
Доцент
ЧланСлободан Колаковић
Ванредни професор
 
Студент:Ања Петрић (IM 30/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа и унапређење система менаџмента животном средином у организацији "Еуро Хербс" д.о.о.
Тема (Eng):Analysis and improvement of the Environmental Management System in the organization ,,Euro Herbs" d.o.o.
Датум одбране:25.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСтеван Милисављевић
Редовни професор
МенторНебојша Бркљач
Доцент
ЧланМарина Јанковић
Асистент-мастер
 
Студент:Марко Драгићевић (SW 74/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој AWS Serverless интернет апликација у облаку
Тема (Eng):Development of AWS Serverless Web Applications
Датум одбране:25.09.2023. 09:00
Место одбране:406 - Канцеларија
Комисија

ПредседникГоран Савић
Ванредни професор
МенторМилан Сегединац
Ванредни професор
ЧланЈелена Сливка
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Мирковић (GI 28/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дизајн корисничког интерфејса мобилне и десктоп апликације за ГРИД лабораторију
Тема (Eng):GRID Laboratory User Interface Design for Mobile and Desktop Application
Датум одбране:25.09.2023. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникГојко Владић
Ванредни професор
МенторСтефан Ђурђевић
Доцент
ЧланИван Пинћјер
Ванредни професор
 
Студент:Милана Ковачевић (GR 37/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат челичне конструкције спортске хале са другим садржајима
Тема (Eng):Design of steel structure of sport hall with standard range of accomodation
Датум одбране:25.09.2023. 08:00
Место одбране:107 - 107
Комисија

ПредседникВладимир Вукобратовић
Ванредни професор
МенторЂорђе Јовановић
Доцент
ЧланВладимир Живаљевић
Асистент са докторатом
 
Студент:Ана Арсић (I2 27/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ СКРАМ ОКВИРА У МАРКЕТИНГУ НА ПРИМЕРУ КОМПАНИЈЕ ЛЕВУП ДИГИТАЛ СОЛУТИОНС
Тема (Eng):ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE SCRUM FRAMEWORK IN MARKETING ON THE EXAMPLE OF LEVUP DIGIRAL SOLUTIONS
Датум одбране:22.09.2023. 16:00
Место одбране:303 - Кабинет
Комисија

ПредседникТеодора Вучковић
Доцент
МенторДанијела Ћирић Лалић
Доцент
ЧланМаја Петровић
Ванредни професор
 
Студент:Ивана Лазаревић (RA 137/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој веб апликације за здравствене установе
Тема (Eng):Development of a Web Application for Healthcare Institutions
Датум одбране:22.09.2023. 15:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторНикола Лубурић
Доцент
ЧланИгор Дејановић
Редовни професор
 
Студент:Влада Пемац (IN 19/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Упоредна анализа тржишне вредности капитала произвођача електричних аутомобила
Тема (Eng):Comparative analysis of the market value of electric car companies
Датум одбране:22.09.2023. 12:30
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникМладен Радишић
Редовни професор
МенторДушан Добромиров
Редовни професор
ЧланМирослав Ференчак
Доцент
 
Студент:Ања Обрадов (E2 36/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Алат за препознавање међузависности и утицаја између безбедносно критичних софтверских компоненти различитог интегритета
Тема (Eng):A tool for identifying interdependencies between safety critical software components of different ASIL
Датум одбране:22.09.2023. 11:30
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникЈелена Ковачевић
Доцент
МенторБогдан Павковић
Ванредни професор
ЧланИван Мезеи
Редовни професор
 
Студент:Михајло Ђорђевић (SW 34/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој оперативног система са основним скупом функционалности
Тема (Eng):Development of an Operating System with a Basic Set of Features
Датум одбране:22.09.2023. 11:30
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторДушан Гајић
Ванредни професор
ЧланВељко Петровић
Доцент
 
Студент:Петар Илић (IN 50/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Финансијска анализа ауто компанија на фосилна горива
Тема (Eng):Financial analysis of fossil fuel car companies
Датум одбране:22.09.2023. 11:00
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникМладен Радишић
Редовни професор
МенторДушан Добромиров
Редовни професор
ЧланМирослав Ференчак
Доцент
 
Студент:Дуња Марјановић (GG 28/2019)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој инфраструктуре геопростроних података у складу са INSPIRE директивом, Тема: Катастарске парцеле и објекти
Тема (Eng):Development of Spatial Data Infrastructure in accordance with the INSPIRE directive: theme Cadastral parcels and Buildings
Датум одбране:22.09.2023. 10:30
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникАлександра Радуловић
Ванредни професор
МенторДубравка Сладић
Ванредни професор
ЧланМехмед Батиловић
Доцент
 
Студент:Јана Мишчевић (I2 9/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Увођење приступа усмереног на човека у процесу брендирања ИТ послодавца
Тема (Eng):Implementing a human-centered approach in the IT employer branding process
Датум одбране:22.09.2023. 10:00
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникЈелена Спајић
Доцент
МенторДанијела Лалић
Редовни професор
ЧланДејана Недучин
Ванредни професор
 
Студент:Стефана Михајловић (EE 19/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа комуникационих В2В перформанси за 4Г ЛТЕ В2X технологију базирана на пару Цохда Wирелесс МК6Ц ЕВК платформи.
Тема (Eng):Analysis of communication V2V performance for 4G LTE V2X technology based on a pair of Cohda Wireless EVK MK6C platforms
Датум одбране:22.09.2023. 09:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМладен Ковачевић
Ванредни професор
МенторДејан Вукобратовић
Редовни професор
ЧланМилица Петковић
Доцент
 
Студент:Немања Јелић (RA 237/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Симулација бакље у Унреал погону игре
Тема (Eng):Simulation of the torch in the Unreal engine
Датум одбране:21.09.2023. 12:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникКсенија Дорословачки
Ванредни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Душан Дрманић (GR 167/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат бетона за армиранобетонску конструкцију вишеспратне стамбене зграде у Новом Саду
Тема (Eng):Design of concrete for the RC structure of residential building in Novi Sad
Датум одбране:21.09.2023. 11:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникМирјана Малешев
Редовни професор
МенторСлободан Шупић
Доцент
ЧланСузана Драганић
Асистент са докторатом
 
Студент:Никола Максимовић (MP 52/2019)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Могућности примене технологије термоформирања у области стоматологије
Тема (Eng):Potential applications of thermoforming technology in dentistry
Датум одбране:21.09.2023. 11:00
Место одбране:D4-D - МИ Д4-Д
Комисија

ПредседникМилован Лазаревић
Редовни професор
МенторМладомир Милутиновић
Ванредни професор
ЧланМарко Вилотић
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Живановић (PR 22/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Оркестрација wеб апликације употребом ХасхиЦопр Номад-а
Тема (Eng):Orchestration of a web application using HashiCorp Nomad
Датум одбране:20.09.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторЕрвин Варга
Ванредни професор
ЧланАлександар Селаков
Ванредни професор
 
Студент:Зорана Радовић (PI 8/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент МБА
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Тимска ефективност
Тема (Eng):Team effectiveness
Датум одбране:11.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланАна Нешић Томашевић
Ванредни професор
 
Студент:Милан Субашић (MH 35/2014)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пример вишенаменског уређаја - паметни вентилатор
Тема (Eng):An example of a multifunctional device - a smart fan
Датум одбране:08.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВук Врањковић
Ванредни професор
МенторРастислав Струхарик
Редовни професор
ЧланМирко Раковић
Ванредни професор