Predmet: Statika konstrukcija 1 (17 - GG22)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTeorija konstrukcija
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 29.08.2007..

Sticanje znanja neophodnih za analizu naprezanja i deformacija statički određenih linijskih konstrukcija usled stalnog i pokretnog opterećenja.
Osposobljenost za proračun i analizu svih vrsta statički određenih linijskih nosača koji se primenjuju u građevinarstvu. Stečena znanja koriste se u stručnim predmetima koji slede i u inženjerskoj praksi.
Tehnička teorija savijanja štapa u ravni. Geometrija deformacije štapa i geometrija sila. Osnovne nepoznate i osnovne jednačine, statička i kinematička klasifikacija nosača. Teoreme o energiji nosača. Princip virtualnih pomeranja, princip virtualnih sila i njihova primena. Statički određeni nosači: određivanje reakcija oslonaca i sila u presecima punih i rešetkastih nosača; metoda čvorova, metoda dekompozicije, metoda zamene elemenata, primena principa virtualnih pomeranja. Deformacija statički određenih nosača. Određivanje pomeranja tačaka i obrtanja preseka nosača; geometrijsko rešenje, primena principa virtualnih sila. Statičko kinematička analogija, određivanje dijagrama pomeranja punih i rešetkastih nosača. Uticajne funkcije, uticajne linije i njihova primena. Pokretno opterećenje i dijagrami ekstremnih vrednosti. Konstrukcija uticajnih linija za reakcije i sile u presecima punih i rešetkastih nosača: statička metoda, kinematička metoda, metoda zamene elemenata. Teoreme o uzajamnosti. Konstrukcija uticajnih linija za deformacijske veličine.
Predavanja, numeričko-grafičke vežbe, konsultacije. Vežbe se izvode po grupama, a obrađeni zadaci u potpunosti prate materiju sa predavanja. Kontinualno praćenje nivoa znanja i ispit. Uslov za izlazak na ispit su pozitivno ocenjeni individualni zadaci.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Đurić, M., Perić-Đurić, O.Statika konstrukcija1990Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Đurić, M., Nikolić, D.Statika konstrukcija – uticaj pokretnog opterećenja1990Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Đorđević, R.Statika konstrukcija1998Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Nikolić D.Statika konstrukcija, Zbirka rešenih ispitnih zadataka1986Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Folić, R.Statika konstrukcija, Zbirka rešenih zadataka1987Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radujković dr Aleksandra
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Džolev dr Igor
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mirjanić Jelena
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Nožica Tanja
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mirjanić Jelena
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe