Predmet: Stručna praksa (17 - P2SP)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i pribori
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje neposrednih saznanja o funkcionisanju i organizaciji preduzeća i institucija koje se bave poslovima u okviru struke za koju se student osposobljava i mogućnostima primene prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata za primenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja za rešavanje konkretnih praktičnih inženjerskih problema u okviru izabranog preduzeća ili insititucije. Upoznavanje studenata sa delatnostima izabranog preduzeća ili institucije, načinom poslovanja, upravljanjem i mestom i ulogom inženjera u njihovim organizacionim strukturama.
Formira se za svakog kandidata posebno, u dogovoru sa rukovodstvom preduzeća ili institucije u kojima se obavlja stručna praksa, a u skladu sa potrebama struke za koju se student osposobljava.
Konsultacije i pisanje dnevnika stručne prakse u kome student opisuje aktivnosti i poslove koje je obavljao za vreme stručne prakse.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Veći broj autoraOdgovarajući materijal neophodan za rešavanje zadataka obuhvaćenih zadacima2018Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Domaći zadatakdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!