Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Петар Станишић (IM 64/2012)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Комуницирање у међународном пословању
Тема (Eng):Communication in Iinternational Business
Датум одбране:09.02.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВеселин Перовић
Редовни професор
МенторРанко Бојанић
Ванредни професор
ЧланЈелена Демко-Рихтер
Ванредни професор
 
Студент:Владимир Рацковић (GR 102/2011)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА МОНТАЖНЕ ХАЛЕ, ВОДАЊ
Тема (Eng):Project of technology and organization of the construction of assembly hall,Vodan?
Датум одбране:09.02.2023. 10:30
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЈасмина Дражић
Редовни професор
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланЖељко Јакшић
Ванредни професор
 
Студент:Лука Крмар (PR 42/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Кластеризација локација на гугл мапама
Тема (Eng):Google Maps location clustering
Датум одбране:07.02.2023. 13:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторДуња Врбашки
Доцент
ЧланКсенија Дорословачки
Ванредни професор
 
Студент:Славица Нешковић (MP 42/2017)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање алата за израду таблета на фармацеутској преси
Тема (Eng):Tool design for the production of tablets in the pharmaceutical press
Датум одбране:07.02.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМладомир Милутиновић
Ванредни професор
МенторДејан Моврин
Доцент
ЧланСебастиан Балош
Редовни професор
 
Студент:Валентина Мијић (PR 39/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Бун - извршно окружење за ЈаваСцрипт
Тема (Eng):Bun - JavaScript runtime framework
Датум одбране:07.02.2023. 13:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторДуња Врбашки
Доцент
ЧланКсенија Дорословачки
Ванредни професор
 
Студент:Емилија Ристић (PR 107/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Основи тесалационих шејдера
Тема (Eng):Basics of tessellation shaders
Датум одбране:07.02.2023. 12:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникКсенија Дорословачки
Ванредни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Немања Николић (PR 153/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Визуелизација мреже спортских објеката градске средине
Тема (Eng):Visualization of the network of sports facilities in the city environment
Датум одбране:07.02.2023. 12:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникКсенија Дорословачки
Ванредни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Сања Пејић (EE 85/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа селективности прекострујне заштите у мрежи средњег напона
Тема (Eng):Analysis of the selectivity of overcurrent protection in the medium voltage network
Датум одбране:03.02.2023. 15:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Бранко Стојаков (GG 19/2015)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена савремених технологија премера у инжењерској геодезији
Тема (Eng):Application of modern surveying technologies in engineering geodesy
Датум одбране:03.02.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторМехмед Батиловић
Доцент
ЧланДушан Јовановић
Ванредни професор
 
Студент:Лука Мириловић (MH 34/2017)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај неких конструкционих параметара вентилског механизма на основне погонске карактеристике мотора СУС
Тема (Eng):Influence of some design parameters of the valvetrain on the basic performance characteristics of the IC engine
Датум одбране:02.02.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБорис Стојић
Ванредни професор
МенторНебојша Николић
Ванредни професор
ЧланАтила Зелић
Доцент
 
Студент:Јован Мирановић (ST 69/2010)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Означавање товарно-манипулативних јединица интермодалног транспорта
Тема (Eng):Codification of the intermodal loading units
Датум одбране:01.02.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Бојана Станковић (I2 67/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Утицај награђивања на задовољство запослених
Тема (Eng):The impact of the reward system on employee satisfaction
Датум одбране:30.01.2023. 11:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникПетар Врговић
Ванредни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланАна Нешић Томашевић
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Берић (ZZ 28/2018)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Преглед понуда и карактеристика уређаја за сагоревање дрвне биомасе у Републици Србији
Тема (Eng):Overview of the offer and characteristics of devices for burning wood biomass in republic of Serbia
Датум одбране:30.01.2023. 10:00
Место одбране:F-12 - Ф - Блок 012
Комисија

ПредседникБојан Батинић
Ванредни професор
МенторЗоран Чепић
Доцент
ЧланМладенка Новаковић
Асистент - др наука
 
Студент:Никола Ковачевић (AU 99/2012)
Студијски програм:Архитектура и урбанизам
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Архитектонско-урбанистичка студија одрживог домаћинства
Тема (Eng):Architectural-urbanistic study of a sustainable homestead
Датум одбране:29.12.2022. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарина Царевић-Томић
Доцент
МенторМилица Врачарић
Редовни професор
ЧланИвана Мараш
Доцент
 
Студент:Данијела Лазић (EE 84/2015)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИНЦИПИ ЗАШТИТЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА
Тема (Eng):Principles of Protection of Power Transformers
Датум одбране:21.10.2022. 12:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Доцент
ЧланВладимир Поповић
Доцент