Elektronska oglasna tabla odbrana završnih radova
Nivo studija: 
Student:Nikola Mataruga (GG 7/2016)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Klasifikacija fotogrametrijskog snimka metodama mašinskog učenja
Tema (Eng):Classification of photogrametry images by methods of machine learning
Datum odbrane:29.04.2024. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikAleksandra Radulović
Vanredni profesor
MentorMiro Govedarica
Redovni profesor
ČlanDubravka Sladić
Vanredni profesor
 
Student:Marko Đurđević (ST 42/2009)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:UPOREDNA ANALIZA FUNKCIONISANJA LINIJE BROJ 4 U NOVOM SADU ZA 2010, 2017. I 2023 GODINU
Tema (Eng):Comparative analysis of the functioning of line number 4 in Novi Sad for 2010th, 2017th and 2023rd year
Datum odbrane:26.04.2024. 14:00
Mesto odbrane:132 - Kabinet
Komisija

PredsednikMilan Simeunović
Redovni profesor
MentorPavle Pitka
Vanredni profesor
ČlanTatjana Kovačević
Docent
 
Student:Marko Vučinić (G1 28/2021)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:IDEJNO REŠENJE ODVOĐENJA UPOTREBLJENIH VODA NASELJA ŠAJKAŠ SA PPOV
Tema (Eng):CONCEPTUAL SOLUTION FOR WASTE WATER DRAINAGE OF THE SETTLEMENT ŠAJKAŠ WITH PPOV
Datum odbrane:26.04.2024. 10:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikSlobodan Kolaković
Vanredni profesor
MentorMatija Stipić
Docent
ČlanSlobodan Tašin
Vanredni profesor
 
Student:Goran Matić (PM 17/2021)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Master strukovne studije
Tema:Osobine čelika X153CrMoV12 za izradu puža ekstrudera
Tema (Eng):Properties of X153CrMoV12 steel for making extruder screws
Datum odbrane:25.04.2024. 11:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDragan Rajnović
Vanredni profesor
MentorMiroslav Dramićanin
Docent
ČlanSavka Adamović
Vanredni profesor
 
Student:Boško Vuković (M1 7/2020)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Određivanje veze između tvrdoće i stepena deformacije kod zapreminskog deformisanja cilindričnim alatom
Tema (Eng): Hardness – strain relation in a bulk forming with a cylindrical tool
Datum odbrane:25.04.2024. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSavka Adamović
Vanredni profesor
MentorMiroslav Dramićanin
Docent
ČlanPlavka Skakun
Vanredni profesor
 
Student:Mila Aleksić (MM 14/2017)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Hidrostatički pogon vozila
Tema (Eng):Hydrostatic drive system
Datum odbrane:23.04.2024. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikRadomir Đokić
Vanredni profesor
MentorBoris Stojić
Vanredni profesor
ČlanStjepan Galamboš
Docent
 
Student:Sanja Pumpalović (ZZ 25/2018)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite životne sredine
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:UTICAJ MIKROPLASTIKE NA ŽIVOTNU SREDINU U GRAĐEVINSKOM SEKTORU
Tema (Eng):Environmental impact of microplastics in the civil engineering sector
Datum odbrane:22.04.2024. 13:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikZoran Čepić
Vanredni profesor
MentorBojan Batinić
Vanredni profesor
ČlanZorica Mirosavljević
Asistent - dr nauka
 
Student:Nataša Drljača (MM 30/2017)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Upravljanje zalihama
Tema (Eng):Inventory management
Datum odbrane:22.04.2024. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMarinko Maslarić
Vanredni profesor
MentorSanja Bojić
Vanredni profesor
ČlanSvetlana Nikoličić
Redovni profesor
 
Student:Srđan Bijelić (H1 7/2020)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:SISTEM PAMETNE KUĆE
Tema (Eng):SMART HOME SYSTEM
Datum odbrane:19.04.2024. 16:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikVule Reljić
Docent
MentorVladimir Rajs
Vanredni profesor
ČlanKalman Babković
Vanredni profesor
 
Student:Miroslav Bogdanović (E1 58/2022)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:BEŽIČNI PRENOS ELE?TRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE PUNJENJA LA?IH ELE?TRIČNIH VOZILA
Tema (Eng):Wireless transmission of electricity for charging light electric vehicles
Datum odbrane:19.04.2024. 14:00
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikVule Reljić
Docent
MentorVladimir Rajs
Vanredni profesor
ČlanBane Popadić
Docent
 
Student:Miloš Pjevac (O2 7/2020)
Studijski program:Geodezija i geoinformatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Konformne projekcije za Republiku Srbiju sa najmanjim apsolutnim linearnim deformacijama
Tema (Eng):Conformal projections for the Republic of Serbia with the least absolute linear deformations
Datum odbrane:19.04.2024. 12:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikAleksandar Ristić
Redovni profesor
MentorMirko Borisov
Redovni profesor
ČlanGoran Marinković
Vanredni profesor
 
Student:Sonja Tomčić (E2 20/2022)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:EKSTRAKTIVNA SUMARIZACIJA TEKSTA UPOTREBOM WORD2VEC, DOC2VEC I GPT3.5 MODELA
Tema (Eng):EXTRACTIVE TEXT SUMMARIZATION OF USING WORD2VEC, DOC2VEC AND GPT-3.5 MODELS
Datum odbrane:18.04.2024. 11:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikJelena Slivka
Vanredni profesor
MentorAleksandar Kovačević
Redovni profesor
ČlanLidija Krstanović
Vanredni profesor
 
Student:Katarina Mijailović (SA 16/2019)
Studijski program:Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema: Studija arhitekture prolaznosti: Idejni projekat Kuća – Spomenik
Tema (Eng):Transience Architecture Study: Conceptual project House - Monument
Datum odbrane:09.04.2024. 12:00
Mesto odbrane:SCEN - Scenska laboratorija
Komisija

PredsednikTatjana Babić
Docent
MentorAleksandra Pešterac
Vanredni profesor
ČlanDragana Vilotić
Docent iz polja umetnosti
 
Student:Ana Krsmanović (ZZ 68/2016)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite životne sredine
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Evaluacija uticaja na životnu sredinu izgradnje silosa i sušare
Tema (Eng):Evaluation of the environmental impact of the Construction of Silos and Dryer
Datum odbrane:05.04.2024. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDragana Štrbac
Redovni profesor
MentorNemanja Stanisavljević
Redovni profesor
ČlanZorica Mirosavljević
Asistent - dr nauka