prof. dr Jovan Dorić


Nedostaje slika

dr Jovan Dorić

Redovni profesor


Telefon021/485-2373
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 002

Jovan Dorić je rođen 27. novembra 1983. godine u Novom Sadu. Završio je osnovnu školu ``Prva Vojvođanska Brigada`` a zatim gimnaziju ``Laza Kostić`` obe u  Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka upisao je školske 2002. godine a završio integrisane master studije 2008. godine. Studirao je mašinstvo na Depratmanu za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo Katedre za motore i vozila. Prosečan uspeh na ovim studijama iznosio je 9,54. Diplomski master rad pod nazivom ``Koncepcija bezventilskog četvorotaktnog motora SUS sa potpunijim širenjem radnog tela`` odbranio je 09. jula 2008. godine. Posle završene vojne službe upisuje doktorske studije na istom fakultetu i zasniva radni odnos kao saradnik u nastavi Fakulteta tehničkih nauka. Doktorske studuje upisao je školske 2008. godine na smeru mašinsko inženjerstvo, a završio ih 2012. godine sa prosekom 10,00. Doktorsku disertaciju pod naslovom ``Unapređenje efektivnosti motora SUS primenom nekonvencionalnog klipnog mehanizma`` odbranio je 11. juna 2012. U zvanje docenta na Fakultetu tehničkih nauka izabran je 15.10.2012 godine. Od 2012 godine član je komisije za standardizaciju iz oblasti motora sa unutrašnjim sagorevanjem M070 Instituta za standardizaciju Srbije. Dobitnik je nekoliko nagrada za postignut uspeh u toku studiranja. Oblast interesovanja su motori SUS i motorna vozila, sa akcentom na teoriju motora, sagorevanje u motorima, primena alternativnih goriva (TNG, KPG, vodonik...), performanse vozila i simulacija procesa u nekonvencionalnim  motorima SUS. Učestvovao je u realizaciji više Republičkih projekata koji su bili finansirani od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj kao i u međunarodnom TEMPUS projektu. Izvodi predavanja iz predmeta: Osnovi motora SUS, Motori SUS, Modeliranje i konstrukcija motora SUS, Ispitivanje motora i vozila, Tehničke eksploatacije mašina i Odabranih poglavlja iz motora SUS. Učestvuje u realizaciji nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama. Autor ili koautor je više od 150 naučnih radova različitih kategorija, među kojima su najznačajnije reference kategorije M13, M21a i M92. Autor je jednog univerzitetskog udžbenika, nekoliko patenata i tehničkih rešenja, kao i mnogobrojnih studija, ekspertiza, radova na međunarodnim konferencijama kao i radova u domaćim i stranim naučnim časopisima. Kao član komisije, predsednik ili mentor učestovovao je u oceni i odbrani brojnih diplomskih radova, master radova i doktorskih disertacija. Takođe je učestvovao u komisijama za izbor u akademska zvanja saradnika i nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i drugim Univerzitetima u zemlji. Aktivno učestvuje u poslovima veštačenja u timu sudskih veštaka Fakulteta tehničkih nauka za oblast mašinske tehnike kao i različitim ispitivanjima motornih vozila koja Laboratorija za motore i vozila obavlja po ovlašćenju Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Od 2020. godine je recenzent nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT). U zvanje redovnog profesora izabran je 15.10.2022. godine. Od 2017. godine do 2021. godine je vršio dužnost šefa Katedre za motore i vozila, 01.11.2021. godine je izabran za direktora Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo, takođe vrši dužnost šefa Laboratorije za motore i vozila od 2015. godine.

Redovni profesor
15.10.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom11.06.2012.01.09.2012.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Asistent23.11.2010.01.05.2012.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Saradnik u nastavi01.01.2009.01.11.2010.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Vanredni profesor15.10.2017.14.10.2022.Katedra za motore i vozila
Docent15.10.2012.Katedra za motore i vozila
NazivU Ustanovi
Koncepcija bezventilskog četvorotaktnog motora SUS sa potpunim širenjem radnog tela

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Unapredjenje efektivnosti motora SUS primenom nekonvencionalnog klipnog mehanizma

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Koncepcija bezventilskog četvorotaktnog motora SUS sa potpunim širenjem radnog tela

Master rad

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Kriterijum produkcijeOpis
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaAdamović D., Dorić J., Vojinović-Miloradov M.: BTEX in the Exhaust Emissions of Motor Vehicles, New York, Springer New York Heidelberg Dordrecht London, 2013, str. 333-343, ISBN 978-1-4614-7587-3, UDK: DOI 10.1007/978-1-4614-7588-0
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiAdamović D., Dorić J., Vojinović-Miloradov M., Adamović (Majkić) S., Pap S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: The emission of BTEX compounds during movement of passenger car in accordance with the NEDC, Science of the Total Environment, 2018, Vol. 639, pp. 339-349, ISSN 0048-9697
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDorić J., Klinar I.: Efficiency of a new IC engine concept with variable piston motion, Thermal Science, 2014, Vol. 18, No 1, pp. 113-127, ISSN 0354-9836, UDK: 651
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDorić J., Klinar I.: Efficiency characteristics of a new Quasi-Constant Volume Combustion spark ignition engine, Thermal Science, 2013, Vol. 17, No 1, pp. 119-133, ISSN 0354-9836, UDK: 651
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDorić J., Klinar I.: The realisation and analysis of a new thermodynamic cycle for internal combustion engine, Thermal Science, 2011, Vol. 15, No 4, pp. 961-974, ISSN 0354-9836, UDK: 651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNakomčić-Smaragdakis B., Čepić Z., Živančev (Šenk) N., Dorić J., Radovanović Petrovi Lj.: Use of scrap tires in cement production and their impact on nitrogen and sulfur oxides emissions, Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, 2016, Vol. 38, No 4, pp. 485-493, ISSN 1556-7036, UDK: DOI 10.1080/15567036.2013.787473
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomNikolić N., Torović T., Antonić Ž., Dorić J.: An Algorithm for Obtaining Conditional Wear Diagram of IC Engine Crankshaft Main Journals, FME Transactions, 2011, Vol. 39, No 4, pp. 157-164, ISSN 1451-2092
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomČavić M., Penčić M., Rackov M., Dorić J., Lu Z.: Graphical Synthesis of 6-bar Dwell Linkage Mechanism, FME Transactions, 2018, ISSN 1451-2092, UDK: (accepted for publication)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Dorić J.: Constant power spark ignition engine, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, Vol. 393, pp. 1-6, ISSN 1757-8981- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić N., Dorić J., Stojić B.: A computer program for IC engine crankshaft main bearings wear diagrams, 10. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Novi Sad, 6-8 Jun, 2018, ISBN 1757-899X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić N., Antonić Ž., Dorić J., Jocanović M.: INFLUENCE OF LOAD AND OIL VISCOSITY ON STRIBECK CURVE SHAPE FOR LONG JOURNAL BEARING, 9. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH, Zagreb: Faculty of Engineering, University of Rijeka, 5-7 Septembar, 2018, pp. 13-16
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRaspopović N., Dorić J., Grujić I., Nikolić N.: ANALYSIS OF HYBRID TURBOCHARGER IN MOTOR VEHICLE IC ENGINE, 6. International Congress Motor Vehicles Motors - MVM, Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 6-8 Oktobar, 2016, pp. 219-226, ISBN 978-86-6335-055-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGrujić I., Dorić J., Stojanović N., Davinić A., Pešić R., Sunny N.: NUMERICAL MODELING OF IC ENGINE COMBUSTION PROCESS , 6. International Congress Motor Vehicles & Motors - MVM, Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac,, 6-8 Oktobar, 2016, pp. 213-218, ISBN 978-86-6335-055-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić N., Dorić J., Tadić N.: INFLUENCE OF IC ENGINE CRANKSHAFT MAIN JOURNALS LENGTHS ON MAIN BEARINGS LOAD, 8. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH, Ljubljana, 11-13 Septembar, 2017, pp. 21-24, ISBN 0184-9069
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Vujičić L., Nikolić N.: Simulation of working process in IC Engine, 17. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia – SIMTERM, Soko Banja: Society of Thermal Engineers of Serbia, 20-23 Oktobar, 2015, pp. 983-987, ISBN 978-86-6055-097-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Nikolić N.: Load analysis of crankshaft drive with the use computer simulation, 17. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia – SIMTERM, Soko Banja: Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, 20-23 Oktobar, 2015, pp. 977-981
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Nikolić N.: New Internal Combustion Engine, 9. The 9th International Symposium - KOD 2016 - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured: Faculty of technical sciences - Novi Sad, 9-12 Jun, 2016, pp. 105-108, ISBN 978-86-7892-821-5, UDK: 658.512.2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić N., Dorić J., Jocanović M.: A computer program for the visualization of IC engine crankshaft main bearings load, 9. The 9th International Symposium - KOD 2016 - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured: Faculty of technical sciences, 9-12 Jun, 2016, pp. 89-92, ISBN 978-86-7892-821-5, UDK: 658.512.2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Nikolić N., Galamboš S.: Unconventional flat double acting I.C. engine, 6. International Congress Motor Vehicles & Motors - MVM, Kragujevac: Fakultet inženjerskih nauka, 6-8 Oktobar, 2016, pp. 57-63, ISBN 978-86-6335-037-3, UDK: 629.3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić N., Dorić J., Raspopović N.: Influence of air leakage in the air-intake system on some operation parameters of an automobile spark-ignition engine, 6. International Congress Motor Vehicles & Motors - MVM, Kragujevac: Fakultet inženjerskih nauka, 6-8 Oktobar, 2016, pp. 51-56, ISBN 978-86-6335-037-3, UDK: 629.3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGalamboš S., Dorić J., Ružić D.: Wind effects on the agricultural spraying using CFD simulations, 6. International Congress Motor Vehicles & Motors - MVM, Kragujevac: Fakultet inženjerskih nauka, 6-8 Oktobar, 2016, pp. 277-282, ISBN 978-86-6335-037-3, UDK: 629.3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Mišić M.: Impact of rod ratio on wear diagram of IC engine crankshaft journal bearing, 25. Nauka i motorna vozila, Beograd: Yugoslav Society of Automotive Engineers, 14-15 April, 2015, pp. 262-271, ISBN 978-86-80941-39-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGalamboš S., Dorić J.: Design and analysis of car body using CFD software, 12. International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology - DEMI, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, 29-30 Maj, 2015, pp. 693-697, ISBN 978-99938-39-53-8, UDK: 621.3(048)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić N., Klinar I., Dorić J., Raspopović N.: Influence of the faulty MAP sensor on some operation parameters of an automobile spark-ignition engine, 12. International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology - DEMI, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, 29-30 Maj, 2015, pp. 719-723, ISBN 978-99938-39-53-8, UDK: 621.03(048)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Kovač A., Nikolić N., Galamboš S., Klinar I.: Improving performance of spark ignition engine using variable length intake manifold, 12. International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology - DEMI, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, 29-30 Maj, 2015, pp. 627-633, ISBN 978-99938-39-53-8, UDK: 621.3(048)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Jelisavac B., Ružić D.: One method for modelling motorcycle frame, 4. Conference on Innovative Technologies IN-TECH2013, Budimpešta, 10-13 Septembar, 2013, pp. 15-18, ISBN 1849-0662
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Dorić J., Miloradov M., Adamović (Majkić) S.: Optimal Working Regime of IC Engine from the Point of Emission Characteristics, 12. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Andrevlje: Faculty of Technical Sciences, Departmant of Production Engineering, 25-26 Septembar, 2015, pp. 207-210, ISBN 978-86-7892-722-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Klinar I.: Efficiency of radial-rotary IC engine, 17. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia – SIMTERM, Soko Banja: Society of Thermal Engineers of Serbia, 20-23 Oktobar, 2015, pp. 1004-1009, ISBN 978-86-6055-076-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić N., Dorić J., Antonić Ž.: Some aspects of temperature distribution in IC engine crankshaft bearing, 17. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia – SIMTERM, Soko Banja: Society of Thermal Engineers of Serbia, 20-23 Oktobar, 2015, pp. 1010-1015, ISBN 978-86-6055-076-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Dorić J., Adamović (Majkić) S.: Urban Driving and Emission of Carcinogenic Substances, 5. Towards a humane city, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 5-6 Novembar, 2015, pp. 433-437, ISBN 978-86-7892-739-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Klinar I.: Modelling of Internal Combustion Engine with Longer Piston dwell, 8. International Symposium - KOD - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured: Faculty of Technical Sciences, 12-15 Jun, 2014, pp. 101-105, ISBN 978-86-7892-615-0, UDK: 658.512.2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Dorić J., Adamović (Majkić) S., Mihajlović I.: Benzene Emission During NEDC, 20. 20th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged: SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága, 22 Septembar, 2014, pp. 102-105, ISBN 978-963-12-1161-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStojić B., Časnji F., Poznić A., Dorić J.: Design concept choice for agricultural transport vehicle based on given technical and working conditions, 40. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 21-24 Februar, 2012, pp. 171-180, ISBN ISSN 1333-265, UDK: 631
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Klinar I., Nikolić N., Stojić B.: Use of natural gas in agricultural machinery, 40. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu Agronomski Fakultet, Hrvatska, 21-24 Februar, 2012, pp. 149-160, ISBN 1333-2651, UDK: 631
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Klinar I., Nikolić N.: Realisation of dwell motion mechanism with non-circular gears, 7. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Balatonfured: Faculty of technical sciences, 24-26 Maj, 2012, pp. 345-348, ISBN 978-86-7892-399-9, UDK: 621
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić N., Torović T., Antonić Ž., Dorić J.: A Comparative Approach to the Load Determination of IC Engine Main Bearings, 7. International Symposium about machine and industrial design in mechanical engineering - KOD 2012, Balatonfured, 24-26 Maj, 2012, pp. 199-204, ISBN 978-86-7892-399-9, UDK: 621
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAdamović D., Dorić J., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Krajinović S., Adamović (Majkić) S.: BTEX in the exhaust emissions of motor vehicles, 1. Global Conference on Global Warming, Istanbul: Istanbul Technical University (ITU) / International Association for Hydrogen Energy, 8-12 Jul, 2012, pp. 1165-1171, ISBN ISBN 978-605-89885-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Nikolić N., Klinar I.: Unconventional variable displacement internal combustion engine, 1. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2012, Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 26-29 Septembar, 2012, pp. 35-39, ISBN 978-953-6326-77-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Raspopović N., Klinar I.: Improvement of test stand for internal combustion engine, 17. Motorna vozila i motori MVM, Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 3-5 Oktobar, 2012, pp. 186-191, ISBN 978-86-86663-91-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Raspopović N., Adamović D., Antonić Ž., Klinar I.: One method for measurement of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) in spark ignition engine , 17. Motorna vozila i motori MVM, Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 3-5 Oktobar, 2012, pp. 192-199, ISBN 978-86-86663-91-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić N., Torović T., Antonić Ž., Dorić J.: Investigation of usage possibilities of a mean value engine model in simulation of IC engine intake system faults, 1. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2012, Rijeka: Faculty of Engineering, University of Rijeka, 26-29 Septembar, 2012, pp. 125-129, ISBN 978-953-6326-77-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAntonić Ž., Nikolić N., Torović T., Dorić J.: A Mathematical Model for Determining Some Tribological Characteristics of Plain Journal Bearing, 1. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2012, Rijeka: Faculty of Engineering, University of Rijeka, 26-29 Septembar, 2012, pp. 349-352, ISBN 978-953-6326-77-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKaranović N., Čepić Z., Dorić J., Mihajlović I., Stošić M., Vojinović-Miloradov M.: End-of-life-vehicles: source of Fe-metals and environmental imapct of schredder plant in Serbia, 17. The international conference Engineering of Environment Protection - TOP, Časta-Papiernička: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, 14-16 Jun, 2011, pp. 125-130, ISBN 978-80-227-3519-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Klinar I., Čepić Z.: One approach for improvement of spark ignition engine efficiency, 15. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Soko Banja: Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, 18-21 Oktobar, 2011, pp. 742-751, ISBN 978-86-6055-018-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J.: One Approach for Modeling Miller Cycle Engine, 10. CAR — The International Congress on Automotive, Pitešti: FISITA, 2-4 Novembar, 2011, ISBN 1453-1100
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Klinar I.: Efficiency of a Valveless IC engine with more complete expansion, 1. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH, Prague, 14-16 Septembar, 2010
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Klinar I.: Construction of non-conventional internal combustion engine, 6. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Palić, 29-30 Septembar, 2010, pp. 293-296, ISBN 978-86-7892-278-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Klinar I.: Kinematic analysis of piston mechanism in valveless internal combustion engines with more complete expansion, , 2010, pp. 397-405, 3. International Congress Motor Vehicles and Motors, Kragujevac: Mašinski Fakultet u Kragujevcu, 7-9 Oktobar, 2010, pp. 397-405, ISBN 978-86-86663-58-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKlinar I., Dorić J.: One method vor determining the limit values of diagnostic parameters of I.C. engine piston-cylinder assemblies, 6. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Palić: Fakultet tehničkih nauka, 29-30 Septembar, 2010, pp. 305-310, ISBN 978-86-7892-278-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Pilić V., Bešić I., Hodolič J.: Application of reverse engineering based on feature recognition, 10. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad, 9-10 Oktobar, 2009, pp. 125-128
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Dorić J., Adamović (Majkić) S., Obrovski B., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: Benzene concentration levels in exhaust gas of experimental engine, 23. International Scientific Conference "Engineering for Environment Protection" – TOP, Šamorin-Čilistov: Slovak University of Technology, 20-22 Septembar, 2017, pp. 1-1, ISBN 978-80-227-4731-8
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Miloradov M., Dorić J., Adamović (Majkić) S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: Residual toluene concentrations in exhaust gas waste stream, 21. TOP 2015-Engineering of environment protection, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 23-25 Jun, 2015, pp. 17-17, ISBN 978-80-227-4376-1
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduAgarski B., Dorić J., Milanković D., Kljajin M., Antić A., Vukelić Đ.: Life Cycle Assessment of Internal Combustion Engine Constructions, 20. SETAC Europe - LCA Case Study Symposium, Novi Sad: SETAC, 24-26 Novembar, 2014, pp. 59-60, ISBN 2310-3191
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Dorić J., Radonić (Jakšić) J., Adamović (Majkić) S., Raspopović N.: Benzene in motor vehicle exhaust, 14. European Meeting on Environmental Chemistry (14th EMEC), Budva: Nacionalna biblioteka Crne Gore, 4-7 Decembar, 2013, pp. 81-82, ISBN 978-9940-9059-1-0
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Dorić J.: Teorija motora SUS, Novi Sad, Fakultet tehnilčkih nauka , 2015, str. 1-421, ISBN 978-86-7892-717-1, UDK: 621.43(075.8)
(M43) Monografska bibliografska publikacijaStojić B., Poznanović N., Ružić D., Dorić J.: Drumska vozila, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 1-249, ISBN 978-86-7892-660-0, UDK: 629.3(075.8)
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaDorić J., Klinar I., Torović T.: Mogućnosti unapređenja efikasnosti termodinamičkog ciklusa motora SUS, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2010, str. 176-198, ISBN 978-86-7892-253-4, UDK: 631.372
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaDorić J., Klinar I., Antonić Ž.: Dinamička analiza klipnog mehanizma bezventilskog motora SUS sa potpunijim širenjem radnog tela, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2010, str. 199-217, ISBN 978-86-7892-253-4, UDK: 631.372
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaAntonić Ž., Nikolić N., Dorić J.: Termo i hidrodinamička analiza ležišta kolenastog vratila motora SUS, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2010, str. 152-175, ISBN 978-86-7892-253-4, UDK: 631.372
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaLončarević Z., Dorić J.: Analysis of cam phasing influence on performance of internal combustion engine, Machine Design, 2018, Vol. 10, No 1, pp. 17-20, ISSN 1821-1259
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDorić J., Klinar I.: Influence of conrod length on wear diagram of I.C. engine crankshaft bearing, Machine Design, 2016, Vol. 7, No 4, pp. 125-128, ISSN 1821-1259
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDorić J.: Wire Winding Machine Design, Machine Design, 2016, Vol. 8, No 2, pp. 69-72, ISSN 1821-1259
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDorić J., Klinar I.: Unapređenje procesa dovođenja toplote radnom telu motora SUS, Traktori i pogonske mašine, 2013, Vol. 18, No 3, pp. 26-34, ISSN 0354-9496, UDK: 631,372
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDorić J., Klinar I.: Jedan metod merenja pritiska u cilindru motora SUS, Traktori i pogonske mašine, 2013, Vol. 18, No 3, pp. 34-41, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDorić J., Klinar I.: Jedan metod unapređenja koeficijenta punjanja , Traktori i pogonske mašine, 2013, Vol. 18, No 3, pp. 41-49, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaNikolić N., Torović T., Antonić Ž., Dorić J.: Simulacija neispravnosti u usisnom sistemu pomoću osrednjenog modela motora, Traktori i pogonske mašine, 2012, Vol. 17, No 2-3, pp. 105-111, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaAntonić Ž., Nikolić N., Torović T., Dorić J.: Jedan selektivan metod crtanja Štribekovog dijagrama za dugo klizno radijalno ležište , Traktori i pogonske mašine, 2012, Vol. 17, No 2-3, pp. 78-84, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDorić J., Klinar I., Dorić M.: Constant Volume Combustion Cyle for IC Engine, FME Transactions, 2011, Vol. 39, No 3, pp. 97-104, ISSN 1451-2092
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDorić J., Ružić D., Klinar I., Stojić B.: Unapređenje efikasnosti parcijalnih karakteristika oto motora, Traktori i pogonske mašine, 2011, Vol. 16, No 2, pp. 54-60, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDorić J., Klinar I., Antonić Ž., Dorić M., Stojić B.: Poređenje performansi oto motora pogonjenih primarnim i alternativnim gorivom, Traktori i pogonske mašine, 2011, Vol. 16, No 2, pp. 61-67, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaAntonić Ž., Nikolić N., Torović T., Dorić J.: JEDAN MATEMATIČKI MODEL ZA ODREĐIVANJE RASPODELE TEMPERATURE U KLIZNOM RADIJALNOM LEŽIŠTU, Traktori i pogonske mašine, 2011, Vol. 16, No 4, pp. 56-62, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaStojić B., Časnji F., Poznić A., Dorić J.: Modulizacija poljoprivrednog transportera, Traktori i pogonske mašine, 2011, Vol. 16, No 4, pp. 7-12, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaStojić B., Časnji F., Poznić A., Dorić J.: Preliminarna analiza osnova za izbor koncepta i konstruktivnih parametara poljoprivrednog transportera, Traktori i pogonske mašine, 2011, Vol. 16, No 4, pp. 13-20, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaNikolić N., Antonić Ž., Dorić J.: Uporedni prikaz dva analitička postupka konstruisanja polarnog dijagrama opterećenja glavnih ležišta kolenastog vratila, IMK-14 - Istraživanje i razvoj, 2011, Vol. 1, No 38, pp. 3-10, ISSN 0354-6829, UDK: 621
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDorić J., Klinar I., Nikolić N.: Nekonvencionalni osmotaktni ciklus motora sa unutrašnjim sagorevanjem, IMK-14 - Istraživanje i razvoj, 2011, Vol. 40, No 3, pp. 31-36, ISSN 0354-6829, UDK: 621
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDorić J., Klinar I.: Uticaj entropije na izlazne parametre pogonskih oto motora SUS, Poljoprivredna tehnika, 2010, No 1, pp. 1-10, ISSN 0554-5587, UDK: 631(059)
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J.: Poređenje karakteristika oslobađanja toplote korišćenjem dizela i biodizela kao pogonskog goriva motora SUS, Traktori i pogonske mašine, 2017, Vol. 22, No 3/4, pp. 54-58, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKovač A., Dorić J.: Poboljšanje koeficijenta punjenja motora SUS primenom usisne grane promenljive dužine, Traktori i pogonske mašine, 2016, Vol. 21, No 2/3, pp. 19-26, ISSN 0354-9496, UDK: 657.474
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBabić I., Dorić J., Vujičić L.: Unapređenje rada prehranjivanog dizel motora primenom električnog kompresora , Traktori i pogonske mašine, 2016, Vol. 21, No 2/3, pp. 34-42, ISSN 0354-9496, UDK: 657.474
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVujičić L., Dorić J.: Dinamička analiza klipnog mehanizma motora SUS primenom računarom podržanih tehnologija, Traktori i pogonske mašine, 2016, Vol. 21, No 2/3, pp. 27-33, ISSN 0354-9496, UDK: 657.474
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J.: Motor SUS dvoradnog dejstva, Traktori i pogonske mašine, 2016, Vol. 21, No 2/3, pp. 7-10, ISSN 0354-9496, UDK: 657.474
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J., Nikolić N.: Double acting piston engine, Machine Design, 2016, Vol. 8, No 3, pp. 107-110, ISSN 1821-1259
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaGalamboš S., Dorić J., Klinar I.: Design and analysis of car model by CFD software, Machine Design, 2015, Vol. 7, No 2, pp. 67-68, ISSN 1821-1259
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaGalamboš S., Ružić D., Dorić J., Stojić B.: Analiza uticaja vetra na poljoprivredno prskanje pomoću CFD simulacije, Traktori i pogonske mašine, 2015, Vol. 20, No 2, pp. 60-65, ISSN 0354-9496, UDK: 631
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J., Mišić M.: Uticaj dužine klipnjače na habanje kolenastog vratila motora SUS, Traktori i pogonske mašine, 2015, Vol. 20, No 3/4, pp. 7-14, ISSN 0354-9496, UDK: 631
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J.: Uticaj sagorevanja pri konstantnoj zapremini na toksičnost produkta sagorevanja, Traktori i pogonske mašine, 2015, Vol. 20, No 3/4, pp. 15-20, ISSN 0354-9496, UDK: 631
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J., Galamboš S.: Simulacija rada turbo-kompresora prehranjivanog traktorskog motora, Traktori i pogonske mašine, 2015, Vol. 20, No 3/4, pp. 28-34, ISSN 0354-9496, UDK: 631
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J., Mladenović V., Galamboš S.: Eksploatacija turbokompresora u motorima SUS, Traktori i pogonske mašine, 2015, Vol. 20, No 3/4, pp. 35-44, ISSN 0354-9496, UDK: 631
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaGalamboš S., Raspopović N., Dorić J.: Eksperimentalno postrojenje za ispitivanje brzohodnih motora SUS, Traktori i pogonske mašine, 2015, Vol. 20, No 3/4, pp. 51-54, ISSN 0354-9496, UDK: 631
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaJović M., Dorić J.: Prilog ispitivanju pogonskih karakteristika OTO motora, Traktori i pogonske mašine, 2015, Vol. 20, No 3/4, pp. 61-66, ISSN 0354-9496, UDK: 631
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J., Kostić M., Klinar I.: Analiza otkaza sistema za recirkulaciju produkata sagorevanja, Traktori i pogonske mašine, 2015, Vol. 20, No 3/4, pp. 74-81, ISSN 0354-9496, UDK: 631
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J., Vidić B.: Diagnostics of IC engine piston-cylinder assemblies, Tehnička dijagnostika, 2015, Vol. 14, No 2, pp. 28-33, ISSN 1451-1975, UDK: 62 (497.11)
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDragosavljević V., Dorić J.: Uticaj režima rada na habanje letećih rukavaca kolenastog vratila motora SUS, Traktori i pogonske mašine, 2014, Vol. 19, No 3, pp. 72-78, ISSN 0354-9496, UDK: 629.06
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J., Klinar I.: Numerička analiza uticaja antifrikcionih prevlaka na efikasnost traktorskih dizel motora, Traktori i pogonske mašine, 2014, Vol. 19, No 3, pp. 65-71, ISSN 0354-9496, UDK: 629.06
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J., Klinar I.: Motori sa unutrašnjim sagorevanjem konstantne snage, Traktori i pogonske mašine, 2014, Vol. 19, No 3, pp. 57-64, ISSN 0354-9496, UDK: 629.06
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J., Klinar I.: Mogućnosti unapređenja traktorskih motora kroz primenu dezaksijalnih klipnih mehanizama, Traktori i pogonske mašine, 2014, Vol. 19, No 3, pp. 49-56, ISSN 0354-9496, UDK: 629.06
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J.: Unconventional Miller Engine, Scientific Bulletin, Automotive, 2012, Vol. 17, No 21, pp. 112-122, ISSN 1453-1100
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J., Raspopović N., Klinar I., Stojić B.: Novo laboratorijsko postrojenje za ispitivanje motora SUS, Traktori i pogonske mašine, 2012, Vol. 17, No 2/3, pp. 64-70, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J., Klinar I., Antonić Ž.: Jedan metod verifikacije simulacije rada motora SUS, Traktori i pogonske mašine, 2012, Vol. 17, No 2/3, pp. 56-63, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J., Klinar I., Nikolić N.: Izbor matematičkog modela toplotnih proračuna dizel motora, Traktori i pogonske mašine, 2012, Vol. 17, No 2/3, pp. 48-55, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaRužić D., Dorić J.: Značaj osobina otpadnih ulja poljoprivredne mehanizacije Significance of the agricultural machinery waste oil characteristics, Traktori i pogonske mašine, 2010, Vol. 15, No 4, pp. 46-50, ISSN 0354-9496, UDK: 628.4, 631.3
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J., Klinar I., Simikić M.: Primena savremenih materijala za izradu ventila kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem, Traktori i pogonske mašine, 2010, Vol. 15, No 2/3, pp. 34-41, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaTorović T., Nikolić N., Antonić Ž., Klinar I., Dorić J.: Tehnička eksploatacija, održavanje i remont aktuelnih sistema za napajanje motora komprimovanim prirodnim gasom, Traktori i pogonske mašine, 2010, Vol. 15, No 2/3, pp. 86-93, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J., Klinar I.: KINEMATSKA ANALIZA KLIPNOG MEHANIZMA BEZVENTILSKOG MOTORA SUS SA POTPUNIJIM ŠIRENJEM RADNOG TELA, Mobility and Vehicle Mechanics, 2010, Vol. 36, No 4, pp. 7-20, ISSN 1450-5304, UDK: 621+629(0.5)=802.0
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKlinar I., Torović T., Antonić Ž., Nikolić N., Dorić J.: Neki aspekti primene CNG za pogon motornih vozila, Traktori i pogonske mašine, 2009, Vol. 14, No 2/3, pp. 75-82, ISSN 0354-9496
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaTorović T., Nikolić N., Antonić Ž., Klinar I., Dorić J.: Analiza konstruktivnih i eksploatacionih svojstava aktuelnih sistema za napajanje motora prirodnim gasom, Traktori i pogonske mašine, 2009, Vol. 14, No 2/3, pp. 65-74, ISSN 0354-9496
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J.: Bezventilski motor SUS sa potpunim širenjem radnog tela, Traktori i pogonske mašine, 2009, Vol. 14, No 2/3, pp. 58-64, ISSN 0354-9496
(M53) Rad u naučnom časopisuDorić J.: IMPROVEMENT OF TURBO DISESEL IC ENGINE WITH ELECTRIC COMPRESSOR , Machine Design, 2017, Vol. 9, No 2, pp. 61-64, ISSN 1821-1259
(M53) Rad u naučnom časopisuAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Miloradov M., Dorić J., Adamović (Majkić) S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: Residual Toluene Concentrations in Exhaust Gas Waste Stream of Motor Vehicle, Applied Mechanics and Materials, 2016, Vol. 832, pp. 137-143, ISSN 1662-7482, UDK: doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.832.137
(M53) Rad u naučnom časopisuDorić J., Klinar I., Dorić M.: One approach for modelling intermittent motion mechanism with noncircular gears, Machine Design, 2011, Vol. 3, No 2, pp. 121-127, ISSN 1821-1259, UDK: 62-11:658.512.2
(M53) Rad u naučnom časopisuPilić V., Dorić J., Hodolič J., Bešić I., Vukelić Đ.: Short contribution of application of reverse engineering based on feature recognition, Education, Research and Innovation, 2010, Vol. 3, No 2, pp. 14-18, ISSN 1337-9089
(M53) Rad u naučnom časopisuGrujic I., Stojanovic N., Dorić J., Glisovic J., Narayan ., Davinić A.: ENGINE LOAD IMPACT ON MAXIMUM VALUE OF NORMAL FORCE IN PISTON MEHANISM , Traktori i pogonske mašine, 2018, Vol. 23, No 1/2, pp. 10-16, ISSN 0354-9496, UDK: 631.312.021.3:621.791.3.004.67
(M53) Rad u naučnom časopisuDorić J., Raspopovic N.: UNAPREĐENJE RADA PREHRANJIVANOG BENZINSKOG MOTORA PRIMENOM HIBRIDNOG TURBOKOMPRESORA , Traktori i pogonske mašine, 2018, Vol. 23, No 2/3, pp. 6-11, ISSN 0354-9496, UDK: 631.312.021.3:621.791.3.004.67
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDorić J.: Analiza parametara na akumulativnost međumesne linije, 4. Međunarodni simpozijum : Novi Horizonti, Doboj: Saobraćajni fakultet Doboj, 22-23 Novembar, 2013, pp. 47-53, ISBN 978-99955-36-57-2
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Dorić J., Adamović (Majkić) S., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J.: Emisija toluena u uslovima gradske vožnje, 7. Simpozijum Hemija i zaštita životne sredine sa međunarodnim učešćem - EnviroChem, Palić: Srpsko hemijsko deuštvo, 9-12 Jun, 2015, pp. 69-70, ISBN 978-86-7132-058-0
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduAdamović D., Dorić J., Adamović (Majkić) S., Radonić (Jakšić) J., Prica M.: Aromatična jedinjenja u izduvnim gasovima motornih vozila , 6. 6. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine EnviroChem 2013, sa međunarodnim učešćem, Vršac: Srpsko hemijsko društvo, Beograd, Srbija, 21-24 Maj, 2013, pp. 158-159, ISBN 978-86-7132-052-8
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduDorić J., Klinar I.: Ekološke i eksploatacione karakteristike Oto motora pogonjeni tečnim naftnim gasom, 16. GAS, Kladovo: Udruženje za gas Srbije, 17-20 Maj, 2011, ISBN 0354-8589, UDK: 662.76
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduTorović T., Antonić Ž., Nikolić N., Dorić J.: OSNOVNE KARAKTERISTIKE PETE GENERACIJE UREĐAJA ZA TNG, 16. GAS, Kladovo, 17-20 Maj, 2011, ISBN YUISSN0354 - 8589, UDK: 662.76
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduKlinar I., Dorić J.: Bezbednosno-tehnički i pravni aspekti primene prirodnog gasa za pogon motornih vozila, 15. GAS, Vrnjačka Banja, 18-21 Maj, 2010, pp. 1-6, ISBN 0354-8589, UDK: 662.76
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaDorić J.: Unapređenje efektivnosti motora SUS primenom nekonvencionalnog klipnog mehanizma, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2012, str. 1-289, UDK: 621
(M83) Novo laboratorijsko postrojenje, novo eksperimentalno postrojenje, novi tehnološki postupakDorić J., Klinar I., Raspopović N., Dakić B., Nikolić N., Antonić Ž.: Novo eksperimentalno postrojenje za ispitivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem, 2012
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloDorić J.: Unconventional double acting piston internal combustion engine 2016/1105, Beograd, Zavoz za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2016, str. 1-13, ISBN 2016/0347
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloDorić J.: Motor SUS sa varijabilnim kretanjem klipa broj priznatog patenta 53805, Beograd, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2015, str. 60-60, UDK: 631
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloDorić J.: Motor SUS sa dužim zadržavanjem klipa u blizini SMT2015/0257, Beograd, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2015
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloDorić J.: Radijalno-rotacioni bezventilski motor SUS sa potpunijim širenjem radnog tela broj priznatog patenta 52086 , Beograd, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Bilten, 2012, str. 1403-1403, ISBN 0354-771X, UDK: 631.372
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorMotorna vozila i motori SUSUniverzitet u Novom Sadu15.10.2022.
Vanredni profesorMotorna vozila i motori SUSUniverzitet u Novom Sadu15.10.2017.
DocentMotorna vozila i motori SUSUniverzitet u Novom Sadu15.10.2012.
Asistent - dr naukaMotori susFakultet tehničkih nauka12.12.2011.
AsistentMotori susFakultet tehničkih nauka23.11.2010.
Saradnik u nastaviMotori susFakultet tehničkih nauka19.12.2009.
Saradnik u nastaviMotori susFakultet tehničkih nauka19.12.2008.