vanr. prof. dr Nebojša Nikolić


Nedostaje slika

dr Nebojša Nikolić

Vanredni profesor


Telefon021/485-2355
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 003

Rođen 27. januara 1969. godine u Loznici. Zvanje diplomiranog mašinskog inženjera stekao 3. novembra 1994. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Na istom fakultetu, 3. maja 2001. godine, odbranio i magistarski rad pod nazivom "Jedan prilaz optimizaciji unutrašnjeg uravnoteženja motora sa unutrašnjim sagorevanjem". Doktorsku disertaciju pod naslovom "Razvoj metoda dijagnostike usisnog sistema motora sa unutrašnjim sagorevanjem" odbranio 3. jula 2015. godine, takođe na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
Od maja 1995. do oktobra 1995. radio u "Autovojvodina D.D." u Novom Sadu kao stručni saradnik. Od oktobra 1995. do aprila 1996. radio u fabrici delova za motore "MOTINS" u Novom Sadu kao konstruktor mašina i uređaja. Od aprila 1996. do aprila 2000. radio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu kao asistent-pripravnik. Od aprila 2000. do oktobra 2001. radio na Fakultetu tehničkih nauka kao stručni saradnik. Od oktobra 2001. do maja 2015. bio zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka kao asistent. Od maja 2015. do novembra 2015. radio na Fakultetu tehničkih nauka kao saradnik na projektu. Od novembra 2015. do danas zaposlen kao docent na Fakultetu tehničkih nauka.

Vanredni profesor
13.11.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik na projektu14.05.2015.01.10.2015.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Asistent sa magistraturom17.09.2001.01.04.2015.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Docent13.11.2015.Katedra za motore i vozila
NazivU Ustanovi
Merenje otpora rezanja pri obradi glodanjem i žičanim četkama pri režimima pogodnim za primenu pri robotizovanoj obradi

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1994

Jedan prilaz optimizaciji unutrašnjeg uravnoteženja motora sa unutrašnjim sagorevanjem

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Razvoj metoda dijagnostike usisnog sistema motora sa unutrašnjim sagorevanjem

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuNikolić Nebojša, Torović Tripo, Antonić Života: "A procedure for constructing a theoretical wear diagram of IC engine crankshaft main bearings", Mechanism and Machine Theory 58, pp 120-136.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuAntonić Života, Nikolić Nebojša, Radomirović Dragi: "On the influence of a pin type on the friction losses in pin bearings", Mechanism and Machine Theory 46, pp 975-985
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAntonić, Ž, Nikolić, N, Torović, T,: Effective Viscosity Method in Hydrodynamic Lubrication Theory, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment ICEE, Proceedings CD, Phuket, Thailand, May 10-11, 2007.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAntonić, Ž, Nikolić, N, Torović, T,: Influence of Different Boundary Condition on Steady-State Performance Characteristics of Plain Hydrodynamic Journal Bearing, The 2nd International Conference „Power Transmissions ´06“, Novi Sad, Serbia & Montenegro, 25-26. April 2006, str. (221-225
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić Nebojša, Torović Tripo, Antonić Života, Dorić Jovan: "A Comparative Approach to the Load Determination of IC Engine Main Bearings", Proceedings of the KOD VII, ISBN 978-86-7892-399-9, Balatonfured, pp 199-204
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić Nebojša, Torović Tripo, Antonić Života, Dorić Jovan: "Investigation of usage possibilities of a mean value engine model in simulation of IC engine intake system faults", Proceedings of the 3rd International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2012, Rijeka, Croatia, pp. 125-129.
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaNikolić Nebojša, Torović Tripo, Antonić Života: "Jedan metod određivanja opterećenja glavnih ležišta kolenastog vratila motora", Monografija "Aktuelni pravci razvoja traktora", FTN Novi Sad, 2010.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaAntonić Života, Nikolić Nebojša, Torović Tripo: "A Mathematical Description of Hydrodynamic Lubrication of Journal Bearing", Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering 2/3, ISSN: 1584-2665, pp. 85-92.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaNikolić Nebojša, Torović Tripo, Antonić Života, Dorić Jovan: "An Algorithm for Obtaining Conditional Wear Diagram of IC Engine Crankshaft Main Journals", FME Transactions 39/4, pp. 157-164
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaNikolić, N., Torović, T., Antonić, Ž.: Određivanje opterećenja glavnih rukavaca kolenastog vratila po ’’nerazrezanoj’’ proračunskoj šemi, časopis Traktori i pogonske mašine, Vol. 6, No. 2, Novi Sad, 2001., str. (31-37).
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorMotorna vozila i motori SUSUniverzitet u Novom Sadu13.11.2020.
DocentMotorna vozila i motori SUSUniverzitet u Novom Sadu13.11.2015.
Asistent - stari nazivMotori susFakultet tehničkih nauka14.05.2012.
Asistent pripravnik RMotori susFakultet tehničkih nauka11.06.2009.
Asistent 1 - magistarMotori susFakultet tehničkih nauka26.05.2009.
Asistent - stari nazivMotori susFakultet tehničkih nauka15.06.2005.
Asistent - stari nazivMotori susFakultet tehničkih nauka17.09.2001.