Master akademske studije / Inženjerstvo zaštite životne sredine
Inženjerstvo zaštite životne sredine

 Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer zaštite životne sredine (Mast.inž.zašt.živ.sred.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Štrbac dr Dragana
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Fizičko hemijski principi30200.004
Viši kurs matematike 121100.003
Praktikum zaštite životne sredine30203.007
Izborni predmet 1M30-20-201.005
Izborni predmet 2M20-20-200.004
Stručna praksa00003.003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Slobodni izborni predmet21-20-100.00-1.004
Projektovanje sistema zaštite33000.004
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama master rada000100.0014
Izrada i odbrana master rada00008.0012