doc. dr Marija Delić


Nedostaje slika

dr Marija Delić

Docent


Telefon021/485-2292
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 123

Marija Delić rođena je 29.9.1987. Osnovnu i srednju školu završila je u Novom Sadu sa izuzetnim uspehom i kao nosilac Vukove diplome. Nakon završetka gimnazije upisuje studije primenjene matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, koje je završila 2010. godine sa prosečnom ocenom 9,66. Odmah zatim, nastavlja školovanje na istom fakultetu, upisujući master studije primenjene matematike, koje je završila 2011. godine sa prosečnom ocenom 9,80. Više puta u toku studija nagrađivana je od fakulteta i univerziteta za postignute rezultate, a bila je i stipendista “Fonda za mlade talente” Republike Srbije i na osnovnim i na master studijama.
2012. godine upisuje doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer matematika u tehnici. U toku studija bavila se istraživanjem u okviru analize digitalnih slika sa struktuiranom matematičkom podlogom koja uglavnom obuhvata pojmove iz teorije fazi skupova. Doktorsku disertaciju obranila je  1. septembra 2020. Zaposlena je na katedri za metematiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Diplomski rad "Poasonov proces" 2010.
Master rad "Dimenzija vektorskog prostora" 2011.
Doktorska disertacija "Modeli neodređenosti u obradi digitalnih slika" 2020.

Docent
01.01.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.04.2013.01.12.2014.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent sa doktoratom01.12.2020.Katedra za matematiku
Asistent01.01.2015.Katedra za matematiku
NazivU Ustanovi
Poasonov proces

Diploma

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2010

Modeli neodređenosti u obradi digitalnih slika

Doktorat

Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2020

Dimenzija vektorskog prostora

Master rad

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiDelić M., Nedović Lj., Pap E.: Extended power-based aggregation of distance functions and application in image segmentation, Information Sciences, 2019, Vol. 494, pp. 155-173, ISSN 0020-0255
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRalević N., Delić M., Nedović Lj.: Aggregation of fuzzy metrics and its application in image segmentation, Iranian Journal of Fuzzy Systems, 2022, Vol. 19, No. 3, pp. 19-37, ISSN 1735-0654
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMarija Delić, "Local Binary Patterns Based on α-cutting Approach", Journal of Electronic Imaging (SPIE) 29(4), 043021 (2020)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDelić M., Pap E., Nedović Lj.: Information Fusion by Extended Power-Based Aggregation in Image Segmentation, 6. International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Novi Sad, 20 April, 2019, pp. 162-167, ISBN 978- 86-7912-703-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNedović Lj., Pap E., Ralević N., Delić M.: X-RAY IMAGE SEGMENTATION USING PRODUCT-TYPE AGGREGATION OF DISTANCE FUNCTIONS, 46. Simpozijum o operacionim istraživanjima, Kladovo: Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, 15-18 Septembar, 2019, pp. 361-366, ISBN 978-86-7680-363-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarija Delić, Joakim Lindblad and Nataša Sladoje, "alphaLBP - a Novel Member of the Local Binary Pattern Family Based on alpha-cutting ", In Proceedings of the 9th IEEE International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA),IEEE, Zagreb, Croatia, Sept. 2015.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNedović Lj., Delić M., Ralević N.: OWA aggregated distance functions and their application in image segmentation, 16. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica: Obuda University, Budapest, Hungary; Subotica Tech, Serbia; University of Novi Sad; Subotica: Visoka tehnička škola strukovnih studija, Serbia, 13-15 Septembar, 2018, pp. 311-316, ISBN 978-1-5386-6840-5
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.01.2021.
Asistent - dr naukaTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.12.2020.
AsistentTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.01.2018.
AsistentTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.01.2015.
Saradnik u nastaviMatematikaFakultet tehničkih nauka01.04.2014.
Saradnik u nastaviMatematikaFakultet tehničkih nauka01.04.2013.