Predmet: Fizičko hemijski principi (06 - Z507)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za samostalan rad u područjima prirodnih nauka, sa posebnim akcentom na polja fizičko-hemijskih istraživanja u oblasti Inženjerstva zaštite životne sredine i aktivno korišćenje savremenih eksperimentalnih, numeričkih i fizičko-hemijskih metoda, kao i razvijanje sposobnosti za stalno proširivanje i traganje za novim saznanjima u komplekosnoj interdisciplinarnoj oblasti Inženjerstva zaštite životne sredine.
Ishod predmeta: 1. Opšte sposobnosti: Samostalno uočavanje, formulisanje i rešavanje problema koristeći savremene eksperimentalne, teorijske i numeričke metode. Osposobljavanje za organizaciju i izvođenje timskog istraživanja, za obradu rezultata prema naučnim principima i za donošenje optimalnih i realnih zaključaka. Sposobnost pretraživanja relevantne literature i drugih oblika informacija; 2. Predmetno-specifične sposobnosti: Posebna afilijacija prema prirodnim naukama iz fizičko-hemijske oblasti.
Uvod: Hemijska termodinamika i kinetika. Složena interakcija između zemljišta, vode, vazduha i biosfere. Definicija pojma biofizičke površine. Zagrevanje zemljišta, vode i vazduha. Precipitacija i rastvaranje. Fizičko-hemijski procesi na granici faza. Interreakcije između čvrste i tečne faze, čvrste i gasovite i tečne i gasovite. Osnovni koncepti kontaminacije biosfere i procesi fizičko-hemijskih tretmana. Novi materijali, nanomolekuli i nanotehnologija. Molekularne interakcije. Suprahemija i supramolekuli. Brzina i kinetika kompleksnih reakcija. Osnovni principi koloidnih sistema. Fizičko hemijski procesi u funkciji Inženjerstva zaštite životne sredine.
Nastava će biti realizovana u vidu predavanja, seminarskih i domaćih radova i kolokvijuma - razgovora sa studentima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Peter Atkins, Julio De PaulaAtkins" Physical Chemistry2006Oxford University PressEngleski
Werner Strumm, James J. MorganvAn Introduction Emphasizing Chemical Equilibria in Natural Waters1981John Wiley & SonsEngleski
Dragan A. Marković, Šimon A. Đarmati, Ivan A. Gržetić et alFizičkohemijski osnovi zaštite životne sredine - Izvori zagađivanja, posledice i zaštita, II1996Univerzitet u BeograduSrpski jezik
G. Klečka et al.EVALUTION OF PERSISTENCE AND LONG-RANGE TRANSPORT OF ORGANIC CHEMICALS IN THE ENVIRONMENT2000SETAC Special Publications Series, USAEngleski
Werner Stumm, James J. MorganAquatic Chemistry1981John Wiley & SonsEngleski
Vernon L. Snoeyink, David JenkinsWater Chemistry1980John Wiley & SonsEngleski
J. ThompsonPower Sources 71979Academic PressEngleski
D. Gvozdenac, J. Xypteras, M. DimićContemporary problems in power engineering1996Fakultet tehničkih nauka, Novi SadEngleski
S. I. IsaevKurs hemijske termodinamike1975MašinostroenieRuski jezik
Vladimir SimeonTermodinamika1980Školska knjiga, ZagrebSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Španik dr Ivan
Gostujući profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihajlović dr Ivana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Adamović dr Dragan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Stošić dr Milena
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Dvornić Tijana

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Obrovski Boris
Naučni saradnik

Laboratorijske vežbe