Na funkciji: Rukovodilac centra


ZvanjeOdDo
prof. dr Ivana KovačićRedovni profesor17.10.2014.Centar za vibro-akustičke sisteme i obradu signala CEVAS20141017