Ciljevi


26.10.2014. - 13:07 
Udruživanje istraživačkih grupa u CEVAS ima za cilj:

• ostvarivanje kontinualnog, održivog nivoa naučnih rezultata visokog kvaliteta,
• kreiranje platforme za povećanje vidljivosti u međunarodnoj naučnoj zajednici,
• dalji razvoj međunarodne saradnje (ugovori o saradnji, institucionalizacija zajedničkih programa i sl.),
• povezivanje timova i učvršćivanje međusobnih veza kao osnova za ostvarivanje maksimalne dobiti od regionalnih, nacionalnih i međunarodnih organizacija, investicionih i istraživačkih projektnih programa,
• nabavku opreme za laboratoriju (Sound&Vibration Lab), koja bi sadržala, između ostalog, anehoičnu i reverberacionu komoru, koje nedostaju na Univerzitetu u Novom Sadu,
• promociju kooperacije između osnovnih (teorijskih) naučnih disciplina i tehničko-tehnoloških disciplina,
• stimulaciju interesovanja i intenziviranje angažovanja mladih istraživača.