Organizacija


27.10.2014. - 12:59 

CEVAS čine tri grupe:
• Grupa za nelinearnu dinamiku i oscilacije
(rukovodilac prof. dr Ivana Kovačić)
• Grupa za akustiku i govorne tehnologije
(rukovodilac prof. dr Vlado Delić)
• Grupa za obradu biomedicinskih signala
(rukovodilac prof. dr Dragana Bajić)

Zajednički imenitelj sve tri grupe su oscilacije – njihovo generisanje, modelovanje, analiza, kontrola i primena.
Udruživanje ove tri istraživačke grupe za primarni cilj ima ostvarivanje prisnije saradnje i sinergijske integracije kao osnove za kooperativnu inovativnost u oblasti istraživanja širokog spektra sistema koje karakterišu oscilatorni signali i oscilatorni fenomeni. Sa ovog stanovišta izučavaju se teorijski i praktični vibro-akustički problemi strukturalnog inženjerstva, ali i živih organizama – prioritetno čoveka. Istraživanja usmerena ka čoveku obuhvataju analizu i obradu zvuka sa akcentom na govornu komunikaciju između čoveka i mašine, uz modelovanje procesa artikulacije i percepcije govora. Razvijaju se metode obrade strukturalnih i govornih signala, a posebna pažnja se pridaje razvoju metoda obrade i analize fizioloških signala za analitičku podršku medicinskoj dijagnostici/prognostici, uz optimizaciju prenosa signala.