Информације

Проф. др Срђан Колаковић
Декан

Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2281
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: ftndean@uns.ac.rs

Ванр. проф. др Дарко Стефановић
Продекан за науку

Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2169
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: darko.stefanovic@uns.ac.rs

Ванр. проф. др Александар Купусинац
Продекан за наставу

Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2349
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: sasak@uns.ac.rs

Ванр. проф. др Борис Думнић
Продекан за развој и финансије

Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2500
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: ftnvicedean_finance@uns.ac.rs

Проф. др Себастиан Балош
Продекан за инвестиције и сарадњу са привредом

Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2645
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: sebab@uns.ac.rs

дипл. правник Иван Нешковић
Секретар факултета

Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2434
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: neskovic@uns.ac.rs

Весна Зивлак
Правни аналитичар-саветник

Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2062
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: vesna.zivlak@uns.ac.rs

Гордана Бајчетић
Административно технички секретар деканата

Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2055
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: gordana@uns.ac.rs

 

Организационе јединице