O Departmanu


16.07.2014. - 09:51 
U oblastima energetka i procesna tehnika, na Fakultetu tehničkih nauka, odnosno na Departmanu za energetiku i procesnu tehniku, do sada je diplomiralo preko 1019 studenata (uključujući 48 bečelor i 92 master diploma), odbranjeno je ukupno 40 magistarskih i 26 doktorskih teza.
Na departmanu za energetiku i procesnu tehniku, na osnovnim akademskim i na diplomskim akademskim studijama, trenutno studira ukupno 191 student. Na doktorskim akademskim  studijama trenutno studira osam doktoranta.  

Studije Departmana za energetiku i procesnu tehniku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadi organizuju se kao:
1. Osnovne akademske studije, traju četiri godine (osam semestara), sa obavezom sticanja 240 ESPB (Evropski sistem prenosivih bodova), uključujući i završni rad, koji vredi 15 ESPB;
2. Master studije, predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija, traju jednu godinu (dva semestra) i vrede dodatnih 60 ESPB. Nakon završetka drugog stepena student stiče ukupno 300 ESPB.

Počev od treće godine studija student ima mogućnost bližeg usmeravanja u pojedine uže oblasti izborom jednog od pet paketa izbornih predmeta:

• Termoenergetika
• Procesna tehnika
• Hidropneumatska tehnika
• Gasna i naftna tehnika
• Upravljanje energetskim tokovima.

Uspešnom odbranom master rada studenti-diplomci ostvaruju prvi neophodan uslov za dobijanje dve od tri postojeće licence (licence: 330 i 332) za mašinske inženjere u Srbiji.
3. Doktorske akademske studije - Predstavljaju mogući nastavak
diplomskih akademskih studija. Traju ukupno tri godine (šest semestara), po realizaciji nastavnog plana kojim se stiče dodatnih 180 ESPB u koje je
uključena i izrada Doktorske disertacije. Nakon završetka doktorskih akademskih studija stiče se ukupno 480 ESPB.

Departman za energetiku i procesnu tehniku u svom sastavu ima tri katedre i to:
• Katedra za toplotnu tehniku,
• Katedra za procesnu tehniku,
• Katedra za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme.

Svaka od katedri u svom sastavu ima jednu ili više laboratorija.
Departman je inicirao osnivanje Pokrajinskog centra za racionalno gazdovanje energijom, koji je organizaciono postavljen na nivou Fakulteta tehničkih nauka.