O CEVAS-u


27.10.2014. - 12:52 

Centar za vibro-akustičke sisteme i obradu signala CEVAS je statutarna organizaciona jedinica Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, osnovana oktobra 2014. godine.

Delatnost CEVAS-a je prioritetno naučna, i objedinjuje tri istraživačke grupe sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu:
• grupa za nelinearnu dinamiku i oscilacije
• grupa za akustiku i govorne tehnologije
• grupa za obradu biomedicinskih signala.