Osnivanje i statusi centra


27.10.2014. - 12:55 
Osnivanje CEVAS-a podržano je odlukom Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 17.10.2014. godine.

CEVAS-u je prvi put dodeljen status centra izuzetnih vrednosti odlukom Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki R Srbije od 18.05.2015.

CEVAS-u je drugi put dodeljen status centra izuzetnih vrednosti odlukom Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki R Srbije od 26.02.2020. 


   (1)