ZIMA 2017


14.12.2017. - 22:30 

Petak, 22.12.2017. od 11h, Konferencijska sala, III sprat, Kula FTN-aRAZVOJ ROBOTA KAO SREDSTVO ZA POMOĆ U PREVAZILAŽENJU TEŠKOĆA U RAZVOJU DECE
prof. dr Branislav Borovac
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Terapijski tretmani dece koji imaju teškoće u razvoju treba što pre da počne, najbolje odmah pošto su primećeni prvi simptomi. To je razlog zašto vrlo mala deca na ovim tretmanima čine većinu pacijenata.
Terapeutski postupci koji se sprovode (vežbanja) su obično dugotrajni, zamorni i iscrpljujući, kako za decu tako i za roditelje. Često se dešava da, zbog pada motivacije, zamora ili monotonije, dolazi do usporavanja u dostizanju željenih ciljeva. Primenom robota se uspostavlja interakcija dete-robot koja doprinosi promeni okruženja, podizanju motivacije i uspostavljanju kontinuiranog podsticanja tretmana. Prema tome,  osnovni cilj primene ovakvih sredstava je obezbeđivanje dugotrajne motivacije za usvajanje novih veština, stvaranje uslova za lakše sprovođenje terapeutskih postupaka  i postizanje bržih efekata tretmana. To je moguće ostvariti samo ukoliko robot pobudi i zadrži interes deteta.
Prvi zahtev koji mora biti ispunjen pri razvoju ovakvog robota je da ima izgled koji je privlačan deci. Ona ga moraju voleti. To smo ostvarili tako što su psiholozi testirali decu i definisali glavne karakteristike izgleda robota. Drugi zahtev je da robot ima strukturu koja mu omogućava da deci, u slučaju potrebe, demonstrira vežbe. Na osnovu ova dva zahteva su umetnici odredili njegov izgled, tj. definisali su strukturu, oblik i boju.  Osim toga, robot je tako realizovan da može da uspostavi i održava odgovarajuću verbalnu (u ograničenom obimu i neverbalnu) komunikaciju sa terapeutom i pacijentom kako bi privukao i zadržao pažnju deteta.
Prva testiranja sa pacijentima u bolnici su dala vrlo ohrabrujuće rezultate.