PROLEĆE 2019


15.03.2019. - 08:48 

Ponedeljak, 25.3.2019. od 11h, Svečana sala FTN-a„IN MEMORIAM AKADEMIK ĐORĐE ĐUKIĆ (1943-2019)”_

prof. dr Livija Cvetićanin, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
prof. dr Dragi Radomirović, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad