Predmet: Stručna praksa (17 - MR0SPM)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektrična merenja, metrologija i biomedicina
MultidisciplinarnaDa
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 18.02.2019..

Sticanje neposrednih saznanja o funkcionisanju i organizaciji preduzeća i institucija koje se bave poslovima u okviru struke za koju se student osposobljava i mogućnostima primene prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenta za primenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja za rešavanje konkretnih praktičnih inžinjerskih problema u okviru izabranog preduzeća ili institucije. Upoznavanje studenta sa delatnostima izabranog preduzeća ili institucije, načinom poslovanja upravljanjem i mestom i ulogom inženjera u njihovim organizacionim strukturama.
Formira se za svakog kandidata posebno, u dogovoru sa rukovodstvom preduzeća ili institucije u kojoj se obavlja stručna praksa, a u skladu sa potrebama struke za koju se student osposobljava.
Metode izvođenja nastave obuhvataju konsultacije i pisanje dnevnika stručne prakse u kome student opisuje aktivnosti i poslove koje je obavljao za vreme stručne prakse.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autoraOdgovarajući materijal neophodan za rešavanje konkretnih problemanema
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Praćenje aktivnosti pri realizaciji projekatadada50.00
Odbrana projektadada50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!