Predmet: Stručna praksa (06 - GG506)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastGrađevinsko inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.10.2007..

Sticanje neposrednih saznanja o funkcionisanju i organizaciji preduzeća i institucija koje se bave poslovima u okviru strukeza koju se student osposobljava i mogućnostima primene prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata za primenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja za rešavanje konkretnih praktičnihinženjerskih problema u okviru izabranog preduzeća ili insititucije. Upoznavanje studenata sa delatnostima izabranogpreduzeća ili institucije, načinom poslovanja, upravljanjem i mestom i ulogom inženjera u njihovim organizacionimstrukturama.
Formira se za svakog kandidata posebno, u dogovoru sa rukovodstvom preduzeća ili institucije u kojima se obavlja stručnapraksa, a u skladu sa potrebama struke za koju se student osposobljava.
Konsultacije i pisanje dnevnika stručne prakse u kome student opisuje aktivnosti i poslove koje je obavljao za vreme stručneprakse.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Razni autoriPriručnici, knjige i udžbenici2000Različiti izdavačiSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana projektadada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Đogo dr Mitar
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Trivunić dr Milan
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Radonjanin Vlastimir

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kolaković dr Srđan
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kovačević dr Dušan
Redovni profesor

Auditorne vežbe