PROLEĆE 2015


09.12.2015. - 11:48 

Ponedeljak, 23.3.2015. od 17h, Svečana sala FTN-a„IDEMO U SUSRET NOVOM INTERFEJSU U KOMUNIKACIJI SA... ”
Prof. dr Vlado Delić
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Počnimo da pričamo sa telefonom – ne „preko telefona sa nekim“ nego sa telefonom: on je postao toliko pametan da „svašta zna“, ume to da nam „kaže“ i „razume“ šta mi njemu govorimo. (Trebaju li nam svi ovi znaci navoda?) Govorne tehnologije su tu i na srpskom; počnimo da ih koristimo! Prof. Delić će na ovom predavanju pokazati kakve mogućnosti govornih tehnologija stoje pred nama i omogućuju vam da unapredite svoj život - bilo da ste osoba sa invaliditetom, ili vam je samo sa godinama oslabio vid pa vam je sitan tekst, ili prosto više volite da zadajete govorne komande, birate i slušate šta vas interesuje... Profesor će predstaviti velike doprinose svoje istraživačke grupe (koja je deo CEVAS a) u razvoju govornih tehnologija za srpski i još neke jezike. Pokazaće rezultate nekoliko aktuelnih projekata i sagledati perspektive razvoja govorne komunikacije čovek mašina:

Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južnoslovenske jezike
(FTN-MPNTR, 2011-15)
* predstaviće razvijene govorne i jezičke resurse za dalji razvoj automatskog prepoznavanja govora, govornika i emocija, kao i sinteze govora iz teksta;

Razvoj robota kao sredstva za pomoć u prevazilaženju teškoća u razvoju dece
(FTN-MPNTR, 2011-15)
* pokazaće kako robot MARKO priča na srpskom jeziku;

Audio biblioteka za osobe sa invaliditetom - ABOSI
(FTN-PSNTR, 2011-15)
* pored ABOSI preliminarno će predstaviti prva audio izdanja knjiga i lekcija za studente iz Biblioteke FTN-a, kao i ozvučeni sajt FTN-a;

SCOPES - Projekat prepoznavanja i modelovanja prozodije govora
(FTN-ŠAPN, 2014-16)
* videćete kako će automaski prevodioci govora moći da prenesu i emociju i stavove iz jednog jezika u drugi;

Voice Assistant
(AlfaNum-FID, 2013-14)
* demonstriraće vam personalizovanog govornog asistenta za rad sa mobilnim telefonom koji će uskoro biti dostupan;

World-Class Speech Technologies for South Slavic Languages
(AlfaNum-FID, 2014-16)
* sagledaćete aplikacije ka kojima vodi razvoj prepoznavanja kontinualnog govora iz velikih rečnika (LVCSR), kao i parametarskog sintetizatora govora na osnovu teksta (HMM-TTS).