LETO 2015


12.12.2015. - 10:48 

Sreda, 24.6.2015. od 17h, Svečana sala FTN-a„COPULA ET AL.: SRČANE VARIJACIJE NA TEMU”
Prof. dr Dragana Bajić
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Prezentacija objašnjava pojam ''kopule'' sa inženjerske tačke gledišta i prikazuje mogućnost njene primene za procenu nivoa zavisnosti različitih aspekata biomedicinskih signala.
Prvo se porede nizovi pulsnog intervala i sistolnog arterijskog pritiska za različite vremenske pomeraje, a zatim se ispituju međuzavisnosti odmera koji pripadaju različitim uzastopnim stanjima modela rampi.